ODTÜ Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama Merkezi

ODTÜ Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama Merkezi kuruldu

6 dakikalık içerik

ODTÜ Fizik bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Melahat Bilge Demirköz, “ODTÜ Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin kurulduğunu açıkladı. Demirköz, merkezin adının İVMER olduğunu ifade etti. ODTÜ Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama Merkezi’nin yönetmeliği, bugün Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bilge Demirköz’ün Twitter’daki paylaşımı şu şekilde oldu;

Resmi Gazete’nin bugünkü tarihli sayısında, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uzay ve Hızlandırıcı Teknolojiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yayımlandı. Yönetmeliğe göre İVMER’in amaçları şunlardır:

Türkiye’nin uzay ve hızlandırıcı konusunda ortaya koyduğu ulusal hedeflere ulaşabilmesi, bu hedeflere ulaşırken bilimsel, teknolojik ve ekonomik dışa bağımlılığı en aza indirgeyebilmesi ve geliştirilecek özgün teknolojilerle dünya pazarında pay ve söz sahibi olabilmesi için, ulusal bilimsel ve teknolojik gelişimi destekleyecek bir uzmanlık merkezi olmak. Uzay ve hızlandırıcı teknolojileri alanında araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yürütmek. Uzay ve hızlandırıcı teknolojilerine yönelik analiz, tasarım, test, devreye alma ve entegrasyon çalışmaları yapmak ve bu alanlarda Türkiye’nin rekabet gücünü arttırmak. Uzay ve hızlandırıcı teknolojilerinin toplum çıkarları doğrultusunda en verimli biçimde kullanılması ve uygulanması yönünde yöntemler geliştirmek ve bunu toplumun ve sanayinin hizmetine sunmak. Gerekli bilgi birikimi ile altyapıyı oluşturarak, kamu ve sanayi kuruluşlarının bu alandaki ihtiyaçlarına cevap vermek, yatırım yapmalarını cesaretlendirmek ve yatırım yapanlara gerekli AR-GE desteğini vermek. Uzay ve hızlandırıcı teknolojilerinin ve uygulamalarının toplumun farklı kesimlerine tanıtılmasını sağlamak, bu konuda toplumsal bilinci ve duyarlılığı artırmak. Ulusal ve uluslararası proje ve faaliyetlere katılarak uzay ve hızlandırıcı altyapısını güçlendirmek. Türkiye’de uzay ve hızlandırıcı teknolojileri alanında çalışan genç araştırmacılar için cazibe ortamı yaratarak beyin göçünü azaltmak, yurt dışında bu alanda çalışanların ülkeye geri dönüşü için imkân yaratmak. Bu alandaki nitelikli insan gücü ihtiyacını gidermeye katkı sağlamak.

Ayrıca merkezin faaliyet alanlarının ise; uzay ve hızlandırıcı teknolojileri alanında araştırma yapmak, ulusal ve uluslararası projeler yürütmek, ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurslar, konferanslar, seminerler, yarışmalar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek, üniversite mensuplarının araştırma faaliyetlerine destek olmak, öğrencilerin ilgili konularda yaptığı lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde araştırma çalışmalarına destek vermek, gerekli altyapıyı sağlayarak uzman insan kaynağı yetiştirmek, merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak, kamu ve özel sektöre ihtiyaç duydukları alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri vermek; tasarım, analiz, test, devreye alma ve teknoloji geliştirme desteği sağlamak, bilimsel görüş vermek, rapor hazırlamak, uzay ve hızlandırıcı teknolojileri konusunda farkındalık yaratmak, üniversite öğrencilerinin Merkezin amaçlarına uygun toplum ve bilim içerikli faaliyetlerini desteklemek ve merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak olduğu belirtildi.

Bilge Demirköz, 2007-2009 yılları arasında Türkiye CERN (Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi) üyesi olmadığı halde üye kabul edilerek görev aldı, 2009 Cambridge Üniversitesi ile CERN’de Araştırmacı Ziyareti’nde bulundu ve 2009-2011 yılları arasında IFAE Barcelona ile CERN’de doktora sonrası araştırmacı oldu.

Kaynak; Resmi Gazete