/

Yeşil büyüme için cinsiyet eşitliği!

4 dakikalık içerik

Bugün, 11 Şubat Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Uluslararası Günü. Birleşmiş Milletler’in bu yılki teması; “Kapsayıcı Yeşil Büyüme için Bilimde Kadın ve Kızlara Yatırım” oldu.

Bilimde Kadınlar ve Kız Çocukları Uluslararası Günü’nde, toplumsal cinsiyet eşitliği ya da eşitsizliği tartışılmaya devam ediliyor. Bilim ve toplumsal cinsiyet eşitliği, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi de dahil olmak üzere uluslararası kabul görmüş kalkınma hedeflerine ulaşmak için hayati öneme sahiptir. Ancak kadınlar ve kızlar, bilime katılımda dışlanmaya devam ediliyor. Önyargılar ve cinsiyet eşitsizliğine dayanan klişeler, kızları ve kadınları bilimle ilgili alanlardan uzak tutmaktadır.

Birleşmiş Milletler verilerine göre şu anda, dünya çapında araştırmacıların yüzde 30’undan bile daha azı kadın. UNESCO verilerine göre ise, tüm kız öğrencilerin sadece yüzde 30’u yükseköğretimde STEM (Science, Technology, Engineering ve Math yani Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) ile ilgili alanları seçmektedir (2014-2016 yıllarını kapsıyor).

Zambiya, Lusaka’daki Kamulanga Ortaokulu’nda kimya dersinde deney yapan kız çocuğu. (Kaynak: UNICEF)
Bu gün nasıl kabul edildi?

14 Mart 2011’de Kadının Statüsü Komisyonu’nun 55’inci oturumunda, kadın ve kızların eğitim, öğretim, bilim ve teknolojiye erişimi ve katılımına, kadınların eşit erişiminin teşvik edilmesine ilişkin bir karar alındı. Ardından 20 Aralık 2013 günü Genel Kurul, kalkınma için bilim, teknoloji ve inovasyon konusundaki bir kararı kabul etti ve her yaştan kadın ve kız çocukları için bilime, teknolojiye ve yeniliğe tam ve eşit erişimin ve katılımın toplumsal cinsiyete ulaşmak için zorunlu olduğunu kabul etti. 22 Aralık 2015 tarihinde ise Genel Kurul, kadınların ve kızların bilim ve teknoloji topluluklarında oynadığı kritik rolü tanımak için yıllık bir Uluslararası Gün kurma kararını kabul etti. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Birleşmiş Milletler Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Varlığı ve Kadının Güçlendirilmesi (BM Kadınlar), Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) ve kadınların ve kızların erişimini ve bunların fen, teknoloji, mühendislik ve matematik eğitimi, eğitim ve araştırma faaliyetlerine her seviyedeki katılımını teşvik etmek amacıyla 11 Şubat gününü Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Uluslararası Günü olarak ilan etti.

Kaynak; http://www.un.org/en/events/women-and-girls-in-science-day/index.shtml