uyku ve anksiyete

Uyku hapları intihar düşüncesini azaltabilir

4 dakikalık içerik

Uyku hapları, uykusuzluk ve depresyon yaşayan bireylerin intihar düşüncelerini azaltabilir.

Uykusuzluğun, depresyonlu bireylerde intihar düşüncelerinin itici güçlerinden biri olabileceği yönündeki yeni araştırmalar bulunuyor.

İntihar, ABD’deki başlıca ölüm nedenlerinden biri haline geldi. ABD Ulusal Ruh Sağlığı Enstitüsü verilerine göre, intihar ölümleri 2001-2007 yılları arasında yüzde 31 oranında artmıştır.

Bu yeni çalışmada araştırmacılar, depresyon ve aşırı uykusuzluk sorunu çeken hastalar için uyku haplarının kullanılmasını önermektedir.

Uykusuzluk ve intihar düşünceleri hakkındaki çalışmayı Wisconsin Üniversitesi ve Duke Üniversitesi’nden araştırmacılar gerçekleştirdi. Araştırma, depresif bireylerde uykusuzluğu yok etmeye çalışarak hedef almanın intihar düşüncelerini ve eylemlerini azalttığını ortaya koyan ilk çalışma konumunda. Bu hipotez, psikiyatrik araştırmalarda iyi bilinmesine rağmen, bunu ispatlayabilecek herhangi bir klinik çalışma bulunmamakta idi. Çalışmanın makalesi, Amerikan Psikiyatri Dergisi‘nde yayımlandı.

Uykusuzluk depresyon ve intihar ilişkisi

Uykusuzluk ve depresyon üzerine yapılan önceki araştırmalar, ikisi arasındaki bağı araştırıyordu ancak tedavi sorununu ele almıyordu. Bu nedenle yeni araştırma, intihar düşüncesini önlemek için potansiyel bir araç sunduğundan dolayı yenilikçi bir özellikte. Uygulamada genellikle, intihara meyilli bireylere antidepresanlar verilir ancak bu çalışmanın araştırmacıları farklı bir seçeneği sunmakta.

Çalışmada, yaşları 18 ila 65 arasında değişen 103 katılımcı yer aldı. Katılımcıların yüzde 30’u intihar girişiminde bulunmuş bireylerdir. Ayrıca, acil intihar planları olan insanlar araştırma grubunun bir parçası değildi.

Çalışmada iki ilaç denenerek iki ayrı grup oluşturuldu; Zolpidem-CR (uykusuzluk önleyici bir ilaç) ve selektif serotonin geri alım inhibitörü (antidepresan ilaçları). İki ilacın yanı sıra, plasebo grubu da incelendi. İlaç denemeleri 8 hafta sürdü.

Katılımcılar günlük raporlar yazdı, dinlenme ve aktivite döngüleri hakkında hatırlatmaları için bir bileklik kullandı. Bunun yanı sıra psikiyatri personeli, kendisine bir katılımcı geldiğinde Beck Umutsuzluk Ölçeğini kullandı.

Çalışmanın sonuçları, her iki grubun da aynı derecede depresyon belirtileri gösterdiğini göstermektedir. Ancak uykusuzluk önleyici ilaç grubunda bulunanlar daha az intihar eğilimi göstermiştir. Bu sonuçlar, araştırmanın ana hipotezini doğrulamaktadır. Bu bulgular nedeniyle bilim insanları, uykusuzluk önleyici ilaçların intiharı önleme planlarının bir parçası olabileceğine inanıyor.

Kaynak;

Conduct Science