//

Kırmızı Et Sağlığa Zararlı Mı?

5 dakikalık içerik

Araştırmalar, kırmızı et tüketimini yıllardır kalp hastalığı, felç ve kanser gibi sağlık sorunlarıyla ilişkilendiriyordu. Ancak, yayınlanan bazı makaleler konuyla ilgili dikkate değer noktalara değindi.

Çoğunlukla Kırmızı Et Tüketimi İle İlgili Endişeler Ortadan Kalktı

Washington Üniversitesi Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü’ndeki (IHME) bilim insanları, kırmızı et tüketimi ve bunun çeşitli sağlık sonuçlarıyla bağlantıları üzerine onlarca yıllık araştırmaları incelediler. Araştırmacılar bu süreçteki sağlık risklerini iletmek için yeni bir derecelendirme sistemi formüle ettiler. Çalışmada ortaya çıkan bulgular ise, çoğunlukla kırmızı et yemekle ilgili endişeleri ortadan kaldırıyor.

Proje dâhilinde yayınlanan makalede araştırmacılar, “İşlenmemiş kırmızı et tüketimi ile kolorektal kanser (kalın bağırsak kanseri), meme kanseri, tip 2 diyabet ve iskemik kalp hastalığı arasında zayıf bir ilişki bulduk. Ayrıca, işlenmemiş kırmızı et ile iskemik inme veya hemorajik inme arasında bir ilişki olduğuna dair hiçbir kanıt bulamadık” diye özetledi.

Risk-Sonuç Konusunda Niceliksel Değerlendirme

Çalışmada araştırmacılar, “farklı risk-sonuç çiftleri genelinde risk kanıtlarını niceliksel olarak değerlendirmek ve özetlemek” için yeni bir istatistiksel yöntem olan kanıt yükü risk fonksiyonunu buldular. Bu işlevi kullanarak, herhangi bir araştırmacı yayınlanmış verileri belirli bir sağlık riski açısından değerlendirebilecek ve ardından işlevi kullanarak bir yıldızdan beş yıldıza kadar derecelendirme sistemine dönüşen tek bir sayı hesaplayabilecek.

İspat Yükü Aracı’nın, sağlık riskleri ve sonuçları arasındaki kanıtın gücünü gösterdiğini ve belirli davranışların sağlık üzerinde bir etkiye sahip olma olasılığını gösterdiğini ifade eden çalışma, “Bir yıldız derecelendirmesi, davranış veya durum ile sağlık sonucu arasında gerçek bir ilişki olmayabileceğini gösterir. İki yıldız, davranış veya durumun bir sağlık sonucu olasılığında en az %0-15’lik bir değişiklikle ilişkili olduğunu gösterirken, üç yıldız en az %15-50’lik bir değişikliği, dört yıldız ise en az %50-85’lik bir değişikliği gösterir. , ve beş yıldız, %85’ten fazla bir değişikliği gösterir” ifadelerine yer verdi.

Çok Et Yemek Değil, Az Sebze Yemek Riskli!

IHME, kırmızı et tüketimi ve bunun çeşitli olumsuz sağlık sonuçlarıyla olası bağlantıları konusunda bu işlevi kullandı. Sonuçta araştırmacılar hiçbirinin iki yıldızdan fazlasını garanti etmediğini gördü.

New England Skeptical Society başkanı olan, Yale Üniversitesi’nden Nörolog Doç. Dr. Steven Novella , “Düzenli olarak et yemekten kaynaklanan doğrudan damar veya sağlık riski olduğuna dair kanıtlar çok düşük, hatta muhtemelen hiçbir risk yok” dedi. Bununla birlikte, çok az sebze yemenin sağlık riski oluşturduğuna dair daha fazla kanıt olduğunu belirten Doç. Dr. Novella, “Bu aslında yüksek miktarda et içeren bir diyetin riskidir, burada et kalorileri sebze kalorilerinin yerini alıyor” diye konuştu.