yeni sentetik dna hachimoji
///

Yeni bir DNA; Hachimoji

2 dakikalık içerik

“Hachimoji” isimli yeni bir DNA geliştiştirildi. Japonca’da “sekiz harf” anlamına gelen bu DNA, mutasyona uğrayıp gelişebiliyor ve bilgi taşıyabilecek bir model sunuyor.

Science’te yayınlanan yeni bir makalede, bilim insanları Shuichi Hoshika ve ekip arkadaşları bu yeni DNA’yı geliştirdiler.

Bu DNA, evrensel genetik kodda bulunan adenin, timin, guanin ve sitozine yeni eklenen P, B, Z ve S bazlarını, pürinler ve primidinler olarak kategorize edilmiş olanlarla aynı tür azot moleküllerine dayanıyor. Kendi baz çiftlerini oluşturmak için hidrojen bağları ile bağlanırlar ve S, B ile P ise Z ile bağlanır. Çalışmayı yapan bilim insanları doğal ve sentetik bazların farklı biçimlerinden yüzlerce hachimoji sarmalı ürettiler. Ardından da bu sarmalların dayanıklıklarını test etmek için çeşitli koşullara maruz bıraktı. Sonuç olarak hachimoji DNA’sı mutasyona uğrayıp gelişebilirken, bilgi taşıyabileceği saptandı. Bu sayede sentetik harflerin parçalanmadan ve hızlı şekilde yeni kodlara katkıda bulunabileceği anlaşıldı.

Sekiz nükleotid harften oluşan bu sentetik sistemler, bir polielektrolit omurgası, öngörülebilir termodinamik stabilite ve Schrödinger aperiodik kristaline uyan stereo-normal yapı taşları da dahil olmak üzere, Darwinist evrimi desteklemek için gereken yapısal gereksinimleri karşılıyor. Ölçülen termodinamik parametreler, doğal terran DNA’sının bilgi yoğunluğunu arttırmasına izin vererek, hachimoji duplekslerinin stabilitesini tahmin etti. Üç kristal yapı, sentetik yapı taşlarının, DNA çift sarmalında görülen aperiodik kristali rahatsız etmediğini gösterdi. Daha sonra Hachimoji, RNA’yı verecek şekilde kopyalandı.

Kaynak; http://science.sciencemag.org/content/363/6429/884/tab-e-letters