//

Yamnayaların Maykoplarla akrabalığı yokmuş

3 dakikalık içerik

Nature Communications’da yayınlanan bir makaleye göre, 6 bin 500 ila 5 bin yıl öncesine dayanan bulgularda Kuzeydoğu Avrupa ırkları ile Yamnayaların etkileşime geçtiği saptandı.

Çin’deki Xiamen Üniversitesi’nden Popülasyon Genetiği uzmanı Chuan-Chao Wang ve Almanya Jena’daki Max Planck İnsan Tarihi Bilim Enstitüsü’nden moleküler antropolog Wolfgang Haak öncülüğünde yapılan genetik analiz ile Yamnayalar hakkında ilginç sonuçlar elde edildi. Bilim insanları, Kafkasya’dan kazılan dört Yamnaya ve 12 Maykop dahil olmak üzere, 6 bin 500 ila 3 bin 500 yıl öncesine kadar uzanan bozkır mezarlarından elde edilen 45 kişinin DNA’sındaki kalıtsal değişiklik kümelerini analiz ettiler. Ardından, daha önce diğer eski Avrupalılardan, Asyalılardan ve Yerli Amerikalılardan elde edilen DNA örnekleri ile karşılaştırmalar yaptılar. 

Aynı mezara gömülmüş olan Yamnaya çobanları

Daha önce yapılan araştırmalarda 5 bin 600 yıl önce göç eden Maykopların burada Yamnaya halkını oluşturduğu düşünülürken bu araştırma ile yeni ve farklı bir bilgi ortaya çıktı. Bu beklenmedik sonuca göre, Yamnayaların DNA’sı Maykop halkı ile değil, yalnızca Doğu Avrupalı ​​çiftçilerle ortak bir soyun belirtilerini gösteriyor. Yamnayalar hakkındaki bu şaşırtıcı verilere dayanarak bilim insanları, Yamnaya atalarının çoğunluğunun Kafkas kökenli avcı-toplayıcılardan geldiğini ve az sayıdaki Yamnaya atalarının (yüzde 10 ila 18 arasında) Doğu Avrupalı ​​çiftçilerden geldiğini ifade ediyor. Bu çiftçiler, Avrupa’nın 5 bin yıllık Globular Amphora Kültürüne ait olabilir.

Araştırmanın bir diğer sonucu ise Maykop halkının DNA’larının yaklaşık yarısını, şu an Türkiye’de yaşayan Anadolu çiftçilerinden miras aldığı yönünde. Bu bulguya ise Haak ve meslektaşları ulaştı. Bu bulgu, Maykop çiftçilerinin, Anadolu kültivatörleriyle herhangi bir DNA paylaşmayan Yamnaya çobanlarından genetik olarak ayrılmasının altını çiziyor.

Dil üzerine de çarpıcı bulgular elde edilmiş oldu. Araştırmacılar, Kafkasya’dan Yamnaya otlaklarına kadar uzanan göçlerin, Hint-Avrupa dilinin eski anavatanının Anadolu çiftçileri arasında yattığı bir senaryoya uyuyor. Ancak Hint-Avrupa dillerinin uzun süredir tartışılan kökenleri belirsizliğini koruyor.