tübitak proje başvuruları 2020

TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı açıklandı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı'nın ayrıntılarını açıkladı.

9 dakikalık içerik

TÜBİTAK üniversite öğrencilerine araştırma projesi için hibe sağlayacak. TÜBİTAK’ın duyurduğu proje başvurularına örgün lisans eğitimi gören öğrenciler başvurabilecek. 2209-A programı 2020 Çağrı Duyurusu’na göre, başvurular kısa süre sonra alınmaya başlanacak ve son başvuru tarihi 30 Aralık 2020 olacak. 

TÜBİTAK üniversite öğrencileri hibe desteği programının amacı, üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmek. TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı tarafından yürütülen 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’nın 2020 yılı 2. dönem başvuru tarihleri belli oldu. 2 Aralık 2020 tarihinde başvuruları açılacak olan programa, son başvurular 30 Aralık 2020 günü alınacak. 

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında, üniversitelerde öğrenim gören lisans öğrencisi/öğrencilerinin hazırladıkları araştırma projelerinin gerektirdiği makine/teçhizat, sarf malzemesi, seyahat, hizmet alımı vb. giderleri için hibe desteği sağlanacak. Araştırma projeleri en çok 12 aylık süre ile desteklenecek. Destek miktarları ise programın web sayfasında yer almaktadır. 

TÜBİTAK üniversite öğrencilerini araştırmaya teşvik ediyor

tübitak üniversite araştırma projesi desteği 2020
TÜBİTAK, son başvuru tarihini 30 Aralık 2020 olarak açıkladı.

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı’na başvuru koşulları açıklandı. Buna göre;

  • Başvuru sahibinin lisans öğrenimi görüyor olması (Başvuru tarihi itibariyle en fazla lisans son sınıfının güz döneminde olması),
  • Projenin akademik danışman rehberliğinde yapılıyor olması,
  • Aynı dönemde birden fazla başvuru yapılmamış olması ve birden fazla projede yer alınmamış olması,
  • Daha önce aynı proje için TÜBİTAK’tan destek alınmamış olması gerekmektedir.

Duyuruya göre, öğrenciler programa bireysel veya takım halinde başvuru yapabilir. Takım halinde başvuru yapılması durumunda öğrencilerden biri Proje Yürütücüsü olarak TÜBİTAK’a karşı sorumlu olacak. Ayrıca bir projede proje yürütücüsü dışında en fazla 3 proje ortağı yer alabilir. Artık yıl okuyanlar, açık öğretim ve hazırlık sınıfı öğrencileri programa başvuramayacak.

Başvuru belgelerine ilişkin yapılan açıklamada, TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta araştırma önerisi, TÜBİTAK tarafından belirlenen formatta hazırlanmış bölüm onay yazısı, gerekli olması halinde Etik Kurul/Yasal İzin/Özel İzin Belgesi ve proje yürütücüsü ve varsa proje ortaklarına ait güncel tarihli onaylı transkript (e-imzalı olabilir) gerekiyor. Ek olarak, çalışmanın gerektirmesi halinde varsa öğrencinin / öğrencilerin öğrenim gördüğü kurumun Etik Kurulundan, ilgili kurumun Etik Kurulunun bulunmaması halinde ilgili herhangi bir Etik Kuruldan Onay belgesinin, çalışmanın yapılabilmesi için yasal izin gerekmesi halinde ilgili yasal iznin alınması zorunlu tutuldu. 

Başvurular çevrim içi olarak alınacak. Son başvuru günü olan 30 Aralık 2020’de mesai bitiminde (17.30) sistem başvuruya kapatılacak. 

Araştırma projeleri hangi aşamalardan geçecek?

tübitak üniversite araştırma projeleri desteği
TÜBİTAK, başvuruların iki aşamadan geçeceğini duyurdu. 

Başvurular iki aşamada değerlendirilecek;

  • Ön inceleme aşamasında başvuru belgeleri kontrol edilir. Başvuru koşullarından herhangi birini sağlamayan, belgeleri eksik olan veya istenen formatta olmayan başvurular, son başvuru tarihine kadar sisteme girilen bilgileri onaylamayan, faks veya elektronik posta ile yapılan başvurular bilimsel değerlendirmeye tabi tutulmadan ön incelemede elenerek iade edilir.
  • Ön incelemeden geçen başvurular, alanında uzman danışma kurulu üyeleri ya da panelist/danışmanlar tarafından, bilimsel değerlendirme süzgecinden şu kriterlere bakılarak geçecek; araştırma önerisinin özgün değeri/amaç ve hedefleri, yöntem, iş paketleri, başarı ölçütleri ve risk yönetimi, yaygın etki. Bilimsel değerlendirme yalnızca sisteme yüklenen belgeler üzerinden yapılacak.

Desteğin başlatılabilmesi için, destek kararı verilen projelerin yürütücüleri, taahhütnamenin ıslak imzalı ve paraflı halini kendilerine e-posta ile bildirilecek süre içerisinde BİDEB Başvuru ve İzleme Sistemine yüklemeli ayrıca BİDEB’e (Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı) posta ile göndermeli. Destek kararı sonrası, taahhütnamesini BİDEB’e gönderen proje yürütücüsü adına açılmış hesaba destek miktarı yatırılır.

Destek başlatıldıktan sonra danışman değişikliği yapılmak istenmesi durumunda ne olacağını da açıklayan TÜBİTAK,  aktif görevdeki danışmandan ve yeni danışman olacak kişiden alınacak gerekçeli dilekçe ile BİDEB’e başvuru yapılması gerektiğini belirtti. Böyle bir durumda dilekçe GYK tarafından incelenerek karara bağlanır. Destek başlatıldıktan sonra proje ortaklarında değişiklik yapılmak istenmesi durumunda ise, varsa ekipten ayrılmak isteyen öğrenciden, ekibe yeni katılacak öğrenciden ve akademik danışmandan alınacak gerekçeli dilekçe ile BİDEB’e başvuru yapılması zorunlu tutuldu. Desteklenen aday (varsa proje ortakları) ve akademik danışmanı, araştırmanın yürütülmesi sırasında evrensel nitelikli bilimsel araştırma ve bilimsel yayın kurallarına uymaya mecburi. 

Başvuruların tahmini açıklanma tarihi programın web sitesinde ilan edilecek.

Başvurular TÜBİTAK BİDEB’in sayfasından çevrim içi olarak yapılacak

Kaynaklar;

TÜBİTAK Duyuru metni

TÜBİTAK