kilogram tanımı değişti

Kilogramın tanımı resmen değişti

5 dakikalık içerik

Kilogramın tanımı, Dünya Metroloji Günü’nde resmen değişti. 20 Mayıs 2019’da, SI temel birimlerinin yeniden tanımlanması yürürlüğe girdi ve orijinal kilograma veda edildi. Kilogram artık somut bir cisim değil teorik bir denkleme sabitleniyor.

Şimdiye kadar kullandığımız ölçü birimleri, 1875 yılında kurulan Uluslararası Ağırlık ve Ölçü Bürosu (Bureau International des Poids et Mesures-BIPM) tarafından belirleniyor. Paris yakınlarında bulunan binada, kullandığımız “metrik sistem” denilen ölçüm birimlerinin orijinalleri saklanıyor. Binanın bodrum katındaki iki cam fanusun içinde silindir bir nesne bulunuyor. Bu nesne, yüzde 90 titanyum, yüzde 10 iridyumdan oluşan bir alaşımdan yapılmış olan kilo biriminin bütün dünyada kullanılan orijinalidir. Kullandığımız teraziler son güncellemeye kadar bu silindire göre ayarlanıyordu. BIPM üyeleri kilogramı, orijinal fiziksel kilograma dayandırmak yerine, doğanın temel sabitlerine dayandırmak için oylarını kullandı. Kuantum mekaniğinde yer alan ‘Planck sabiti’ kullanılacak. Planck sabiti (h) fotonların (ışığın içerisindeki en küçük enerji paketleri) enerjileri (E) ile frekansları (ν) arasındaki sabit orandır. Bu oran kuantum mekaniğinde aksiyonun temel birimi olarak da düşünülebilecek bir sabit olarak ifade edilmekte.

Günlük yaşamda pek bir şey değişmemiş gibi görünmekle beraber, kilogramın yeniden tanımlanması, sabit kalmasını ve gelecekte çok daha kesin kütle ölçümleri sağlayacaktır. Kilogram artık Planck sabitinin sabit bir değeri kullanılarak tanımlanmaya başlıyor. Aynı zamanda kilogram, İngiltere’de bulunan elektromanyetik ve kuantum teknikleri kullanarak kütleyi ölçen bir cihaz olan Kibble Balance kullanılarak korunacak.

Amper kelvin ve mol de yeniden tanımlanacak

kilogram tanımı değişti
130 yıldır bu metal silindir kilogramın tanımıydı.

Kasım 2018’de BIPM, Uluslararası Ölçüm Sistemi (SI) birimlerini yeniden tanımlayarak, dünyanın kilogram tanımını sonsuza dek değiştirmek için oy kullandı. Diğer SI birimleri kelvin, mol ve amper de yeniden tanımlanacak. Bugüne kadar farklı ülkeler, ilk prototiplere yeniden ayarlanmış olan kendi ‘Prototip Kilogram’larını kullandılar. Bu sistem, kütle ölçümlerinin aynı standartlara kadar izlenebilir olmasını sağladı; mutfak tartılarından spor ağırlıklarına kadar dünya genelinde tutarlılık sağlandı.

Bugüne kadar kilogram, hala fiziksel bir nesne tarafından tanımlanan 7 temel SI biriminin sonuncusuydu (kilogram, amper, kelvin, mol, metre, saniye ve kandela). Kilogramın yeni tanımı, doğal dünyada gözlenen Planck sabitine dayanmaktadır. Yeni sistem, fiziksel kilogramların herhangi bir yerde ve herhangi bir zamanda bir Kibble Balance kullanılarak kontrol edilmesine olanak veriyor ve tanımı daha erişilebilir hale getiriyor. Kibble Balance, ilk olarak İngiltere National Physical Laboratory’de (NPL) Dr. Bryan Kibble tarafından geliştirildi ve yeniden tanımlamayı mümkün kıldı.

National Physical Laboratory’nin Metroloji Başkanı Dr. Richard Brown, “Güncellenen SI birimleri ile 5G ağları, kuantum teknolojileri ve henüz hayal etmediğimiz diğer yenilikler gibi gelecekteki tüm teknolojik ve bilimsel gelişmelere hazırız.” dedi.

Diğer SI birimleri amper, kelvin ve mol de bugün yeniden tanımlanacak ve bundan sonra sırasıyla temel yük (e), Boltzmann sabiti (kB) ve Avogadro sabiti (NA) temeline dayanacak. Bu sadece bilimsel keşif ve inovasyonu değil, aynı zamanda endüstri ve günlük toplumu da etkileyecek. Teknoloji, perakende, sağlık ve çevre konularında diğer birçok sektörde geniş kapsamlı sonuçlar doğurması bekleniyor.

Kaynak;

NPL