Testesteron ile bilişsel empati arasında ilişki bulunamadı – Otizm

4 dakikalık içerik

Otizm erkek çocuklarda, kız çocuklarına kıyasla 3-4 kat daha fazla görülmektedir. Araştırmacılar, bunun erkek cinsiyeti hormonu testesteron ile ilişkilendirilmesinin aksi bir çalışmaya imza attı. Bilim insanları, testesteronun bilişsel empatiyi azalttığına dair bir kanıt bulamadıklarını açıkladı.

Otizmin erkeklerde kadınlardan daha yaygın olduğu uzun yıllardır biliniyor. Cinsiyetle ilgili keskin farklılıklardan ötürü esas şüpheli olarak testesteron hormonu gösteriliyordu. Pennsylvania Üniversitesi Wharton Okulu’ndan Dr. Gideon Nave ve ekibi bir çalışma yaptı. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences’da yayımlanan çalışma, türünün en büyük denemesine imza attı ve yaklaşık 650 erkek katılımcı çalışmaya dahil oldu.

Çalışmanın baş yazarı Dr. Amos Nadler, “Bazı önceki çalışmalar testosteron ve düşük bilişsel empati arasında bir bağlantı olduğunu öne sürdü ancak örnekler çok küçüktü ve doğrudan bir bağlantı belirlemek çok zor. Sonuçlarımız, net bir şekilde testosteronun varlığı ile bilişsel empati arasında doğrusal bir nedensel ilişkinin olmadığını göstermektedir.” dedi.

Bu çalışmadan önce, testosteron varlığı ile düşük bilişsel empati arasındaki bağlantı için en güçlü kanıt, 2011 yılında testosteronun sağlıklı kadınlara uygulanması sonucu, okuma duyguları testinde kadınların performanslarının düştüğü bulundu. Bu çalışma, yeni çalışmaya kadar testesteron ile bilişsel empati arasında bağlantı olduğunu iddia eden en güçlü araştırma idi.

Testosteronun düşük bilişsel empati ile bağlantılı olduğu fikrini araştıran diğer pek çok araştırma, nedensel kanıtlardan ziyade korelasyona dayanıyor ve bir sonuca varmıyordu.

Bağlantı hakkında daha dikkatli veriler sağlamak için ekip, 643 sağlıklı erkekle randomize kontrolü çalışma yaptı. Çalışmada katılımcıların testosteron jeli veya plasebo uygulaması aldığı bildirilirken, katılımcılara bilişsel empatiyi ölçen anketler ve davranışsal görevleri yapması istendi. Deneyde katılımcılara bir aktörün gözlerinin fotoğrafı gösterildi ve ifadelerini en iyi tanımlayan duygusal durumu seçmeleri istendi. Testosteron jeli katılımcıların hormon seviyesini arttırırken, araştırmacılar testosteron uygulamasının bilişsel empati testlerindeki performansı etkilediğine dair hiçbir kanıt bulamadı.

Gideon Nave, bulgulara ilişkin, “Testosteronun bu etkisini destekleyen herhangi bir kanıt bulunmadığını tespit ettik ancak bu olası etkileri de dışlayamaz. Bildiğimiz kadarıyla testosteronun bir etkisi varsa, etkinin doğrusal değil, karmaşık olduğu görülüyor. Gerçeklik genellikle bu kadar basit değildir.” şeklinde açıklama yaptı.

Kaynak;

Penn Today