STEM endüstrisi çocuklu kadınları sektör dışına itiyor

11 dakikalık içerik

Ebeveynlik, STEM (Science, Technology, Engineering ve Math/Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) istihdamında cinsiyet dengesizliğinin önemli bir itici gücüdür. PNAS’ta (Proceedings of the National Academy of Sciences) yayınlanan bir araştırmaya göre, yeni annelerin neredeyse yarısı ve yeni babaların yaklaşık dörtte biri çocuk sahibi olduktan sonra tam zamanlı STEM istihdamından ayrılıyor.

Bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarındaki cinsiyet dengesizliği, onlarca yıldır sabit kalmıştır. Bu çalışma, STEM istihdamından cinsiyet ayrımcılığını yıpratma mekanizması olarak ebeveynliğin rolünü araştırmıştır. 8 yıllık bir boylamsal örneklem örneği kullanılarak, ilk çocuklarının doğumundan veya evlat edinilmesinden sonra yeni ebeveynlerin kariyer yörüngeleri incelendi. Yeni annelerde büyük ölçüde yıpranma tespit edildi; kadınların yüzde 43’ü ilk çocuklarından sonra tam zamanlı STEM işinden ayrılıyor. Yeni annelerin STEM’ten ayrılma, yarı zamanlı çalışmaya geçme ve iş gücünden çıkma olasılıkları yeni babalardan daha fazla.

Ebeveynlik sadece bir “annenin sorunu” değildir; yeni babaların da yüzde 23’ünün ilk çocuklarından sonra STEM’den ayrıldığı tespit edildi.

Kadınlar, STEM alanlarında yeterince temsil edilmemektedir. Araştırmacılar ve politika yapıcılar, STEM’deki kadınların yetersizliğinin bilimsel yaratıcılığı kısıtladığını savunuyorlar. Bu düşük beyanı ele almak amacıyla ABD kurumları, kızları ve kadınları STEM alanlarına çekmek ve elinde tutmak için önemli miktarda enerji ve kaynak harcadı ancak STEM’deki cinsiyet paritesi gerçekleşmekten halen çok uzak.

STEM alanlarında kadınlara yönelik kalıplaşmış kültürel baskılar var

Bu araştırma kadın ve erkek arasındaki performans farkına dair kanıt bulamadı. Bunun yerine, bu çalışmalar yaygın kültürel kalıplaşmış ve önyargılı sınıf ve işyeri uygulamalarının kadınların yetkinliğini azalttığını ortaya çıkardı. Bu nedenle, kadınların STEM ana dallarına kaydolma olasılıkları erkeklerden daha az ve diğer alanlarda eğitim için STEM alanlarını terk etme olasılıkları erkeklerden daha yüksektir. STEM dereceleri kazandıktan sonra bile, kadınların eşit derecede nitelikli erkeklerle karşılaştırıldığında STEM işlerine alınma olasılığı daha düşüktür.

Ebeveynlik STEM alanlarında çalışan kadınlar için sektörden çıkış rampası olabiliyor

Bu araştırma, STEM istihdamında kadınların yeterince temsil edilmemesine sebep olan merkezi fakat anlaşılmamış bir mekanizma olarak ebeveynliğe odaklandı.

Ebeveynlik çoğu zaman erkekler için yukarı doğru kariyer yörüngelerini güçlendirse de, kadınlar için yoğun kariyerlerden çıkış rampası olabilir. Birçok anne, iş yerlerinde esneklik eksikliği ve meslektaşlarının ve patronlarının, annelerin çocuk sahibi olduktan sonra işlerine daha az bağlı olduklarını düşündükleri varsayımlarından itildiğini hissediyor. Mesleki işgücünde tam gün kalan anneler bile, kendilerini eşit kalifiye erkek ve çocuksuz kadınlardan daha az yetkin olarak niteleyen  kalıplarla karşılaşırlar ve aynı özel çalışmaya katkıda bulunurken bile maaş cezaları ve kariyer engelleriyle karşılaşırlar.

STEM alanları, dünyanın çoğu ülkesinde olduğu gibi araştırma alanındaki ABD’de en erkek egemen mesleklerden bazılarıdır.

Yeni babalar da anneler gibi işyerindeki kısıtlamalarla ve onları alternatif kariyer yollarına yönlendiren kültürel beklentilerle karşı karşıya kalabilirler. Anneler gibi, STEM’de çalışan babalar, birçok STEM işinin yoğun zaman talepleri nedeniyle çocukları için zamanı zor bulabilir.

Araştırma kapsamına giren STEM çalışanı yeni anneler üniversite veya yüksek lisans eğitimini başarıyla tamamlamış, insan sermayesi bakımından zenginlerdir. Ayrıca, bu erkek egemen, matematik yoğun alanlarda tam zamanlı çalışmaya bağlılık göstermişlerdir. Araştırma sonucuna göre bu eğitimli ve deneyimli profesyonellerin STEM işgücünden çıkması, hem onları istihdam eden kuruluşlar hem de STEM endüstrileri için geniş anlamda dezavantajlı sayılır.

Araştırmacılar, SESTAT (Bilim İnsanları ve Mühendislik İstatistik Veri Sistemi) veri setinin 2003-2010 anket dalgalarını analizlerinde kullandılar. Yeni ebeveynleri yaş, ırk/etnik köken, eğitim düzeyi, sektör, disiplin ve diğer demografik faktörlere göre sürekli değişkenlik gösteren çocuksuz akranlarıyla karşılaştırdılar.

Araştırmadan çıkan sonuçları şu şekilde toparlayabiliriz;

Genel olarak yeni ebeveynlerin ve işgücünde tam zamanlı çalışan yeni ebeveynlerin, üniversite ve devlet sektörlerinde istihdam edilme olasılığı daha düşüktür. Yeni ebeveynlerin ayrıca bir yüksek lisans derecesine sahip olma olasılıkları ve doktora yapma olasılıkları da daha yüksektir. Bu da anne-baba olmaya karar veren tam zamanlı STEM profesyonellerinin, çocuksuz kalan STEM profesyonellerine kıyasla eğitimde eksik olmadıklarını göstermektedir.

Araştırmanın sonuçlarından biri de yeni ebeveynlerin, ilk çocuklarının doğumundan veya evlat edinilmesinden hemen sonra ve bazı ebeveynlerin de ilk çocuklarının okul çağına ulaşmasından hemen sonra tam zamanlı olarak STEM’deki işlerine devam etme oranı çocuksuz meslektaşlarına kıyasla daha düşüktür.

Birçok yeni anne ve yeni baba, çocuk sahibi olduktan sonra tam zamanlı olarak çalışmaya devam ediyor ancak STEM dışı alanlara geçiyorlar. Yeni annelerin yüzde 12’si ve yeni babaların yüzde 18’i, ilk çocuklarından sonra STEM dışında tam zamanlı çalışmaya geçmektedir.

Yeni babaların yüzde 15’i, yeni annelerin ise yüzde 42’si çocuktan sonra STEM’den ayrıldı

Yeni ebeveynlerin kariyer yörüngelerinde potansiyel cinsiyet farklılıkları da incelendi. İlk çocuklarından sonra, yeni babaların yüzde 15’i tam zamanlı bir STEM işini bıraktı (yüzde 85’i işlerine devam etti). Yeni annelerin ise yüzde 42’si tam zamanlı bir STEM işini bırakırken sadece yüzde 58’i aynı sektörde işine devam etti. Bir diğer ankete göre ilk çocuklarının doğumundan veya evlat edinilmesinden 4 ila7 yıl sonra, babaların yüzde 23’ü ve annelerin yüzde 43’ü diğer iş türleri için tam zamanlı STEM istihdamından ayrıldı. Ancak STEM işgücünü terk ettikten sonra, bazı ebeveynler çocuklarının okul çağına geldiği yıllarda işlerine geri döndü.

Peki bu yeni ebeveynler, STEM’de tam zamanlı işten ayrıldıktan sonra ne yapıyorlar? Yeni anne adaylarının yüzde 11 gibi bir oranı STEM’de yarı zamanlı çalışmaya, yüzde 6’sı STEM dışında yarı zamanlı çalışmaya başladı ve yüzde 15’i ise işgücünü çocuğu okula başlayana kadar tamamen bıraktı. Buna karşılık, yeni babalardan yüzde 2’si yarı zamanlı çalışmaya başladı ya da yüzde 3 gibi bir oranı işgücünden ayrıldı.