///

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı Ödülleri açıklandı

12 dakikalık içerik

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Ödülleri’nin 2019 yılı finalistleri ve kazananları açıklandı.

TTGV, Twitter üzerinden bir paylaşımla finalist ve kazananları duyurdu;

TTGV Ödülleri, TTGV’nin amaçları doğrultusunda bilim, teknoloji, ticarileşme, Ar-Ge ve inovasyon yönetimi alanlarında başarılı örneklerin ödüllendirilmesine yönelik bir ödül programıdır. TTGV’nin kurumsal hedeflerine uygun alanlardaki başarılı örneklerin ödüllendirilerek teşvik edilmesi ve örnek olarak duyurulmasına yönelik ilk ödül organizasyonu 2002 yılında Dr. Akın Çakmakcı Tez Ödülleri adıyla yapıldı. Aynı organizasyona 2008, 2010, 2012 ve en son 2016 yıllarında verilen Dr. Akın Çakmakcı Tez Ödülleri ile devam edildi. Bu süreçte farklı yıllarda yapılan aynı kategorideki ödüller için farklı değerlendirme kriterleri ve ödül sayıları uygulandı. Dr. Akın Çakmakcı Tez Ödülleri’nin amacı, sanayide uygulanmış başarılı tezleri seçerek, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve üniversitelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesini teşvik etmektir.

2015 yılında ikinci bir ödül programı olarak Dr. T. Fikret Yücel Ödülleri de sahiplerini buldu. Dr. T. Fikret Yücel Ödülleri’nin amacı ise, özel sektör tarafından yürütülen Ar-Ge ve teknolojik yenilik faaliyetlerinin çıktılarında niteliksel ve niceliksel gelişmeleri teşvik etmek, bu alanda Türkiye’ye yönelik entelektüel düzeydeki faaliyetleri desteklemek olarak belirtiliyor.

2018 TTGV Ödülleri iki kategoride sahiplerini buldu. Bunlar; Dr. Akın Çakmakcı Ödül Kategorisi ve Refik Üreyen Ödül Kategorisi. Dr. Akın Çakmakcı Ödül Kategorisi kapsamında, daha önce olduğu gibi, üniversite-sanayi iş birliğini güçlendirmek ve üniversitelerde gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesini teşvik etmek amacıyla sanayide uygulanmış tezlere ödül verildi. Refik Üreyen Ödül Kategorisinde Ar-Ge ve inovasyon yönetimi ile kültür yaratma süreçlerinde öncü rol oynamış, bunların değişimlerinde etkin görev almış ve somut katkı sağlamış, başarı öyküsü olan kişilere ödülleri verilmiştir.

2019 TTGV Ödülleri 2 kategoride veriliyor. Bunlar; Dr. T. Fikret Yücel Ödülü Kategorisi ve Mehmet Şuhubi Ödülü Kategorisi. Dr. T. Fikret Yücel Ödülü Kategorisi Ar-Ge, inovasyon, bilim ve teknoloji politikaları ve teknoloji yönetimi alanlarında Türkiye odaklı yapılmış araştırma çalışmalarını (tez,makale,yayın vb.) desteklemek ve teşvik etmek amacıyla bu araştırma sahiplerine verilen ödül. Mehmet Şuhubi Ödülü Kategorisi teknoloji ve inovasyon ekosisteminde görünürlük ve başarı hikayesi yakalamış girişimcilere ve/veya girişimcilik yoluyla teknoloji ekosistemine katkı sağlamış kişilere verilen bir ödül.

2019 yılı Dr. T. Fikret Yücel Ödülü Kazananları

Ar-Ge, Teknoloji ve İnovasyon Yönetim DNA’sını Güçlendiren Özgün Çalışmalar bu kategoride ödüllendiriliyor. Finalistler ve çalışmaları;

 • Dr. Begüm Şahin, “Pazar Odaklılığın Firma Performansına Etkisinde Cezbedici Pazarlamanın Moderatör Rolü; Ankara’da Faaliyet Gösteren Startuplar Üzerine Bir Uygulama Araştırması”
 • Dr. Ceren Çubukçu, “Teknoloji Girişimi Hızlandırıcılarının İncelenmesi ve Etkinliklerinin Araştırılması: Türkiyedeki Hızlandırıcıların Ampirik Bir Analizi Araştırması”
 • Öğretim Görevlisi Rabia Taş, “Uluslararası İlişkilerde Normların Yayılımı Bağlamında Türkiyede Teknoloji Politikalarının Değişimi Analizi: Teknoloji Transfer Ofisi Örneği Araştırması”
 • Dr. Sinem Güravşar Gökçe, “Türkiyede Kamuda İnovasyonun Mevcut Durumu ve Geliştirilmesine Yönelik Öneriler Araştırması”
 • Dr. Ufuk Gür“Temel Bilimler ve Mühendislikte Akademik Girişimciliği Belirleyen Faktörler Araştırması”
 • Ümit Kanoğlu, “Bilişim Sektöründe Dış Kaynak Kullanımının Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Vatandaşlığa Etkisi Çalışması”
 • Dr. Yelda Erden Topal, “Türkiyede Güneş ve Rüzgar Enerjisine Dayalı Elektrik Üretiminde Piyasa Oluşumu İçin Bir Politika Tasarım Modeli Araştırması”
 • Zeki Can Seskir, “Türkiyede Kuantum Bilişim Teknolojilerinin Mevcut Durumu Araştırması”

Mehmet Şuhubi Ödülü Kazananları

Bu kategori altında ise teknoloji ekosistemindeki başarılı girişimcilik hikayeleri ödüllendirildi. Finalistler ve girişimcilik çalışmaları;

 • Duygu Yılmaz, Biolive Biyolojik ve Kimyasal Teknolojileri Firmasının Kurucusu.
 • Fatih Erdoğmuş, Ferge Mühendislik Hizmetleri Firmasının Kurucusu.
 • Hüseyin Alemdar, Visiomechanics Firmasının Kurucusu.
 • Mustafa Ozan Uysal, Appcent Firmasının Kurucusu.
 • Kemal Eren Cengiz, Bia Teknoloji Tıbbi Cihazlar Firmasının Kurucusu ve Genel Müdürü.
 • Kerem Erikçi, tarla.io ve iklim.com Firmalarının Kurucu Ortağı.
 • Kerem Odabaşı, Kodeco Tasarım Mühendislik Firmasının Kurucusu ve Sahibi.
 • Dr. Neslihan Yuca, Enwair Enerji Teknolojileri Firmasının Kurucusu.
 • Samir Deliormanlı, Koç Holding İnovasyon ve Fikir Haklar Yöneticisi.
 • Talha Uzuner, İnovenso Kurucu Ortağı.
 • Uğur Coşkun, BİTES Savunma Havacılık ve Uzay Teknolojileri Genel Müdürü.
 • Doç. Dr. Ümit Hakan Yıldız, İnovasens Bilgi Teknolojileri Firmasının Kurucusu ve Genel Müdürü.

TTGV nedir?

TTGV, 1 Haziran 1991’de özel sektörün Ar-Ge ve yenileşim faaliyetlerini desteklemek amacıyla bir kamu-özel sektör ortaklığı olarak kurulmuş ülkemizde özgün ve özerk bir ilk modeldir. TTGV’nin misyonu, ülkemizdeki teknolojik inovasyon faaliyetlerini destekleyerek, özel sektör kuruluşlarının uluslararası pazarlarda rekabet güçlerini artırmaktır. TTGV, 24 özel sektör, 5 kamu, 11 şemsiye kuruluş ve 15 gerçek kişinin biraya gelmesi ile kurulmuş bir vakıftır.

TTGV Ödüllerine başvuru koşulları

Dr. T. Fikret Yücel Ödülü’ne başvurabilmek için aranan kriterler;

 • Başvuru sahibi 40 yaşında veya 40 yaşın altında olmalıdır (Doğum tarihi 01.01.1979 ve sonrası olanlar).
 • Araştırma çalışması Ar-Ge, inovasyon, bilim ve teknoloji politikaları ve yönetimi alanlarında Türkiye odaklı yapılmış olmalıdır.
 • Başvuruya konu araştırma çalışması son 5 yılda ilgili enstitülerce kabul edilmiş/diploma denkliği alınmış olmalıdır. Türkiye’deki üniversitelerde tamamlanmış tez ise, ilgili enstitülerce kabul edilmiş olması, yurtdışındaki üniversitelerde tamamlandıysa diploma denkliğinin onaylanmış olması gereklidir. Makale veya bilimsel yayın ise, indekslere giren ulusal veya uluslararası dergilerde yayınlamış olması gereklidir.
 • Tamamlandığı üniversite ve/veya kurum ile fikri mülkiyet haklarına ilişkin herhangi bir ihtilaf bulunmamalıdır.
 • Önceki yıllarda düzenlenmiş olan Dr. T. Fikret Yücel Ödülü kapsamında başvuru yapılmamış olmalıdır.
 • Aday gösteren kişi/kurum, başvuru sahibinin başarı öyküsünün etki alanında olmalıdır. Başvuruya konu olan çalışmadan bağımsız kişi/kurumlar aday gösteremez.

Mehmet Şuhubi Ödülü’ne başvurabilmek için aranan kriterler;

 • Başvuru sahibi 40 yaşında veya 40 yaşın altında olmalıdır. (Doğum tarihi 01.01.1979 ve sonrası olanlar)
 • Teknoloji ve inovasyon ekosisteminde, son 5 yılda görünürlük ve başarı yakalamış girişimciler ve/veya girişimcilik yoluyla teknoloji ekosistemine katkı sağlamış kişiler, başvuru formunda belirtilen şekilde görünürlük ve başarı hikayelerini açıklamalıdır.
 • Aday gösteren kişi/kurum, başvuru sahibinin başarı öyküsünün etki alanında olmalıdır. Başvuruya konu olan başarı öyküsünden bağımsız kişi/kurumlar aday gösteremez.

Kaynak;

TTGV Ödülleri