ökaryot hayat ağacı

Yeni ökaryot Yaşam Ağacı

3 dakikalık içerik

Ökaryot nedir?

Canlılar aleminde iki temel hücre tipi bulunur. Bunlar; prokaryotik ve ökaryotik hücredir. Yapısal olarak daha basit olan prokaryotik hücre yapısı sadece bakterilerde bulunur iken diğer bütün organizmalar – protista, fungi (mantarlar), bitkiler ve hayvanlar – daha karmaşık olan ökaryotik hücre yapısına sahiptir.

Ökaryot Yaşam Ağacı (eToL), tüm ökaryotik soyların filogenini temsil ediyor ve bu çeşitliliğin büyük bir kısmı mikrobik “protistler / tek hücreli canlı” içeriyor. 2000’li yılların başından beri, eToL birkaç (beş ila sekiz) ‘üst grupta’ tanımlanmıştır. Son zamanlarda bu ağaç, temel olarak filogenin olgunlaşması ve heterotrofik protistlerin sayısız yeni “alem-düzeyinde” soylarının eklenmesi nedeniyle yeniden tanımlandı.

Yeni çalışmalarla eToL, neredeyse sadece moleküler ve diğer biyolojik verilerin sentezi olan önceki modellerin aksine, yalnızca moleküler filogenlerden elde edildi. Kültür temelli çalışmalar, eToL’e yakın zamanda eklenen yeni ana soyların çoğunda etkili oldu. Araştırmacılar 15 yıllık çalışmada, ökaryot Yaşam Ağacı’nı (eToL) ‘süper gruplar’ olarak bilinen beş ila sekiz ana gruba ayırdı. Bu süre zarfında ağaç derinlemesine bir şekilde yeniden düzenlendi.

Yeni eToL, filogenlerin yaygın olarak kullanılmasından ve çoğunlukla serbest yaşayan heterotrofik protistler olmak üzere, birçok büyük ökaryot soyunun keşfini gösteriyor. EToL’ün yeniden tanımlanması başlı başına değerli bir çalışma ancak eToL, ökaryot biyolojisinin kökenlerini ve tarihini ve bunun temelini oluşturan evrimsel süreçleri anladığımız asıl çerçevedir. Bu nedenle ökaryot evriminin hücre biyolojisi, genom organizasyonu, cinsiyet ve çok hücreli olma gibi birçok yönünü incelemek için temel bir araçtır. Bunların dışında günümüzde eToL, çevresel dizi verilerini yorumlamak ve böylece ekolojik toplulukların çeşitliliğini ve bileşimini ortaya çıkarmak için hayati bir kaynak haline geldi.

Her ne kadar tanımlanan ökaryot türlerinin çoğu çok hücreli hayvan gruplarına (Metazoa), kara bitkilerine ve mantarlara ait olsa da, bu üç “alemin” yüksek düzeyde ökaryot çeşitliliğinin sadece küçük bir kısmını temsil ettiği apaçık. Bu çeşitliliğin büyük bir kısmı hayvanların, bitkilerin veya mantarların bulunmadığı “protistler” içinde bulunuyor.

Kaynak 1

Bilim Teknik- Ökaryot nedir?