/

Sıfır Atık Projesine İYTE’den tam destek

2 dakikalık içerik

Sıfır Atık Projesi kapsamında İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), ‘pilot kampüs’ olarak belirlendi. İYTE’de projeyle ilgili ‘Sıfır Atık Projesi Eğitim Çalıştayı’ yapıldı.

İYTE Tümleşik Araştırma Merkezi Konferans salonundaki çalıştayda
Rektör Prof. Dr. Yusuf Baran, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Baba, akademisyenler, idari
personel ve proje paydaşları bir araya geldi.

Rektör Baran, “Temiz Kampüs Temiz Çevre” ilkesiyle İYTE’yi bir pilot kampüs olarak tasarladığını belirterek şu ifadelerde bulundu: “Üniversiteler öncelikle bulunduğu bölgenin sorunlarına çözüm bulmak, kalkınmasında rol oynamakla mükelleftir. Kamusal yarar gözeten projeler yürütülen İYTE’de yenilenebilir enerji, toplumsal ve çevreye duyarlılık alanlarında çalışmalar yapılmaktadır. Örneğin kısa süre önce basında geniş yer alan Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysun Sofuoğlu ve Prof. Dr. Funda Tıhmınlıoğlu tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği Ufuk 2020 Araştırma Programı kapsamında desteklenen proje ile ahşap ve plastik atıklardan ham madde olarak kullanabilecek kompozit malzeme geliştirildi. Hocalarımızın çalışmaları sayesinde atık malzemeler ekonomiye kazandırıldı. Dolayısıyla Türkiye’nin bilgi ihraç eden bir ülke olma sürecinde lokomotif güç olmayı kendine şiar edinen İYTE, ‘Sıfır Atık Projesi’ nde de çalışmalarıyla bölge ve ülke çapına yayılabilecek örnek bir modeldir.”

Çalıştayda ‘Kaynakların Verimli Kullanılması’, ‘İsrafın Önlenmesi’ ve ‘Atıkların Değerlendirilmesi’ başlıkları altında Türkiye’de atıkların en aza indirilmesi ve ekonomiye kazandırılmasına yönelik faaliyetler konuşuldu. Sıfır Atık Projesi kapsamında İYTE’de başlatılacak uygulamaların, diğer üniversite ve kurumlara yayılması hedefleniyor.

http://iyte.edu.tr/