Kütüphane

/

Periyodik Tablo : Özellikleri, Gruplar Periyotlar ve Tarihi

Periyodik tablo, ya da periyodik sistem, artan atom numarasına göre sıralanmış tüm keşfedilmiş kimyasal elementleri satırlarda (periyodlar) ve sütunlarda (gruplar) düzenler. Bilim insanları periyodik tabloyu bir elementle ilgili bilgilere hızla ulaşmak için kullanırlar. Örneğin atom kütlesi ve kimyasal sembol’ü hızla bularak hazırlayacakları…

Periyodik Tablo : Özellikleri, Gruplar Periyotlar ve Tarihi

/

Periyodik tablo, ya da periyodik sistem, artan atom numarasına göre sıralanmış tüm keşfedilmiş kimyasal elementleri satırlarda (periyodlar) ve sütunlarda (gruplar) düzenler. Bilim insanları periyodik tabloyu bir elementle ilgili bilgilere hızla ulaşmak için kullanırlar. Örneğin atom kütlesi ve kimyasal sembol’ü hızla bularak hazırlayacakları çözelti için hesap yapabilirler. Periyodik tablonun düzeni ayrıca elektronegativite, iyonlaşma enerjisi ve atom yarıçapı gibi element özelliklerindeki eğilimleri görmelerini sağlar.
Periyodik tabloda benzer özelliklere sahip elementler dikey olarak aynı gruplarda bulunur. Atom numarası (z), bir periyottan diğerine doğru yatay olarak artar. Grup numaralandırması sütunların en üstünde görünürken, periyodlar her satırın solunda belirtilir. Ana grup elementleri, 1, 2 ve 13 …

Zooloji tarihi dünü bugünü yarını 1

Zooloji tarihi insanların çevrelerindeki canlılığı anlamalarının tarihidir. Yani dünyayı nasıl ve ne zaman keşfettik, neler yaptık bunları bize anlatır. Günümüzde içinde bulunduğumuz iklim krizi süreci ise geçmişde insan ve doğa arasındak ilişkiyi daha iyi anlamanın yarınlarda bizim için yol gösterici olabileceğini göstermiştir.
Zooloji tarihi yazı dizimizde zooloji tarihinin ne olduğı, Aristoteles öncesi antik dönemlerde gelişimi, orta çağda farklı coğrafyalarda ve kültürlerde zoolojiye yaklaşımı, günümüzde geldiğimiz durumu anlatacağız.
Zooloji Tarihi Nedir?
Zooloji tarihi, hayvanların doğada ve insan kültüründe nasıl anlaşıldığını, incelendiğini ve sınıflandırıldığını, insanlarla etkileşimlerini araştıran bir disiplindir. Zooloji tarihi, hayvanların evrimi, anatomisi, davranışları, ekolojisi, sınıflandırması ve insanlarla olan etkileşimleri gibi konuların da tarihsel …

Taurin: Hayvan Metabolizmasını Yöneten Hayati Amino Asit

/

Taurin özellikle beslenme takviyesi olarak pek çok insanın duyduğu bir madde. Ancak aslında besin takviyesinden öte metabolizma için gerekli bir amino asit. Bu amino asit son dönemlerde yaşlılık, obezite ve yağ metabolizmasıyla ilgili pek çok araştırmanın odağı oldu.
Olağanüstü bir sülfür içeren β-amino asit olan taurin, çeşitli hayvan türlerinin metabolizmasında çok önemli bir rol oynar. Diğer amino asitler gibi doğrudan protein sentezinde yer almamasına rağmen taurin genel fizyolojik işlevlerin düzgün çalışmasını sağlar. Bu yazıda, taurinin hayvan metabolizmasındaki önemini araştırıyor, alınabilecek kaynaları inceliyor, biyolojik işlevlerini aydınlatıyor, potansiyel sağlık etkilerini araştırıyor ve taurin ile diyet arasındaki ilgi çekici ilişkiyi tartışıyoruz.

Taurin: Daha Yakından Bir …