Odtü iklim değişikliği sürdürülebilir merkezi
/

ODTÜ’den yeni bir adım: İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırma Merkezi

5 dakikalık içerik

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesinde İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırma Merkezi kuruldu. ODTÜ’nün kurduğu bu yeni merkezle iklim değişikliğine karşı sürdürülebilir faaliyetler için araştırmalar yapılacak. Merkez, 28 Ekim 2022 Cuma günü Resmi Gazete’de Orta Doğu Teknik Üniversitesi İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırma Merkezi Yönetmeliği’nin yayınlanmasıyla resmen kurulmuş oldu.

İklim değişikliği ve küresel ısınma sorunu her geçen gün büyürken, dünyanın çeşitli noktalarında pek çok prestijli eğitim kurumunda bu konuda önlem alınması ve sorunların çözülmesi için enstitü ve fakülteler kurulmakta. Türkiye’de araştırma kapasitesi ve vizyonuyla kritik bir konumda olan ODTÜ’de de artık iklim değişikliğini merkezine almış bir merkez bulunuyor.

ODTÜ İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırma Merkezi özellikleri

Merkezin amaçları iklim değişikliğiyle ilgilli sorunlara yönelik uyum ve çözüm önerileri, sürdürülebilir kalkınma yönetişim politikaları geliştirmek ve bunların uygulanmasında rol almak başlıcaları. Paris Anlaşması’na yönelik ulusal katkıların belirlenmesine katkı, iklim değişikliği sonucunda oluşan sera gazı emisyonları ve hava kirliliğinin azaltılması konularında bilimsel araştırma ve uygulamalar yürütmek, toplumun ve altyapıların değişen koşullara uyum sağlaması konusunda projeler geliştirmek, iklim değişikliği ve etkileri konusunda toplumsal farkındalık yaratmak, gerçekçi ve güvenilir iklim ve sürdürülebilir kalkınma politikaları geliştirmek, uzmanlaşmış, girişimci ve araştırmacı insan gücü yetiştirerek iklim değişikliği konusunda adımlar atmak diğer amaçları.

Merkezin faaliyet alanları ise:

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

  • Araştırma ve geliştirme faaliyetleri yürütmek.
  • Ulusal ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği yapmak, akademik organizasyonlara dahil olmak, bilimsel toplantılar ve eğitim faaliyetleri düzenlemek.
  • Üniversitede yüksek lisans ve doktora programlarının hazırlanmasına, yurt dışındaki üniversiteler ile ortak programlar geliştirilmesi ve yürütülmesine destek vermek.
  • Araştırma yapan üniversite mensuplarına ve öğrencilerine fiziksel ve teknik altyapı desteği vermek.
  • Konferans, kongre ve bilimsel toplantılar, çalıştaylar ve eğitim programları düzenlemek.
  • Bilimsel görüş vermek, rapor hazırlamak ve toplumdaki ilgi ve farkındalığı artıracak çalışmalar yapmak.
  • Kamu ve özel kuruluşlara araştırma, geliştirme, fiziksel ve teknik altyapı, eğitim, prototipleme ve danışmanlık hizmeti vermek.
  • Merkezin amaçlarına uygun diğer çalışmaları yapmak.

Merkez 1’i müdür olmak üzere toplam 5 kişilik yönetim kurulu tarafından yönetilecek. Merkezin müdürünü rektör atayacak, diğer üyeleri ise müdür ve rektör birlikte belirleyecek. Yönetim kurulunun yanı sıra üniversitenin akademik kadrolarından oluşacak bir de danışma kurulu olacak.

 

Kaynak: Resmi Gazete

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) bünyesinde İklim Değişikliği ve Sürdürülebilir Kalkınma Araştırma Merkezi Yönetmeliği