Yeni fosil keşfi
//

Yeni Fosil Keşfi, Karmaşık Ekosistemlerin Varlığını Gösteriyor

4 dakikalık içerik

Yeni fosil keşfi, Dünya’da düşünülenden çok daha önce var olan karmaşık ekosistemleri ortaya koyuyor.

Yaklaşık 250 milyon yıl önce, Permiyen-Triyas kitlesel yok oluşu, gezegendeki türlerin yüzde 80’inden fazlasını öldürdü. Sonrasında bilim insanları, daha karmaşık ekosistemler gelişmeden önce, dünyadaki yaşamın 10 milyon yıla kadar basit türlerin hâkimiyetinde olduğuna inanıyordu. Yeni fosil keşfi ile ilgili şimdi bu uzun süredir devam eden teori, aralarında McGill Üniversitesi ve Université du Québec à Montréal’den bilim insanlarının da bulunduğu uluslararası araştırmacılardan oluşan bir ekip tarafından sorgulanıyor.

Yeni fosil keşfi: Fosilleşmiş Bir Okyanus Ekosistemi

Şimdiye kadar, bilim insanları, yıkıcı iklim değişikliğinden kaynaklanan kavurucu sıcak okyanus koşullarının, kitlesel yok oluştan sonra karmaşık yaşamın gelişmesini engellediğini uzun süredir teorize ediyorlardı. Bu fikir, o zamanki okyanus koşullarının jeokimyasal kanıtlarına dayanmaktaydı. Şimdi, Çin’in Guizhou bölgesi yakınlarında 250.8 milyon yıl öncesine ait fosillerin keşfi, daha önce düşünülenden çok daha erken olan Permiyen-Triyas kitlesel yok oluşundan sadece bir milyon yıl sonra Dünya’da karmaşık ekosistemlerin var olduğunu gösteriyor.

Guizhou bölgesinin fosilleri, bitki yaşamı, kemikli balıklar, ışınsal yüzgeçli balıklar, yengeçler, ıstakozlar, karides ve yumuşakçaları içeren karmaşık bir besin zinciri oluşturan çeşitli türlerden oluşan bir okyanus ekosistemini gözler önüne seriyor. Bölgedeki yeni fosil keşfi yeni bilgilerin ortaya çıkmasını sağlıyor. Araştırma ekibi toplamda 12 sınıf keşfetti. Eskiden McGill Üniversitesi’nde doktora sonrası araştırmacı olan ve şimdi Université du Québec à Montréal’de olan araştırmacı Morgann Perrot, “Organizmaların ve hatta fosilleşmiş dışkıların bulunması, bu eski hayvanların diyetleri hakkında ipuçları ortaya koyuyor” dedi.

Asırlık Bir Teoriye Meydan Okumak

Önceden, karmaşık ekosistemin bir yok oluştan sonra evrimleşmesi için beş ila on milyon yıl gerekeceği düşünülüyordu. Ancak araştırmacılar, Guizhou bölgesindeki yeni fosil keşfi örneklerinin, fosillerin keşfedildiği kayaları tarihlendirmek için radyometrik tarihleme kullanarak bundan çok daha hızlı evrimleştiğini keşfetti.

Araştırmaları yer bilimleri ve jeokronolojiye odaklanan Perrot, “Bütün bunların, yaşamın aşırı krizlere ne kadar hızlı tepki verebileceğine dair anlayışımız üzerinde etkileri var. Ayrıca, erken Triyas okyanus koşullarının yeniden değerlendirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Daha önce Çin’de Kambriyen dönemi fosilleri bulunmuş ve bu keşif de heyecan yaratmıştı.

 

Kaynak: Science