/

ODTÜ sürdürülebilirlik ve doğa için gençleri yetiştiriyor

9 dakikalık içerik

ODTÜ ortaklığında gerçekleştirilen Gençlik ve Kent İçin Doğa projesi tamamlandı.

ODTÜ, Twitter‘da yaptığı açıklamada, “Üniversitemizin de ortağı olduğu, gençlerin sürdürülebilirlik ve doğa koruma konularında bilgi ve becerilerle donatılarak güçlendirilmesini hedefleyen ‘Gençlik ve Kent için Doğa Projesi’ tamamlanmıştır.” ifadelerini kullandı.

Kaynak; ODTÜ Twitter

Doğa Koruma Merkezi‘nin ODTÜ, Butterfly Conservation (UK), Anima Mundi (IT), Thessaly Teknolojik Eğitim Enstitüsü (GR) ortaklığında yürüttüğü Erasmus+ Stratejik Ortaklıklar çerçevesinde desteklenen Gençlik ve Kent İçin Doğa projesi tamamlandı. Proje ile ortaklar, Ankaralıların yaşam kalitesini artmasına katkıda bulunurken, bir yandan da sürdürülebilir kentlerin savunuculuğunu yapabilecek gençlerin yetiştirilmesini hedefliyor. Gençlik ve Kent için Doğa projesini, Avrupa Birliği Bakanlığı ve Ulusal Ajans destekliyor.

Kaynak; ODTÜ Twitter

DKM, resmi İnternet sitesindeki projeye ilişkin açıklaması: “Yaşam kalitesi ve halk sağlığının iyileşmesinin kentlerdeki doğal alanlara erişimle ilişkili olduğunu gösteren birçok çalışma bulunuyor. Ankara’nın 5 km batısında yer alan ve 4 bin 500 hektarlık bir alana yayılan ODTÜ kampüsü ise Ankara’ya nefes veren ormanı, el değmemiş geniş bozkırları ve gölüyle insanlara doğayı deneyimlemek ve keyifli zaman geçirmek için benzersiz bir fırsat sunuyor. Biliyoruz ki doğayla bağ kurmak, bizi çevreleyen doğayı öğrenmekten geçer. Gençlerin dinamizmi ve kampüs aracılığıyla gençlere ulaşabilmek bu bağın kurulmasında bize çok kıymetli fırsatlar sunuyor. Bu nedenle proje temelde gönüllü gençlerin katılımıyla bir doğa eğitim programı geliştirilmesi ve uygulanmasında ve hatta ODTÜ Kampüsü’nde bir ‘Gençlik ve Kent İçin Doğa Merkezi‘ kurulmasında öncü roller üstlenmelerinin sağlanmasına dayanıyor.”

Proje kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler;

 • Türkiye’nin ilk Tür Say! etkinliği 21 Haziran 2018, ikincisi de 26 Mayıs 2019 tarihinde ODTÜ Yerleşkesi’nde gerçekleşti. Etkinliğe tüm Ankaralılar davet edildi. Tür Say! belirli süre içinde, belirlenen bir alanda yaşayan canlı türlerinin kayıt altına alındığı bir biyolojik çeşitlilik tespit çalışmasıdır. Alanında uzman doğa bilimciler, gönüllü doğa rehberleri ve vatandaşların geniş katılımıyla bir maraton şeklinde gerçekleştirilir. Amacı, bir yandan halkın doğa ve doğa koruma konularına ilgisini çekmek, bir yandan da korunması istenen alanın tür çeşitliliğini ortaya koymaktır.
 • Doğa Atölyeleri ile yerleşkedeki Toplum ve Bilim Merkezi, Spor Müdürlüğü ve ODTÜ Koleji aracılığıyla ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik atölyeler düzenlendi. Bu atölyelerin temel amacı ODTÜ doğasının önemi, iklim değişikliği ve sürdürülebilir yaşam hakkında farkındalık yaratmaktı. Atölyeler, proje kapsamında eğitim alan gönüllü doğa rehberleri tarafından yürütüldü. 
Kaynak; ODTÜ Gençlik ve Kent İçin Doğa
 • Botanik Çalışmaları: Yerleşkede bulunan orman, doğal/yarı-doğal geniş bozkırlar ve Eymir gölü ve diğer sulak alanlar, yaklaşık 50’si endemik 700 bitki türünü barındırır. Doğa rehberlerinin üniversiteninin biyoloji bölümü ve botanikçilerle yürüttüğü çalışmalarda bitki örnekleri toplanarak, tanımlanır ve floranı  biyolojik zenginliği ortaya çıkarılır. Elde edilen veriler, günümüzde yaygın olarak kullanılan akıllı telefon uygulaması aracılığıyla bir arazi rehberine dönüştürülecektir. Bu arazi rehberi yerleşkedeki doğaseverlere gördükleri bitki türlerini tanıma olanağı sağlayacak.
 • Eğitici Eğitimleri: Eğitimcilere yönelik atölyeler aracılığıyla hem kentin kalbindeki hem de yabanıl doğayla ilgili ekolojik okuryazarlık destekleniyor. Bu atölyelerde okul ortamında ve açık alanda öğrenmeyi destekleyecek, deneyime dayalı öğrenme ve duyusal farkındalık ortamlarını sağlayacak becerileri kazandırma hedefleniliyor. Ayrıca açık hava etkinlikleriyle kişisel ve sosyal beceriler geliştirerek kendini iyi hissetmenin yolları anlatılmakta.
Kaynak; Gençlik ve Kent İçin Doğa
 • Dört Koldan Doğa eğitimi aracılığıyla yetişkinlerde, orman, bozkır ve göl ekosistemlerini tanıtmayı, doğa koruma ve sürdürülebilirlik konularında temel bir farkındalık oluşturmak amaçlanır. Ücretsiz olan eğitim, orman, bozkır, göl ve sürdürülebilirlik konularında uzman eğitmenlerin sunumları, doğa rehberlerinin eşliğinde sahada yapılacak gezi ve gözlemler ile doğa ile içiçe yapılacak yaratıcı etkinlikleri içermekte. Etkinlik sonunda katılımcıların doğa koruma ve sürdürülebilirlik konularında içselleştirebilecekleri, özelden genele taşıyabilecekleri farkındalık unsurları oluşturmaları ve benzer etkinlikler düzenleyerek bu tür çalışmaları yaygınlaştırmaları bekleniyor.
Kaynak; Gençlik ve Kent İçin Doğa

ODTÜ yerleşkesinde 700 bitki türü bulunuyor

Kaynak; ODTÜ Gençlik ve Kent İçin Doğa

ODTÜ’nün doğası hakkında;

 • ODTÜ Ankara’nın merkezinde bozulmadan kalabilmiş önemli bir doğa alanıdır.
 • Türkiye’nin 65 Öncelikli Kelebek Alanı’ndan birisidir. Başta dünyanın bilinen en önemli güzel nazuğum populasyonu olmak üzere, çok sayıda kelebek türüne ev sahipliği yapar.
 • Kampüste yaklaşık 700 bitki türü bulunur. Bunlardan 50’si Türkiye endemikleridir.
 • ODTÜ’de 210’dan fazla kuş türü kaydedilmiştir. Bu sayı Türkiye’de toplam bilinen kuş türlerinin neredeyse yarısına denk gelir.
 • Tilki, alaca kokarca, porsuk, gelincik gibi yırtıcı memeliler de alanda yaşarlar.
 • ODTÜ hem el değmemiş bozkır kalıntılarını, hem yarı doğal ormanları, hem de göl ekosistemini bir arada barındıran eşsiz bir kentsel doğa alanıdır.

Kaynaklar;

Gençlik ve Kent İçin Doğa-ODTÜ

Gençlik ve Kent İçin Doğa-DKM