Oppenheimer'in okuma listesi

Oppenheimer’in okuma listesi

16 dakikalık içerik

Oppenheimer’in okuma listesi hangi kitap ve yazarlardan oluşuyor? J. Robert Oppenheimer’in diğer tanınmış bilim insanlarından en farklı özelliklerinden biri dil yeteneği ve edebiyata olan tutkusuydu. Gerek çocukluk ve gençlik çağlarında içinde bulunduğu aydınlar gerekse kendi keskin zekası Oppenheimer’i okumaya ve daha çok okumaya yönlendirmişti. Bu dahinin neler okuduğu ise hep merak konusu olmuştur. Sizler için Oppenheimer’in favori yazarlarını derledik.

Oppenheimer’in okuma listesi

Oppenheimer’in okuma listesi elbette oldukça kalabalık. Ancak kendisinin bahsettiği kitapları bulabiliyoruz. 1963 yılında “The Christian Century” dergisi teorik fizikçi J. Robert Oppenheimer’a “mesleki tutumunu” ve “yaşam felsefesini” şekillendiren kitapları sordu. Manhattan Projesi’ndeki rolü nedeniyle “atom bombasının babası” olarak bilinen Oppenheimer, 1954’te Amerikan Karşıtı Faaliyetler Komitesi’ne çağrılmak ve güvenlik izninin iptal edilmesi de dahil olmak üzere hayatında zorluklarla karşılaşmıştı. Zamanının önde gelen pek çok düşünürü gibi o da bilimsel icatların insanlığa yönelik potansiyel tehlikeleri konusunda endişelerini paylaşıyordu.

Oppenheimer’in okuma listesi çok çeşitli eserleri içeriyordu. Platon’unki gibi felsefi yazıları, Bernhard Riemann’ın matematiksel katkılarını ve Michael Faraday’ın bilimsel görüşlerini içeriyordu. Ayrıca, uzun süredir ilişkili olduğu bir metin olan “Bhagavad-Gita “yı da dahil etti. İlginçtir ki, bir fizikçi için Dante’nin “İlahi Komedya “sı, William Shakespeare’in “Hamlet “i, Charles Baudelaire’in “Les Fleurs du Mal “ı ve T.S. Eliot’ın “The Waste Land “i gibi büyük edebi eserlere de hayranlık duyuyordu.

Oppenheimer’ın okuma listesinde şiirin yer alması, felakete ve insanlığın kendi yıkımını tasarlama kapasitesine olan yakın aşinalığı göz önüne alındığında ilgi çekicidir. Eliot’ın “Çorak Ülke “si gibi şiirler, parçalanmış bir modernite tasviriyle, atom bombasının yıkıcı gücüne tanıklık etmiş biri için uygun görünüyor.

Oppenheimer’ın sıralı okuma listesi

Oppenheimer’a 1963 yılında The Christian Century dergisi tarafından “mesleki tutumunu” ve “yaşam felsefesini” hangi kitapların şekillendirdiği sorulmuştur ve Oppenheimer kendisini etkileyen eserlerden bahsetmiştir.

İşte Oppenheimer’ın okuma listesi:

 • Charles Baudelaire’den “Les Fleurs du Mal (Kötülük Çiçekleri)”
 • T.S. Eliot’tan “Çorak Ülke”
 • Dante Alighieri’den “İlahi Komedya”
 • “Bhagavad-Gita”
 • Bhartrihari’den “Śatakatraya” (“Üç Yüzyıl”)
 • William Shakespeare’den “Hamlet”
 • L’Éducation Sentimentale (Duygusal Eğitim)”, Gustave Flaubert
 • Bernhard Riemann tarafından “Bernhard Riemann’ın Toplu Eserleri”
 • Platon’dan “Theaetetus”
 • Bilim insanı Michael Faraday’ın not defterleri (Alternatif olarak “Faraday’s Diary, Being the Various Philosophical Notes of Experimental Investigation made by Michael Faraday” olarak adlandırılmıştır)

Oppenheimer'in okuma listesi bhagavad gita

Oppenheimer’in Favori Yazarları

Çok çeşitli yazınsal ilgi alanları vardı ve kendini farklı kültürlerden ve türlerden çeşitli yazarların eserlerine kaptırdı. İlk yıllarında en sevdiği yazarlara dair kesin kayıtlar mevcut olmasa da, tarihi kayıtlar ve iyi bilinen edebi ilgileri, genç zihnini büyüleyen yazarlar hakkında bazı bilgiler sağlar. Eserleri muhtemelen genç Oppenheimer’ı etkileyen ve onda yankı uyandıran yazarlardan bazıları şunlardır:

 • William Shakespeare: Shakespeare’in zamansız eserleri Oppenheimer için bir hayranlık kaynağıydı. Oyunları, şiirleri ve insan duyguları ile karmaşıklıklarının keşfi muhtemelen genç akademisyenin zihninde kalıcı bir etki bıraktı.
 • Johann Wolfgang von Goethe: Goethe’nin “Faust” ve “Genç Werther’in Acıları” gibi edebi başarıları, derinlikleri ve felsefi temalarıyla ünlüdür. Oppenheimer’ın dillere olan sevgisi onu Goethe’nin eserlerini orijinal dilinde keşfetmeye itmiş.
 • Fyodor Dostoyevski: Bir edebiyat aşığı olarak Oppenheimer, Dostoyevski’nin derin ve içe dönük anlatılarına ilgi duymuş. Rus yazarın insan ruhunu ve ahlaki ikilemleri keşfi genç bilim adamında yankı uyandırmış.
 • Dante Alighieri: Dante’nin epik şiiri “İlahi Komedya” dünya edebiyatının başyapıtlarından biridir. Oppenheimer’ın felsefi fikirlere olan ilgisi, onu Dante’nin eserindeki alegorik yolculuk ilgisini çekmiştir.
 • Miguel de Cervantes: İkonik eseri “Don Kişot” ile tanınan İspanyol yazar Cervantes, edebiyatın önde gelen isimlerinden biriydi. Oppenheimer’ın dil becerileri, onu Cervantes’in eserini orijinal İspanyolca keşfetmeye yöneldiği düşünülebilir.
 • Walt Whitman: Oppenheimer’ın şiire olan düşkünlüğü onu demokratik ve aşkın temalarıyla tanınan etkili bir Amerikalı şair olan Whitman’ın eserlerine yönlendirmiş.
 • Leo Tolstoy: Tolstoy’un “Savaş ve Barış” ve “Anna Karenina” gibi romanları, insan yaşamı ve toplumu karmaşık bir şekilde tasvir etmeleriyle ünlüdür. Oppenheimer’ın edebiyata olan eğilimi onu Tolstoy’un anlatılarının derinliklerini keşfetmeye yöneltmiş olabilir.
 • Friedrich Nietzsche: Bir filozof olarak Nietzsche’nin varoluşçuluk ve hakikatin doğası hakkındaki fikirleri genç Oppenheimer’ın ilgisini çekmiş ve felsefi söyleme olan ilgisini ateşlemesi mümkündür.

Oppenheimer’ın gençliğinde en sevdiği yazarların tam listesi mevcut olmasa da, edebiyata ve dillere olan tutkusu, muhtemelen çeşitli kültürlerden ve dönemlerden çok çeşitli edebi devlere çekildiğini göstermektedir. Bu yazarlar şüphesiz onun hayata çok boyutlu yaklaşımının şekillenmesinde rol oynamış ve bir fizikçi ve entelektüel vizyoner olarak olağanüstü yolculuğunu tanımlayan parlak dokuya katkıda bulunmuşlardır.

Neden Trinity ismini seçti? Oppenheimer’ın Manhattan Projesi İçin Bir İlham Kaynağı

On yedinci yüzyılın önde gelen isimlerinden olan ünlü şair John Donne, J. Robert Oppenheimer’ın kalbinde özel bir yere sahipti ve Manhattan Projesi’ne katılımı sırasında ona ilham kaynağı oldu.

1962 yılında Manhattan Projesi’nin lideri General Leslie Groves, Oppenheimer’a ulaşarak “Trinity” isminin kökeni hakkında bilgi aldı. Oppenheimer’ın Laboratuarın Ulusal Güvenlik Araştırma Merkezi koleksiyonlarında muhafaza edilen yanıtı onun şiirsel eğilimine ışık tutuyor. “Bu ismi neden seçtiğim belli değil ama aklımdan geçen düşünceleri biliyorum. John Donne’un ölümünden hemen önce yazdığı, bildiğim ve sevdiğim bir şiiri var.” Oppenheimer daha sonra, dirilişe olan inancı nedeniyle ölümden korkmayan bir adamdan bahseden “Hymn to God, My God, in My Sickness” başlıklı bir soneden alıntı yaptı.

Ancak “Hymn to God, My God, in My Sickness” şiiri Oppenheimer’ın ilhamının sadece bir yönüydü. Oppenheimer, Donne’un “Batter my heart, three person’d God” dizesiyle başlayan bir başka ünlü adanmışlık şiirinden bahsetti. Bu şiir, anlatıcının gerçek kurtuluşa ulaşmak için Tanrı’nın gücüyle bağlanmaya çalıştığı bir paradoksu ifade ediyordu. Anlatıcıyı daha büyük iyilikler yapmaya zorlayan büyük bir güç tasavvur ediliyordu.

Yazar Richard Rhodes, “The Making of the Atomic Bomb” adlı kitabında, hem Oppenheimer’ın hem de fizikçi Niels Bohr’un atom bombasını paradoksal bir şekilde savaşa son verebilecek ve potansiyel olarak insanlığı kurtarabilecek bir ölüm silahı olarak gördüklerini öne sürmüştür.

Oppenheimer’ın John Donne’un şiirlerine duyduğu hayranlık, edebiyat ve sanatın bilimsel zihinler üzerindeki derin etkisinin altını çizmektedir. Sanat ve bilim arasındaki derin bağlantılar, Oppenheimer’ın Manhattan Projesi’nin anıtsal bilimsel çabaları arasında şiirsel takdirinin örneklediği gibi, genellikle dikkate değer içgörü ve yaratıcılık sağlar.

Oppenheimer neden trinity ismini seçti sevgilisi

Oppenheimer’in okuma listesi : “Bhagavad-Gita”, Oppenheimer ve Sanskritçe

Atom bombasının geliştirilmesinde kilit rol oynayan ünlü fizikçi J Robert Oppenheimer, eski bir Hindu kutsal kitabı olan “Bhagavad-Gita” ile derin bir bağa sahipti. Oppenheimer’ın Arthur W. Ryder tarafından tercüme edilen “Bhagavad-Gita” kopyası Los Alamos’taki Bradbury Bilim Müzesi’nde sergilenen değerli bir eşyadır.

Berkeley’de profesörlük yaptığı dönemde Oppenheimer, “Bhagavad-Gita “yı Hinduizm’in kutsal dili olan orijinal Sanskritçe’sinden okumak istemiştir. Bunu başarmak için, saygıdeğer metnin İngilizce çevirisini hazırlamış olan Arthur W. Ryder tarafından verilen Sanskritçe derslerine katıldı. Öğretilerinden etkilenen Oppenheimer, hayatı boyunca “Bhagavad-Gita “yı meslektaşları ve arkadaşlarıyla paylaşmaya devam edecekti.

“Bhagavad-Gita”, eylem ve arzulanan sonuçlardan uzaklaşma etrafında şekillenen bir yaşam felsefesini aktarır. Metin, Prens Arjuna ile Tanrı Lord Vishnu arasında geçen bir konuşmayı anlatır. Savaşta arkadaşları ve akrabalarıyla mücadele etme fikrinden rahatsız olan Arjuna’ya Vişnu tarafından duygusal bağlardan ve hata yapma korkusundan vazgeçmesi öğütlenir. Kozmik düzen ve toplumsal görev olan dharma’yı korumak, Arjuna’nın bir savaşçı olarak rolünü yerine getirmesini gerektirir.

“Şimdi ben Ölüm oldum, dünyaların yok edicisi” – “Now I am become Death, the destroyer of worlds.”

Önemli Trinity testi yaklaştıkça Oppenheimer’ın düşünceleri bombanın başarısı ve dünya üzerindeki derin etkisi üzerine yoğunlaştı. O dönemde bilimsel araştırmaların önde gelen isimlerinden biri olan Vannevar Bush, Oppenheimer tarafından Sanskritçe’den çevrilen ve geçmişte yapılan iyi işlerin kargaşa zamanlarında koruma sağlamasının önemini vurgulayan bir şiiri hatırladı.

Oppenheimer’ın bombanın yapımına ilişkin görüşleri, bombayı yapmanın bilim adamlarının görevi olduğu, kullanımına karar verme sorumluluğunun ise devlet adamlarına düştüğü inancına dayanıyordu. Oppenheimer Hindu inancını hiçbir zaman resmen benimsememiş olsa da, felsefi ve ahlaki düşüncelerini ifade etmek için sık sık “Bhagavad-Gita “dan alıntılar yapmıştır.

Oppenheimer’ın en ünlü sözlerinden biri Trinity patlamasına tanık olduktan sonra geldi. “Şimdi ben Ölüm oldum, dünyaların yok edicisi” cümlesini söyledi. Ancak tarihçi Alex Wellerstein bu sözün yanlış anlaşıldığını açıklamaktadır. Oppenheimer kendisini yıkıcı bir tanrı olarak değil, “Bhagavad-Gita “daki insan prens Arjuna olarak görüyordu. Koşulların onu da Arjuna gibi istenmeyen bir savaşa katılmaya zorladığının farkındaydı – onun durumunda, İkinci Dünya Savaşı sırasında atom bombasını inşa etmek. Savaştan nefret eden bir adam olan Oppenheimer, Trinity testinde bombanın gerçek doğasının yalın gerçekliğiyle karşı karşıya kalmıştı.

 

Kaynak