//

Kolon Kanseri ve Rektum Kanseri Gençlerde Yükselişte

7 dakikalık içerik

Kolon kanseri, rektum kanseri ve kolorektal kanserlerin son yapılan çalışmalarla daha fazla insanda görüldüğü bulundu. Yıllarca kolorektal kanser oranları düşüktü ancak yeni bir raporda 50 yaşın altındaki Amerikalı erişkinlerde yeni bir artış başladı. ABD’de kolorektal kanser insidans oranları 2000 ve 2013 yılları arasında 50 yaş ve üstü kişilerde (erkek ve kadınlarda) azalmasına rağmen genç yetişkinlerde (hala düşük olsa da) kolorektal kanser insidans oranı artıyor.

kolon kanseri
Rektum ve kolonun bağırsaklarda yeri

Kolon Kanseri, Rektum Kanseri ve Kolorektal Kanser

Kolon kanseri, rektum kanseri bağırsak kanserlerinden olup kolorektal kanser olarak da isimlendirilirler. Kalın bağırsak, ‘Kolon’ ve ’Rektum’ olarak adlandırılan iki kısımdan oluşur. Kolon, ince bağırsağa kadar olan kısım yani kalın bağırsağın büyük bölüme denk gelirken; Rektum ise anüsten önceki son 20cm’lik kısımdır. Kolonun ince bağırsak ile birleştiği yere ise ‘Çekum’ adı verilir. Kolon, gıdalardaki su ve besin maddelerini emer ve aynı zamanda atık maddeler için depolama yeri olarak görev yapar.Atık madde (dışkı) kolondan rektum içerisine doğru hareket eder.Atıklar buradan anüs adı verilen açıklıktan vücudun dışına çıkar.

Kolonda ya da rektumda kanser ortaya çıkabilmekte. Kalın bağırsak kanserlerini belirtmek için kolorektal kanser terimi kullanılabilmekte. Yani kolorektal kanser kolon veya rektumda başlayan bir kanser türüdür.

kolon kanseriKolorektal Kanser gençlerde yükselişte…

Amerika Birleşik Devletler’inde kolorektal kanser vakalarının görülme sıklığı ve ölüm oranları ile 2000-2014 yılları arasındaki kolorektal kanser eğilimleri hakkında araştırma yapıldı. Amerikan Kanser Derneği araştırmasında, gençler ve orta yaşlı yetişkinler arasında oranın arttığını belirtti

Araştırmacılar, 50’li yaş ve üzeri insanlarda kolon ve rektum tümörleri ve ölüm oranlarının düştüğünü açıkladı. 1 Martta, Klinisyenler için Kanser Dergisinde (CA: A Cancer Journal for Clinicians) bir rapor yayınladılar.

50 yaşın altındaki çok az insan Kolorektal kansere sahip olmakla birlikte, bu gruptaki görülme oranı(insidans) 2000 yılından beri arttı. 2000 yılında her 100.000 kişide teşhis edilen 5.9 yeni vaka, 2013 yılında 100.000 kişide 7.2’ye yükseldi. Buna karşılık, 50 yaş ve üzeri yaştaki kişilerde insidansı 2013 yılında 100.000 kişi için 119.3’tür.

Yeni vakalar, 65 yaş ve üstündeki insanlarda hala en yaygın olanıdır. 2017 için 135.430 yeni teşhis tahimini bulunuyor. Bu tahmininin %58’i, 65 yaş ve üstü yaş grubunda gerçekleşeceği ön görülüyor.

kolon kanseri
ABD Kolorektal kanser insidansı,Yıllara göre 100.000 Kişide görülme oranı, ilk grafik 20-49 yaş arasında görülme sıklığını ve artışı gösteriyor. İkinci ve Üçüncü grafik ise 50 yaş üstü kolorektal görülme sıklığının yıllara göre azaldığını gösteriyor. Mavi çizgiler Erkek hastaları, kırmızı çizgiler kadın hastaları temsil ediyor. A CANCER JOURNAL FOR CLINICIANS 2017

İstatistikler;

50 yaş altı; 2000 ile 2013 yılları arasında,

  • ABD’de kolorektal kanseri insidansındaki artış;%22
  • ABD’de kolorektal kanser ölüm oranındaki artış;%13

50 yaş ve üstü; 2000 ile 2013 yılları arasında

  • ABD’de kolorektal kanser insidansındaki azalma;%32
  • ABD’de kolorektal kanseri ölüm oranındaki azalma;%34

Genel olarak, kolorektal kanser insidansı ve ölüm oranları düşmektedir. Bu düşüş, sigaranın ve kırmızı et tüketiminin azalması, tümörün büyümesine neden olan iltihabı yatıştırabilecek aspirin kullanımındaki artış ve tarama, tedavideki iyileşmelere bağlanıyor.

Obezite,Sağlıksız Diyetler ve Sağlıksız yaşam tarzı genç ve orta yaşlı yetişkinlerde Kolorektal Kanser vakalarının artışına ve ölüme neden oluyor…

Araştırmacılara göre, sağlıksız yaşam tarzı, tümör insidansın da artış ve ölüm oranları ile bağlantılı. Obezite, sağlıksız diyetler ve yerleşik yaşam biçimlerinin yaygınlığının artması, kolorektal kanser vakalarının ve ölümlerin 50 yaşın altındaki kişilerde artışa neden olduğunu belirtti.

Colorectal cancer statistics, 2017

http://www.turkkanserdernegi.org/cancer_types_submenu.php?id=5

http://kanser.gov.tr/kanser/kanser-turleri/45-kalin-bagirsak-kanseri.html