Uluslararası Uzay İstasyonu bakteri ve mantar kataloğu

Uluslararası Uzay İstasyonu bakteri üssü haline geldi

6 dakikalık içerik

NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (ISS) bakterilerle kaplı olduğunu açıkladı. ISS’nin yüzeylerinde bulunan bakteri ve mantarların kapsamlı bir kataloğu, açık erişim dergisi Microbiome’de yayımlandı.

Araştırmacılar, ISS’deki mikropların büyük çoğunluğunun insanla ilişkili olduğunu buldu. En belirgin bakteriler stafilokokus (toplam izolatların yüzde 26’sı), pantoea (yüzde 23) ve basilus (yüzde 11) olarak tespit edildi. Spor salonlarında, ofislerde ve hastanelerde sıkça bulunan bu bakterilerin, insan etkisiyle ISS’ye taşındığı çalışmada yer aldı.

Ekipten Checinska Sielaff, “Bu bakterilerin ISS’deki astronotlarda hastalığa neden olup olmadığı bilinmiyor. Ne olursa olsun, hastalığa neden olan organizmaların olası tespiti, bu ISS mikroplarının uzayda nasıl işlediğini incelemek için ileriki çalışmaların önemini vurgulamaktadır.” diyerek çalışmanın önemine değindi.

Çalışmanın bir diğer ortak yazarı Camillia Urbaniak ise şunları söyledi: “ISS’de tespit ettiğimiz bazı mikroorganizmalar Dünya üzerinde mikrobiyal kaynaklı korozyona neden oldu. Bununla birlikte, ISS’de korozyonda oynadıkları rol henüz belirlenmedi. Mikrobiyal ve mantar organizmalarının astronot sağlığı üzerindeki olası etkileri, uzay aracı üzerindeki potansiyel etkilerinin anlaşılması, rutin iç mekan bakımının kolayca gerçekleştirilemediği uzun vadeli uzay görevlerinde mürettebat aracının yapısal dengesini korumak açısından önemli olacaktır. ”

Bakteriler aynı yüzeyde zamanla artış gösterdi

Araştırmacılar, 14 ay boyunca (üç uçuş süresince) geleneksel kültür tekniklerini ve gen sıralama yöntemlerini kullanarak üsteki birçok yüzeyden örnek topladı. Ekip, mikrobiyal ve mantar popülasyonların yerler arasında ve zaman içinde nasıl farklılıklar gösterdiğini inceledi. ISS’deki mikropların gerçek sayısını ve çeşitliliğini tam olarak anlamak için moleküler ve kültür bazlı yöntemler kullanılmıştır. Ekip üç uçuş görevi sırasında önceden tanımlanmış sekiz yerde numuneler aldı ve Dünya’ya döndüklerinde analiz etti.

Araştırma ekibi, mantar topluluklarının istikrarlı olduğunu; mikrobiyal toplulukların konumlar arasında benzer olduğunu fakat zaman içinde farklılık gösterdiğini buldu. İkinci uçuş görevinde alınan örnekler, birinci ve üçüncü görevler sırasında toplanan örneklerden daha fazla mikrobiyal çeşitliliğe sahipti. Araştırmanın yazarları, bu geçici farklılıkların, ISS’deki farklı astronotlardan kaynaklanabileceğini öne sürüyor.

Ekibin başyazarı olarak gösterilen Dr. Katshuri Venkateswaran, “Çalışmamız kapalı alan sistemlerindeki yüzeylerde bulunan bakteri ve mantarların ilk kapsamlı kataloğunu sunmaktadır. NASA’nın derin uzay insan yerleşimi için gerekli güvenlik önlemlerini iyileştirmelerine yardımcı olmaya çalıştık. Sonuçlar ilaç ve tıp endüstrisinde kullanılan temiz odalar gibi, dünyadaki kapalı yapı ortamlarını anlamamız üzerine ayrıca önemli etkiye sahip olabilir.” dedi.

Yetiştirilebilir bakteri ve mantar popülasyonu, çeşitli bakteri (aktinobakteriler, Firmicutes ve Proteobakteriler) ve mantar (Ascomycota ve Basidiomycota) filumdan oluşmuştur. Amplikon dizilimi, kültür bazlı analizlere kıyasla daha fazla bakteri filumu tespit etti, ancak her iki yöntem de benzer mantar filumları tanımladı. Bakteriyel topluluk kompozisyonu zamanla değişti, fakat lokasyonlar arasında değişmedi, mantar topluluğu ise numuneler ve lokasyonlar arasında aynı kaldı. Baskın organizmalar, insan mikrobiyomu ile ilişkilidir ve fırsatçı patojenlerdir.

ISS’nin 1998’de inşa edildiği andan çalışmanın yapıldığı 2017 yılına kadar, 222 astronot ISS’yi ziyaret etti ve önceki astronotlar, mikropların çoğalmasında etkili olmuş olabilir. Sonuç olarak, mevcut ISS çevresel mikrobiyal ölçümleri herhangi bir mürettebat üyesine bağlanamadı.

Kaynak; Microbiome