Türkiye’nin İlk Kadın Tıp Doktorları kimlerdi?

5 dakikalık içerik

Türkiye’nin ilk kadın doktorları kimlerdi? Hangi yollardan geçtiler, nasıl doktor oldular? Kadınların eğitim alması ve doktor olmaları eski dönemlerde çok zordu. Kadın ve erkekler arasında çok ciddi bir ayırımcılık vardı ve kadınların pek çok mesleği yapması engellenmekteydi.

Osmanlı döneminde 1898 yılında alınan karar ile kadınların hekim olamayacağı ve hekimlik yapamayacağı kararı verildi. Bu durum Türk Kadın hekimlerin yetişmesine vurulmuş bir darbeydi. Ancak kendisini tıbba adayan saygın kadın hekimlerimiz tıp eğitimlerini aldılar ve pek çok bilimsel çalışma ile Türkiye Tıp Tarihinde yerlerini aldılar.

Türkiye’de Tıp eğitimi almak için mücadele veren ve bilimsel çalışmaları ile parlayan kadın hekimlerimiz anısına bu yazımızı sizlerle paylaşıyoruz.

Tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlarız.

kadın türk tıp hekimi
kadın türk tıp hekimi

Safiye Ali ( 1891-1952) – İlk Türk Kadın Hekim

Safiye Ali ilk kadın doktor

Türkiye Cumhuriyeti ilk kadın tıp dokturudur Safiye Ali. Aynı zamanda tıp eğitimi veren ilk kadındır. Ana çocuk sağlığı üzerine yoğun çalışmaları olmakla birikte, “Süt Damlası Bakımevleri”ne emek vermiştir. Sağlıklı nesillerin yetişmesi için ortaya koyduğu yoğun çalışma ve çaba için kendisine minnettarız.

Müfide Küley (1899-1995) Tıp alanında akademik kariyer yapan ilk Türk Kadın Hekim

İstanbul Darülfünunu Fen Fakültesinde eğitimine başlayıp, Tıp Fakültesinde eğitim hayatını sürdürmek için mücadele etmiştir. 1937 yılında “Zehirlenmeler” isimli kitabı yazmıştır. Daha sonra dahiliye bölümünde devam eden Müfide Hanım, Türk yemek tariflerinin kalori bilgilerini içeren cetvelleri içeren bir diyet kitabı hazırlamıştır. Türkiye’de kadınların tıp eğitimi alabilmeleri için örnek bir mücadele sürdürmüş ve sonraki nesillerin önünü açmıştır.

Hatice Bodur (1902-1993) Kimyager-Tıp Hekimi

İstanbul Darülfünunu Fen Fakültesi Kimya Şubesini pekiyi derecesi ile bitirmiş ve kimyager olmuştur. Daha sonra Fizik-Kimya-Biyoloji bölümünde asistanlık görevine devam etmiş ve 1931 yılında da Tıp Fakültesine kaydolmuştur. Biyokimya ve Kulak Burun Boğaz alanlarında yüksek eğitimini tamamlamıştır. Türkçe, Almanca ve Fransızca olarak 36 tane araştırması yayınlanmıştır.

Kamile Şevki Mutlu (1906-1987) Tıp Hekimi ilk Türk Kadın Patalog

İstanbul Darülfünunu Tıp Fakültesinden 1930’da mezun olmuş ve ardından asistan olarak göreve başlamıştır. 1945 yılında Ankara Tıp Fakültesi açıldığında ilk dersi veren hoca kendisidir. Bunun yanı sıra ülkemizdeki ilk kadın patalogdur. 1954 yılında Türkiye’nin ilk elektron mikroskobu laboratuvarı onun yönetiminde Ankara Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Kürsüsünde açılmıştır. Ayrıca hücrelerin belirlenmesi ile ilgili “Şevki Metodu” olarak anılan bir teknik geliştirmiştir.

Fatma Perihan Çambel (1909-1987)

1934 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesini bitirmiş ve 1936 yılında patoloji uzmanı olmuştur. Vakıf Gureba Hastanesi Patoloji Şefi iken çeşitli kitaplarda bölümler yazmıştır. 1947’de Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu’nun kuruluşuna öncülük etmiştir. Pek çok nişan ve madalya ile ödüllendirilmiştir.

Türk Bilim Kadınları ve Bilime Katkıları

Şevki medtodu

TÜRKİYE’ DE TIPTA UZMANLIK VE AKADEMİSYENLİK AŞAMALARINDA CİNSİYETÇİ YAKLAŞIMLAR