Mutfak süngerindeki bakterileri enfekte eden bakteriyofajlar

3 dakikalık içerik

Bakteriyofajlar, bakterileri enfekte eden virüslerdir. Tipik olarak bakteriyofajlar, proteinden oluşan bir kabuk ve içinde yer alan genetik malzemeden oluşur. Antibiyotik direnci tehdidi arttıkça, bakteriyofajlar (faj), yalnızca antibiyotikler tarafından öldürülemeyen bakterilerle mücadelede faydalı olabiliyor. New York Teknoloji Enstitüsü’ndeki lisans araştırma sınıfından öğrenciler, kullanılmış mutfak süngerlerinden bakterileri izole ederek, daha sonra bu bakterileri, kendisine saldırabilecek fajları bulmak için yem olarak kullandı. Çalışmada iki öğrenci, mutfak süngerlerinde yaşayan bakterileri enfekte eden fajları başarıyla keşfetti.

Biyoloji bölümü öğrencisi olan Brianna Weiss, “Çalışmamız, potansiyel olarak yararlı fajları barındırabilecek mikrobiyal ortamları araştırmanın değerini gösteriyor” dedi.

Araştırmacılar bu iki fajı “değiştirmeye” ve diğerlerinin izole edilmiş bakterilerini çapraz bulaştırıp enfekte edemeyeceklerini gözlemlemeye çalıştı. İlginç bir şekilde, fajlar birbirlerinin bakterilerini öldürdü. Weiss, ifadelerine, “Bu, bakteri suşlarının tesadüfen aynı olup olmadığını merak etmemize neden oldu.” şeklinde konuşarak bir ekleme yaptı.

  • Suş; Bir bakteri veya virüsun farklı alttürlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan gruplarına ¨Suş¨ denebilir. Farklı suşlar arasında, ilaçlara, dış etkilere dayanıklılık vs. özellik değişiklikleri olabilir.

Her iki izole edilmiş bakteri suşunun DNA’sı karşılaştırıldı ve Enterobacteriaceae familyasının üyeleri olarak tanımlandı. Suşlar yakından ilişkili olsa da, daha fazla biyokimyasal testlerde kimyasal farklılıklar olduğu da gözlemlendi. Weiss, “Bu farklar, bir fajın enfekte olabileceği bakteri aralığının anlaşılmasında önemli; bu, aynı zamanda antibiyotiğe dirençli enfeksiyonların tedavi edilebilmesinde anahtar rol oynuyor. Çalışmalarımıza devam ederken, bakterileri enfekte edebilen daha fazla fajı izole etmeyi ve karakterize etmeyi umuyoruz. Çünkü bu fajların bazıları antibiyotiğe dirençli bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmek için kullanılabilir.” diyerek açıklamalarını noktaladı.

Kaynaklar;

Bio Techniques

Wikipedia-Suş nedir?

Wikipedia-Bakteriyofajlar