///

Yeni Nesil Antibiyotik Molekülleri Keşfedildi

4 dakikalık içerik

Yeni nesil antibiyotik olan THCz umut vadediyor. Son 50 yılda sadece birkaç yeni antibiyotik türü geliştirildiği göz önünde bulundurulduğunda, dünyada antimikrobiyal direnç (AMR) endişeleri artırıyor.Bu nedenle yeni antibakteriyel maddelerin bulunmasına büyük ihtiyaç var.

Avustralya’nın ulusal bilim ajansı CSIRO(İngiliz Milletler Topluluğu Bilim ve Sanayi Araştırma Kurumu)’nun biyogüvenlik araştırma direktörü Dr. Paul De Barro ve Anglia Üniversitesinden David Livermore Covid pandemisinin, potansiyel bir AMR salgını durumuna kıyasla devede kulak kalacağını ve bu durumun insan sağlığını tehdit eden eden en büyük tehdit olduğunu ileri sürüyor. Diğer yandan Covid-19 viral enfeksiyonun üzerine eklenen bakteriyel enfeksiyonların tedavisinin yanı sıra bilinçsiz yanlış antibiyotik kullanımının antimikrobiyal direnç problemini olumsuz yönde etkileyeceği öngörülüyor.

Klinik kullanımdaki penisilinin yanı sıra, daptomisin veya yakın zamanda keşfedilen teixobactin gibi daha yeni antibiyotikler “Lipid II” olarak adlandırılan, bakterilerde hücre duvarını oluşturan moleküle tutunarak hücre lizizine sebep olup, bakterinin parçalanmasına sebep oluyor. Bu hücre duvarı yapısına bağlanan antibiyotikler genellikle çok büyük ve karmaşık moleküller ve bu nedenle kimyasal yöntemlerle iyileştirilmesi daha zor. Bu tip molekül yapısındaki antibiyotikler, hücre duvarı ile çevrili ek katmanlı bakteri türlerinde de penetrasyonun engellenmesinden dolayı etkisizler.

Mikrobiyoloji, Tümör ve Hücre Bölümünde profesör olan Birgitta Henriques Normark; geleneksel antibiyotiklerin büyük ve karmaşık molekül yapılarıyla karşılaştırıldığında keşfettikleri, THCz adını verdikleri yeni nesil moleküllerin, küçük yapılı olmasının kimyasal yapılarının daha kolay değiştirilip farklı varyasyonlara imkan tanımasının yanı sıra dış hücre duvarı bulunan daha dirençli bakterilere penetrasyon mütekabiliyetinin daha iyi olacağını vurguladı.

Laboratuvar deneylerinde THCz, metisiline dirençli stafilokoklar (MRSA), vankomisine dirençli enterokoklar (VRE) ve penisiline dirençli pnömokoklar (PNSP) gibi birçok antibiyotiğe dirençli bakteriye karşı antibakteriyel etki sağladığı gözlemlendi. Sifilize neden olan gonokoklara ve insanlarda tüberküloz gibi ciddi hastalıklara neden olabilen bakteriler olan mikobakterilere karşı da antibakteriyel etki bulundu. Araştırmacılar, henüz laboratuvar ortamında THCz’ye direnç geliştiren herhangi bir bakteri tespit edemediler.

Kaynaklar:

THCz: Small molecules with antimicrobial activity that block cell wall lipid intermediates

DOI: https://doi.org/10.1073/pnas.2108244118 

COVID-19 VE RASYONEL ANTİBİYOTİK KULLANIMI- https://doi.org/10.17343/sdutfd.903161

Antibiotic resistance during and beyond COVID-19-https://doi.org/10.1093/jacamr/dlab052

Final Progress Report: Australia’s First National Antimicrobial Resistance Strategy 2015-2019