TAGEM Ar-Ge destek programı başvuru
/

TAGEM Ar-Ge Destek Programı başvuruları devam ediyor

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, 16. Proje Çağrısını yaptı. Destek programı kapsamında 44 adet öncelikli proje konusu listelendi.

10 dakikalık içerik

TAGEM Ar-Ge Destek Programı başvuruları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, kısa adıyla TAGEM, 16. Proje Çağrısını yaptı. Duyuruda öncelikli destek konuları ve destek üst limiti ile oranları da açıklandı. 

TAGEM Ar-Ge Destek Programı proje başvuruları 9 Ekim 2020 Cuma günü saat 18.00’a kadar alınmaya devam edecek. Ar-Ge Destek Programına, üniversiteler, TÜBİTAK Ar-Ge birimleri, sivil toplum ve meslek kuruluşları, özel sektör kuruluşları (şahıs şirketleri ve adi ortaklıklar hariç sermaye şirketleri) başvuru yapabilir. Ayrıca, destek programında açıklanan 1. ve 2. Grup Öncelikli Ar-Ge konuları kapsamında hazırlanacak projelerde proje ortağı bulundurulmasının zorunluğu olduğu ifade edildi. Yalnızca 1. Grupta “Tarım Ekonomisi” başlığı altında yer alan üç madde kapsamındaki projeler için yapılacak başvurularda proje ortağı zorunluluğu bulunmuyor. Ortaklık şartı bulunan projelerde, üniversitelerin ve TÜBİTAK Ar-Ge birimlerinin yürütücü kurum / kuruluş olarak başvurabilmeleri için destek programına başvurmaya haiz en az bir özel sektör ile ortaklık yapmak; özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşlarının yürütücü kurum / kuruluş olarak destek programına başvuruda bulunabilmeleri için en az bir enstitü ile ortaklık yapmak şartları bulunuyor.

TAGEM Ar-Ge Destek Programı 16. Proje Çağrısı Öncelikli Ar-Ge konuları açıklandı

TAGEM Ar-Ge Destek Programı 16. Proje Çağrısı kapsamında destek verilecek öncelikli Ar-Ge konuları açıklandı. Destek programında 44 adet öncelikli proje konusu listelendi;

 • Turunçgil uzun antenli böceği Anoplophora chinensis’in mücadele metotlarının belirlenmesi,
 • Önemli bitki hastalık, zararlı ve yabancı ot mücadelesinde yapay zekâ tabanlı tahmin uyarı modellerinin geliştirilmesi,
 • Kayısı ve antepfıstığında in-vitro çoğaltmaya uygun anaç geliştirilmesi ve yeni çeşit geliştirme,
 • Kurağa dayanıklı dış mekân süs bitkisi çeşitlerinin geliştirilmesi,
 • Meyve ve sebzede hasat öncesi pestisit kalıntı miktarlarını belirleyen taşınabilir cihazların geliştirilmesi,
 • Ayçiçeği, pamuk, şeker pancarı, mısır, yeşil mercimek ve kuru fasulye bitkilerinde ileri teknolojiler kullanılarak abiyotik ve biyotik stres faktörlerine dayanıklı/toleranslı, pazar taleplerine uygun çeşit geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması,
 • Sanayi entegrasyonuna yönelik tıbbi aromatik bitkiler ve boya bitkisi çalışmaları,
 • Levrek, çipura ve alabalık ile ilgili ıslah araştırmaları,
 • Hayvancılık ve su ürünlerinde verim artışına yönelik ıslah, yetiştiricilik sistem ve teknolojilerinin geliştirilmesi,
 • Yerel kaynaklardan organik, organomineral ve biyogübre üretimi,
 • Biyogaz tesislerinden çıkan sıvı fermente ürünün gübre olarak değerlendirilmesi,
 • Gemilere yerleştirilen meteorolojik istasyonlar ile meteorolojik verilerin işlenmesi ve model geliştirilmesi,
 • İklim değişikliğine uyum çalışmalarında tarımsal verimliliğin arttırılmasına yönelik çalışmalar,
 • Yarı iletken nanokristallerin seracılıkta kullanımı,
 • Tarımsal su yönetiminde; su kalitesi, sulama sistem malzemeleri ve drenaj çalışmalarında yeni teknik ve teknolojiler geliştirilmesi,
 • Zeytin karasuyu ve prinasının gıda sanayinde kullanılabilirliğinin araştırılması,
 • Gıda ve yem analizlerinde kullanılan analitik standart, referans materyal gibi yurt dışından tedarik edilen malzemelerin ve yeterlilik testlerinin ülkemizde üretilmesinin sağlanması,
 • Alternatif bitkisel protein ekstratlarının yerli imkânlarla üretilmesi ve ticarileştirilmesi,
 • Hayvansal kaynaklardan gıda endüstrisi için jelatin üretimi,

Tarım Ekonomisi konularında destek verilecek öncelikli araştırmalar

TAGEM Ar-Ge Destek Programı başvurusu
TAGEM Ar-Ge Destek Programı başvuruları 9 Ekim 2020 Cuma günü saat 18.00’da sona erecek.
 • Ülkesel bazda, tarımsal ürünlerde üretim, pazarlama ve nihai tüketiciye ulaşana kadarki aşamalarda israf ve kayıpların belirlenmesi, belirleme metodolojisinin geliştirilmesi ve azaltılmasına ilişkin politika önerilerinin geliştirilmesi,
 • Bölgesel bazda, sürdürülebilir tarımsal işletme büyüklüğünün tespiti,
 • Bakanlık Ar-Ge Destek Programının etki analizi.

2. Grup Öncelikli Ar-Ge konuları da duyuruldu

 • Kültür bitkilerindeki zararlı organizmalara karşı biyopestisitlerin yerli imkânlarla geliştirilerek ticari formlarının üretilmesi ve ruhsatlandırılması,
 • İlaç hammaddesi olarak değerlendirilebilecek endemik geofit türlerinin (Galantamin içeren endemik geofit türleri ve/veya Colchicum türleri) geliştirilmesi ve geliştirilen bu türlerden ilaç ve/veya ilaç hammaddesi gibi ticari ürünler üretilmesi,
 • Ülkemizde doğal olarak bulunan (Kuzugöbeği, İstiridye, Shitake, Çaşır, Kulacık, Reishi, Truf mantarı gibi) egzotik mantar türlerinde ticarete yönelik yerli misel üretiminin geliştirilmesi,
 • Yerel kışlık sebze (karnabahar, kırmızı pancar, kereviz, ıspanak, havuç, marul ) veya minör sebze gen kaynaklarından yararlanarak yeni çeşit geliştirilmesi,
 • Kapalı mekânda bitkisel üretim teknolojilerinin geliştirilmesi ve optimizasyonu,
 • Bitkisel üretim alanlarının belirlenmesi ve verim tahmininde uzaktan algılama ve yapay zekâ tabanlı sistemlerin geliştirilmesi,
 • Jeotermal enerji tesislerinin tarımsal üretime ve çevreye olan etkilerinin azaltılmasına yönelik sistemlerin geliştirilmesi,
 • Tarım ve hayvancılıkta sera gazı emisyonlarının analiz/ölçüm ve azaltılmasına yönelik sistemlerinin geliştirilmesi,
 • Tarımda atmosfere salınan sera gazlarını azaltan düşük karbonlu üretim teknolojilerinin geliştirilmesi,
 • Zeytin karasu ve pirinanın tarımda kullanımı için uygun metodların geliştirilmesi,
 • Hassas tarım teknolojilerinin geliştirilmesi,
 • Zirai mücadelede kendi yürür ilaçlama makinası (24 veya 32 metrelik) geliştirilmesi,
 • Yerli hasat makinalarının geliştirilmesi,
 • Hayvancılıkta ahır içi otomasyon, robotik sistemler ve yazılımların geliştirilmesi,
 • Kanatlı hayvanlarda Newcastle hastalığı için ülkemizde yaygın olan genotiplerine karşı GMP şartlarında üretim amacıyla canlı/inaktif aşı geliştirilmesi (En az 1000 doz pilot üretim),
 • Kuduz hastalığına karşı GMP şartlarında üretim amacıyla inaktif kuduz aşısı geliştirilmesi (En az 1000 doz pilot üretim),
 • Atların Batı Nil Virüsü hastalığına karşı GMP şartlarında üretim amacıyla inaktif aşı geliştirilmesi (En az 1000 doz pilot üretim),
 • Hayvancılıkta kullanılan senkronizasyon hormonlarının yerli imkânlarla geliştirilmesi ve üretimi,
 • Gıda ve yem katkısı olarak metal-amino asit şelatları, organik mineral, vitamin üretim ve optimizasyonu,
 • Yüksek yayla ballarının fizikokimyasal özelliklerinin ortaya konulması,
 • Ülkesel olarak gıda ve yem alanında ihtiyaç duyulan enzim ve ürünlerinin mikrobiyolojik yollarla ticari boyutta üretilmesi,
 • Karadeniz’de balık yetiştiriciliği amacıyla açık deniz (50 m. derinlik) kafes teknolojilerinin geliştirilmesi.

TAGEM Ar-Ge Destek Programına başvurmak için TAGEM‘in açıklama metnine tıklayınız.

Kaynaklar;

TAGEM 

TAGEM – Başvuru koşulları

TAGEM – Öncelikli Ar-Ge Konuları