Zipf Kanunu şempanzeler için de geçerli; sık kullanılan hareketler daha kısa süreli

2 dakikalık içerik

Zipf Kanununda yer alan insan dillerinde kısa süreli kelimlerin en sık kullanılan kelimeler olduğu görüşü şempanzeler için de geçerli. Royal Society B’de yayımlanan yeni bir makale, şempanzelerin el ile iletişiminde kullanılan dilsel yasaları araştırdı. Makalenin yazarı Neuchatel Üniversitesi’nde doktora öğrencisi Raphaela Heeson, araştırma bulgularını açıkladı.

İnsan dilleri, dilsel yasalar olarak bilinen ortak istatistiksel kalıplarla tanımlanır. Örneğin, Zipf’in kısaltma yasasına (Zipf Kanunu) göre, daha yaygın olarak kullanılan kelimeler daha kısadır.

Genç şempanzenin oyuna davet amacıyla yaptığı “takla” hareketi. Foto; Dr. Catherine Hobaiter

Çalışma, Uganda’daki Budongo Orman Koruma Alanı’ndaki bir vahşi şempanzeler topluluğu tarafından oyun bağlamında kullanılan jestler üzerinde yoğunlaştı. Çalışmada sosyal oyun bağlamında kullanılan elli sekiz farklı hareket tipi ayırt edildi. Bu hareketler arasında en sık kullanılanların en kısa süreli olduğu tespit edildi. Yani tıpkı Zipf’in kısaltma yasasındaki gibi.

Şempanzelerin hareket dillerine örnek olarak ‘video 1’deki “yere vurma” hareketi sık kullanılır. Video 2’deki uzun bir hareket olan “kol sallama” ise daha seyrek kullanılır.

Genel olarak, bu sonuçlar ilkel el hareketi ve insan dilinin bazı temel matematiksel özellikleri paylaştığını gösteriyor. Şempanzelerin ortak bir amaca ulaşmak için yürüttükleri bu iletişimi araştıran Heeson, “Belki de bizler (insanlar) o kadar özel değilizdir.” dedi.

Kaynak; https://blogs.royalsociety.org/publishing/chimpanzee-laws-human-languages/