Uluslararası Akademik Camiaya Rusya İşgalini Kınama Çağrısı

5 dakikalık içerik

Ukrayna’nın içinde bulunduğu Rusya işgali günlerinde, savaşa dur çağrısı devam ediyor. Kiev Ulusal Üniversitesi Mohyla Akademisi, Uluslararası ve Avrupa Hukuku bölümü, uluslararası akademi camiasına bir bildiri yayınladı. Bu bildiride dünya akademik çevreye seslenen üniversite, herkesi Ukrayna’daki bu savaşın kötülükleri hakkında seslerini yükseltmeye ve savaşa dur demeye davet etti.

Rusya’nın İşgal İçin Öne Sürdüğü Gerekçeler Asılsız

Tüm dünyayı, Rusya’nın savaş politikasını ve saldırgan tutumunu kınamaya çağıran bildiri, “Dünya çapındaki uluslararası akademik camiayı, uluslararası kuruluşları, politikacıları ve iş adamlarını Rusya Federasyonu’nun uluslararası hukuku kötüye kullandığı eylemlerini kınamaya ve Ukrayna’nın işgalini haklı çıkaracak hiçbir siyasi argümanı kabul etmemeye çağırıyoruz” ifadeleriyle başlıyor. Kiev Ulusal Üniversitesi, Rusya Federasyonu tarafından işgalinin temeli olarak öne sürülen gerekçelerin asılsız olduğunu ifade ederek, bu durumu “mağdur ve failin tersine çevrilmesinin klasik örneği” şeklinde ifade etti.

Söz konusu bildiride Ukrayna’nın Rusça konuşan halkına karşı herhangi bir zulmün kesinlikle söz konusu olmadığı ifade edilerek, “Ukraynacayı resmi dili olarak seçmek Ukrayna’nın egemen hakkıdır. Tek başına bu gerçek, diğer dili konuşanları sınırlayan bir unsur olarak kabul edilemez. Ukrayna’nın ya da Doğu Ukrayna halkının “insan hakları ihlalleri” ile ilgili iddiaları, Rusya Federasyonu’nun kendi ürettiği propagandanın bir ürünüdür” ifadeleri yer aldı.

Avrupa’nın Kalbinde Savaş Suçları İşleniyor

Bir diğer yalan haberin ise Doğu Ukrayna’daki insanlara yönelik “soykırım” iddiaları olduğunu belirten bildiride, “Bahsi geçen soykırım, ne bir kanıtla desteklenmiş ne de ilgili yasal denetim tarafından incelenmiştir” ifadesi yer aldı. Ukrayna’nın Rusça konuşan halkına karşı yapılan herhangi bir soykırımın ve zulmün olduğu kabul edilmeyerek, tüm bu iddiaların uydurma olduğu bildirildi.

Rusya’nın Ukrayna üzerindeki savaş tutumunun, uluslararası hukuk uyarınca bir saldırı eylemi olduğu belirtilirken, Rusya’nın bu eylemlerden sorumlu tutulması gerektiği açıklanıyor. Savaşın bütün kötülüklerinin görüldüğü bu saldırgan eylemlerden; Ukrayna sivil nüfusu, yetimhaneler ve yerleşim alanları gibi korunması gereken unsurların zarar gördüğü ifade edilerek, “Şu anda Avrupa’nın kalbinde savaş suçları işleniyor!” ifadesi vurgulandı.

Savaşın Durması İçin Acil Eylem Planı Gerekli

Bildiride barışın, insanlığın ve hukukun üstünlüğü adına çağrı yapılarak şunlar söyleniyor; “uluslararası akademik camiayı, uluslararası kuruluşları ve karar vericileri, Ukrayna’daki duruma ilişkin objektif ve mantıklı analizleriyle açıklama yapmaya ve harekete geçmeye çağırıyoruz”. Bildiri sonunda Ulusal Kiev Üniversitesi ve Mohyla Akademisi, Ukrayna’ya karşı yapılan bu saldırıların ve işlenen savaş suçlarının durdurulması için acil eylem planı talep etti.