////

mRNA Aşıları Covid-19 Enfeksiyonunu Geçirmekten Daha İyi Koruyuculuk Sağlıyor

2 dakikalık içerik

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ülke çapında yaptığı araştırmada bu sorunun cevabını “evet” olarak yanıtlıyor.

Dokuz farklı eyalette 201.000‘den fazla hastaneye yatış vakasından 7.000 vaka bu araştırma için kriterlere uygun görüldü. Araştırma ekibi, hastaneye yatışlarından 3 ay öncesinde Covid-19 testi pozitif çıkmış bireylerin yanı sıra Pfizer veya Moderna aşısı olan ve öncesinde Covid-19 teşhisi konmamış kişileri analiz etti. Araştırma ekibi, önceden Covid-19 enfeksiyonu atlatıp aşılanmamış yetişkinlerin, aşı olanlara göre hastaneye yatma olasılığının yaklaşık beş kat daha fazla olduğunu buldu.

Ayrıca bu araştırma kapsamında 65 yaş üstü yetişkinler üzerindeki analizlerde mRNA aşılarının hastaneye yatışları önlemede enfeksiyonu daha önce geçirmeye nazaran yaklaşık 20 kat daha etkili olduğu öne sürüldü.

Çalışma bulguları mRNA aşılarının yüksek düzeyde antikor oluşturduğuna dair laboratuvar kanıtlarıyla tutarlıyken, Covid-19 enfeksiyonunu olup iyileşenler arasında hafif semptomlar ile veya asemptomatik atlatanlar arasında değişken antikor oranlarına sahip olabildiği vurgulandı.

Kaynak:
Laboratory-Confirmed COVID-19 Among Adults Hospitalized with COVID-19–Like Illness with Infection-Induced or mRNA Vaccine-Induced SARS-CoV-2 Immunity — Nine States, January–September 2021
doi.org/10.15585/mmwr.mm7044e1