sera gazı emisyonları

Sera gazı emisyonları hala yükseliyor

5 dakikalık içerik

Sera gazı emisyonları hala yükseliyor. Birleşmiş Milletler’in yeni raporuna göre, sera gazı emisyonları iklim değişikliğinin yol açtığı mevcut ve gelecekteki tehditlere rağmen son on yılda istikrarlı bir şekilde arttı.

Yıllık rapor, iklim değişikliğinin en yıkıcı etkilerinden kaçınmak için dünya ekonomilerinin ne kadar temiz olduklarını karşılaştırdı – “emisyon açığı” olarak bilinen bir farklılık. Ancak, bu yılki raporda bir açıklıktan daha fazla bir uçurum tanımlandı. Küresel karbondioksit, metan ve diğer sera gazı emisyonları son on yılda istikrarlı bir şekilde artmaya devam etti. 2018 yılında, elektrik üretimi ve sanayiden kaynaklanan küresel fosil yakıt CO2 emisyonlarının yüzde 2 arttığına dikkat çekildi.

Raporun yazarları, “Önümüzdeki birkaç yıl içinde doruk noktasında bir (sera gazı) emisyon işareti bulunmuyor” dedi. Ancak emisyonların artmaya devam ettiği her yıl “Dünya’yı sanayi öncesi seviyelerin üstünde 1.5 ila 2 santigrat dereceden fazla ısınmaktan korumak için daha derin ve daha hızlı müdahalelerin gerekli olacağı” anlamına geliyor.

Dünya zaten sanayileşmeden önce olduğundan 1 derece daha sıcak ve bu durum, daha sık ve şiddetli fırtınalar, kuraklıklar, sıcak dalgalar ve diğer aşırı hava koşullarına neden oluyor. 2018 Ulusal İklim Değerlendirmesi‘ne (Amerika Birleşik Devletleri’ni merkez alıyor) göre, küresel emisyonların önümüzdeki on yılda düşmemesi durumunda, ekonomik büyüme yavaşlayacak ve ABD’deki altyapı ve mülk üzerinde ciddi hasarlara yol açacak.

Washington’daki bir iklim politikası düşünce kuruluşu İklim ve Enerji Çözümleri Merkezi‘nden Elliot Diringer, “Bu acil bir durum ancak yapabiliriz” diyor. Yıllık emisyon açığı raporuna yönelik ise Diringer, “Hükümetlerin elinden gelenin en iyisini yapması için kamuoyu ve politik baskıyı daha da artırıyor” şeklinde açıklama yaptı.

6 büyük ekonomi devi iklim anlaşmasında verdiği sözleri yerine getiremiyor

ABD şu anda, onayladığı (Kasım 2020’de ABD tamamen feshetmiş olacak) Paris Anlaşması’ndaki sera gazını azaltma taahhütlerini yerine getirme yolunda değil. Son 10 yıl içinde ABD kaynaklı emisyonlar, cihazlar ve taşıtlar daha verimli hale geldikçe ve ekonomi kömür gibi kirletici enerji kaynaklarından uzaklaştıkça azaldı. Ancak son yıllarda düşüş eğilimleri yavaşladı. Yeni rapora göre, Kanada, Japonya, Avustralya, Brezilya, Kore Cumhuriyeti ve Güney Afrika dahil olmak üzere 6 büyük ekonomi de taahhütlerinin gerisinde kalıyor.

Bu arada, Çin’in sera gazı emisyonları, 2030’dan önce zirveye çıkmış gibi görünmesine rağmen, Pekin’in belirlediği hedef tarih oldu. Birleşmiş Milletler raporunda, Çin’deki kişi başına emisyonların şu anda Avrupa Birliği’nde “aynı yelpazede” olduğu belirtiliyor. Çin, güneş ve rüzgar gibi yenilenebilir enerjiye de büyük yatırımlar yaptı. Son yıllarda bu tür yatırımların yavaşlamasına rağmen, dünyayı elektrikli araç altyapısına yönlendiriyor.

Yeni raporda, dünyanın en iyi ekonomilerinin önümüzdeki on yılda emisyonları nasıl azaltabileceği konusunda öneriler yer alıyor. Örneğin, ülkeler yeni kömür yakıtlı elektrik santrallerini yasaklayabilir, tüm yeni araçların 2030 yılına kadar CO2 içermemesini, toplu taşıma araçlarını genişletmelerini ve tüm yeni binaların tamamen elektrikli olmasını sağlayabilir.

Kaynak;

NPR