//

Einstein yanıldı mı? Yeni kütle çekimi teorisi!

5 dakikalık içerik

Einstein genel görelilik kavramı ile kütle çekimi teorisine yeni bir bakış getirmiştir. 2010 yılındaysa araştırmacılar yeni bir kütle çekim teorisini ortaya koymuşlardı. Çok tartışma yaratan bu yeni kütle çekim teorisi ilk kez test edildi ve testlerinden başarıyla geçti. Yeni teori, 30000’den fazla galaksinin bağımsız bir çalışma ile incelenmesi ile ortaya kondu. Eğer teori daha ileri testleri de geçerse paradigma değişimine sebep olabilir, Einstein’in ortaya koyduklarını değiştirebilir.

genel görelilik, yerçekimi, kütle çekim kuvveti

Yeni kütle çekimi teorisi, teorik fizikçi Erik Verlinde‘nin tanımlaması ardından “Verlinde Kütle Çekimi Hipotezi” olarak anılmaya başlandı. Eğer Verlinde‘nin hipotezi ileri testlerde de doğrulanırsa karanlık madde de dahil olmak üzere fiziğin yeniden gözden geçirilmesi gerekebilir.

Einstein mi Verlinde mi?

1920 einstein genel görelilik Yerçekimi olarak Newton ile kavramsallaştırılan ve günümüzde kabul gören ve Albert Einstein ile anılan kütle çekim teorisinin, fizik camiasında her ne kadar kabul görüyor olsa da eksikleri bulunuyor. Örneğin evrende teorik olarak hesaplanandan daha fazla kütle çekim kuvveti olduğu tespit edilmiş durumda. Bu durum yani hesaplanandan fazla kütle çekim kuvvetinin bulunmasıysa, hesaplara katılamayan karanlık madde ile açıklanıyor. Bu durum ise evrendeki tüm hareketi karanlık maddeye bağlıyor. Diğer bir deyişle evrendeki galaksilerin hareketi karanlık madde varlığı olmadan açıklanamıyor. Verlinde’nin hipotezi ise kütle çekim kuvvetindeki açıklanamayan noktalar için karanlık maddeye ihtiyaç duymuyor. Günümüzde kabul gören yaklaşıma göre evrendeki itici gücün kütle çekim kuvveti olduğu kabul ediliyor. Ancak yeni yaklaşıma göre kütle çekim kuvveti sebep değil, başka şeylerin sonucu. Verlinde’nin teorisine göre kütle çekimi aslında entropinin bir sonucu olarak ortaya çıkan bir kuvvet.

uzay, galaksi, evren'de galaksiler,

2010 yılından bu yana bu hipotez test edilmedi. Ancak geçtiğimiz yıl Leiden Üniversitesinden araştırmacılar ilk kez bu yaklaşımı test ettiler ve tatmin edici sonuçlara ulaştılar. Margot Brouwer ekibi 33 ooo galaksideki maddenin dağılımını incelediler ve bu dağılımı yeni hipotez olan Verlinde Hipotezi ile de karanlık  madde varlığına gerek duymadan açıklanabildiğini ortaya çıkardılar. Margot yaptığı açıklamada ölçüm sonucunda elde ettikleri verileri kabul edilmiş kütle çekimi teorisi olarak tamamen açıklayabildiklerini söylüyor. Ancak buna serbest değişkenler olarak geçen “karanlık maddenin” eklendiğini hatırlatıyor. Aynı ölçüm sonuçları Verlinde’nin teorisi ile incelendiğinde ise “karanlık madde” gibi serbest parametrelere gerek duyulmadan açıklanabiliyor.

erikverlinde, erik verlinde, entropik kütle çekim
Yeni teoriyi ortaya koyan Erik Verlinde

Araştırmacılar yeni teorinin nasıl daha iyi test edilebileceği ve geliştirilebileceği üzerine çalışmalarını sürdürüyorlar. Verlinde’nin entropiye dayanan kütle çekimi açıklamasınının pek çok fizik kuramını etkileyeceği açıkça görünüyor. Ancak kimi fizikçiler, bu yaklaşımı tamamlanmamış görüyor ve kabul etmek konusunda tartışmacı yaklaşmaya devam ediyorlar.


MNRAS


En yaşlı kadın astronot uzayda !