kanibalizm Saturn (1636) by Rubens

Kanibalizm: İnsanlık Tarihinde Derin Bir İnceleme

23 dakikalık içerik

Kanibalizm, insanların temel normlarına ters düşen ve merak uyandıran bir fenomen. Bu makalede, kanibalizmin ne olduğunu, sosyolojik, psikolojik ve fizyolojik sebeplerini daha kapsamlı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca, kanibalizmin tarihsel, kültürel ve etik boyutlarına da değineceğiz. Bu yazı, sizleri sürükleyici bir yolculuğa çıkaracak ve kanibalizm hakkında daha derin bir anlayış sağlayacak.

Kanibalizm Nedir? Tanım ve Tipler

Kanibalizm, bir bireyin aynı türden başka bir bireyi yemesi eylemidir. Bu fenomen, hem hayvanlar dünyasında hem de insanlar arasında görülebilir. İnsanlar arasındaki kanibalizm nadir bir olgudur. Antropologlar, kanibalizmi genellikle ritüel, geleneksel ve zorunlu kanibalizm olarak üç temel kategoriye ayırır. Ritüel kanibalizm, dini veya sembolik amaçlarla gerçekleştirilen bir eylemdir. Geleneksel kanibalizm, bazı toplumlarda kültürel bir norm olarak kabul edilirken, zorunlu kanibalizm ise yaşamın sürdürülmesi için kaçınılmaz hale gelen olağanüstü durumlarda ortaya çıkar.

I. Ritüel Kanibalizm: Dini ve Sembolik Amaçlar

Ritüel kanibalizm, belirli toplumlar veya gruplar arasında dini veya sembolik amaçlarla gerçekleştirilen bir eylemdir. Ritüel kanibalizmin dini törenler veya sembolik anlamlarla nasıl ilişkilendirildiğini ve bu tür eylemlerin ne amaçla gerçekleştirildiğini açıklayabiliriz. Örneğin, bazı antik toplumlar ritüel kanibalizmi tanrılarının memnuniyetini sağlama, doğurganlığı artırma veya toplumsal birliği güçlendirme amacıyla gerçekleştirmiş olabilir.

II. Geleneksel Kanibalizm: Kültürel Normlar ve Kabul

Geleneksel kanibalizm, bazı toplumlarda kültürel bir norm olarak kabul edilirken diğer toplumlarda reddedilen bir eylemdir. Geleneksel kanibalizmin hangi toplumlarda ve kültürlerde kabul edildiğini, bu kabulün arkasındaki düşünce ve inanç sistemlerini ve bu tür eylemlerin toplum içinde nasıl bir rol oynadığını açıklayabiliriz. Örneğin, bazı Pasifik adalarında veya Amazon kabilelerinde geleneksel kanibalizm, düşmanlarla savaşma, gücünü gösterme veya ruhları ele geçirme amacına hizmet edebilir.

III. Zorunlu Kanibalizm: Hayatta Kalma Mücadelesi

Zorunlu kanibalizm, hayatta kalmak için çaresiz bir durumda olan insanların yaşadığı olağanüstü durumlarda ortaya çıkar. Zorunlu kanibalizmin çeşitli acil durumlar veya uzun süren açlık koşullarında nasıl ortaya çıkabileceğini, insanların hayatta kalma mücadelesiyle ilişkisini ve bu tür durumların toplumun değerleriyle nasıl çeliştiğini açıklayabiliriz. Örneğin, gemi kazaları, dağcılık kazaları veya açlıkla mücadele eden gruplar arasında zorunlu kanibalizm olayları yaşanmıştır.

Bazı bilinen yamyam kabilelerden ilginç örnek vakalar

 • Aztekler: Aztek uygarlığı, Orta Amerika’da 14. ve 16. yüzyıllar arasında hüküm süren etkileyici bir medeniyetti. Aztekler, ritüel yamyamlığı dinsel inançlarına entegre etmişlerdi. Özellikle savaş esirlerini kurban edip yedikleri bilinir. Bu ritüeller, tanrılarının memnuniyetini sağlamak ve gücünü artırmak amacıyla gerçekleştirilirdi.
 • Fore Kabilesi: Papua Yeni Gine’deki Fore Kabilesi, yamyamlıkla tanınan bir topluluktur. 1950’lerde, kuru hastalığına yakalananların insanların beynini yedikleri biliniyor. Bu hastalık, prion adı verilen bir proteinin neden olduğu sinir sistemi bozukluğudur. Fore Kabilesi’nde, ölen kişinin beyninin yendiği inancı, hastalığın daha da yayılmasına sebep olmuştur.
 • Yanomamiler: Amazon yağmur ormanlarında yaşayan Yanomami kabileleri, yamyamlıkla ilişkilendirilen bir diğer toplumdur. Bazı antropologlar, bu kabilelerin savaş esirlerini tüketmelerinin, düşmanlarını tamamen yok etme veya onların ruhlarını ele geçirme amacına hizmet ettiğini öne sürerler.
kanibalizm
Amerika’da kanibalizm , Encyclopædia Britannica, https://www.britannica.com/topic/cannibalism-human-behaviour#/media/1/92701/143693

Bu örnekler, farklı kültürlerdeki kanibalizmin ritüel veya geleneksel olarak gerçekleştiğini ve belirli amaçlara hizmet ettiğini göstermektedir. Ancak bu uygulamalar, günümüz toplumlarının etik normlarına aykırıdır ve çoğunlukla yok olmuş veya azalmış topluluklara aittir. Kanibalizm, insanlık tarihinde nadir görülen ve çeşitli sosyolojik, psikolojik ve fizyolojik etkenlerle ilişkili olan karmaşık bir fenomendir.

Sosyolojik Perspektiften Yamyamlık: Toplumsal ve Kültürel Dinamikler

Kanibalizm, sosyolojik faktörlerden etkilenebilir ve toplumsal dinamiklerle bağlantılıdır. Bazı toplumlarda, ritüel kanibalizm, grup birliğini güçlendirmek, toplumsal sınırları belirlemek veya düşmanlara karşı üstünlük göstermek amacıyla gerçekleştirilir. Örneğin, antropologlar, bazı Güney Pasifik adalarındaki yerli kabilelerin, ölen düşmanlarının etini yediklerini ve böylece onların ruhlarını ele geçirdiklerine inandıklarını belirtmişlerdir. Bu tür ritüeller, toplumsal normlar ve inanç sistemleriyle sıkı bir şekilde bağlantılıdır.

Psikolojik Perspektif: Davranışsal ve Psikopatolojik Etkenler ve Kanibalizm

Kanibalizmın psikolojik arka planı karmaşık ve derinliklidir. Normal insanlar arasında kanibalizim dürtüsünün nadir olduğu kabul edilir. Ancak bazı psikopatolojik durumlar, insanları bu tür eylemlere itebilir. Örneğin, psikotik bozukluklar, kişilik bozuklukları veya sapkın cinsel arzular gibi durumlar, kanibalizm davranışına yol açabilir. Bu tür durumlar, genellikle bireylerin gerçeklik algılarının bozulduğu veya sosyal normlara uymadığı durumlarda ortaya çıkar.

Fizyolojik Perspektif: Açlık ve Hayatta Kalma Mücadelesinde Kanibalizm

Fizyolojik açıdan, açlık ve hayatta kalma mücadelesi kimi durumlarda kanibalizmi tetikleyebilir. İnsanlar aşırı acıktıklarında ve diğer gıda kaynakları mevcut olmadığında, hayatta kalmak için çaresiz bir duruma düşebilirler. Bu tür durumlar, özellikle acil durumlar veya uzun süren açlık koşullarında ortaya çıkabilir. Örneğin, tarih boyunca gemi kazaları, dağcılık kazaları veya açlıkla mücadele eden gruplar arasında kanibalizm olayları yaşanmıştır.

Hayatta Kalma Mücadelesi Sebepli Kanibalizm vakaları

 • Donner Partisi (1846-1847): Donner Partisi, Amerika Birleşik Devletleri’nde Batı’ya göç ederken Sierra Nevada Dağları’nda mahsur kalan bir kafileydi. Kış aylarında kar fırtınası ve gıda sıkıntısıyla karşılaşan kafile üyeleri, son çare olarak ölen yol arkadaşlarının etini yemek zorunda kaldılar. Bu acı verici durum, hayatta kalmak için kaçınılmaz bir çözüm olarak görüldü.
 • And Dağları Uçuşu 571 (1972): Uruguaylı bir ragbi takımı, Şili’ye gitmek üzereyken uçağın And Dağları’na düşmesi sonucu mahsur kaldı. İnsanların hayatta kalabilmesi için yetersiz gıda kaynakları ve zorlu hava koşullarıyla karşılaşıldı. Sonunda, hayatta kalanlar ölen yol arkadaşlarının etini yemek zorunda kaldı. Bu dramatik olay, 72 gün süren bir hayatta kalma mücadelesiyle sonuçlandı.
 • Nantucket Balina Gemisi Essex (1819): Essex, Pasifik Okyanusu’nda balina avına çıkan bir Amerikan gemisiydi. Bir balina saldırısının ardından batan gemide mürettebat hayatta kalmak için sallanırken açlık ve susuzlukla mücadele etti. Nihayetinde, gemiden ayrılan bazı mürettebat üyeleri diğerlerini yemek zorunda kaldı. Bu olay, Herman Melville’in Moby Dick romanına da ilham kaynağı olmuştur.

Etik Boyut: Toplumun Normları ve Tabuları

Kanibalizm, toplumun genel olarak kabul ettiği etik normlara aykırıdır. Kanibalizm, bir tabu olarak kabul edilir ve genellikle şok edici, dehşet verici bir eylem olarak algılanır. Etik boyut, insanların kanibalizmi nasıl değerlendirdiği, kabul edilebilirlik sınırlarının nerede olduğu ve etik tartışmaları içerir. Bu konuda farklı kültürler ve toplumlar arasında büyük farklılıklar görülebilir.

I. Toplumsal Normlara Aykırılık

Kanibalizm, çoğu toplumda kabul edilen etik normlara açık bir şekilde aykırıdır. Bu durum insanların birbirlerini yemeyi içeren eylemi kabul etme veya anlama eğiliminde olmadıklarını gösterir. Kanibalizmin toplumun değerleri ve normlarıyla çatıştığını ve neden genel olarak reddedildiğini gösterir.

II. Kanibalizmın Tabu Olarak Kabul Edilmesi

Kanibalizm, tabu olarak kabul edilen davranışlardan biridir. Tabu, toplumun belirli bir davranışı yasaklayan veya dışlayan normlarını işaret eder. Kanibalizm, yaygın olarak kabul edilen tabular arasında yer alır ve sosyal olarak kabul edilemez bir eylem olarak algılanır.

III. Şok Edici ve Dehşet Verici Algısı

Kanibalizm, genellikle insanlar arasında şok edici ve dehşet verici bir eylem olarak algılanır. İnsanların birbirlerini yemesi fikri, yaygın olarak kabul edilen insanlık normlarına ve empati yeteneğimize aykırıdır. Bu durum, kanibalizmin psikolojik etkilerini ve toplumun bu tür eylemlere tepkisini açıklamak için incelenebilir.

Sonuç olarak, kanibalizm, sosyolojik, psikolojik ve fizyolojik sebepleri olan karmaşık bir fenomendir. Sosyal, psikolojik ve biyolojik faktörlerin birleşimi, kanibalizm davranışını etkileyebilir. Toplumsal normlar, kültürel inançlar, kişilik özellikleri ve acil durumlar, kanibalizmin ortaya çıkmasında rol oynayabilir. Bu makale, kanibalizm hakkında daha geniş bir anlayış sağlamak için, farklı perspektiflerden bilimsel bilgileri bir araya getirmektedir. Kanibalizm konusu, derinlikli bir inceleme gerektiren hassas bir konu olduğu için etik boyutun da göz önünde bulundurulması önemlidir.

kanibalizm nedir

İnsalık Tarihinde Kanibalizm İzleri

En son yapılan çalışmalarda Homo türlerinde yamyamlık yani kanibalizme dair ilk işretler 1.45 milyon yıl öncesine ait kemik kalıntılarında saptandı. Bilim dünyasında tartışma yaratan bu araştırmanın ötesinde M.Ö. 9000 yılna kadar uzanan bir geçmişte çeşitli insan kültürlerinde yamyamlık izleri bulmak mümkün.

Bilinen ilk yamyamlık izleri Natifuian kültürüne ait. Natufian kültürü, Orta Doğu’da, günümüzde İsrail, Ürdün, Lübnan ve Suriye’nin bulunduğu bölgede yaşamış bir avcı-toplayıcı topluluğudur.

Natufian dönemine ait arkeolojik kazılarda, kemiklerin üzerindeki kesik izleri ve yanıkların varlığı, bu toplulukta ritüel kanibalizmin var olduğunu göstermektedir. Bu durum, ölen kişilerin bedenlerinin bazen törensel amaçlarla yenildiğini işaret etmektedir. Ritüel kanibalizmin neden gerçekleştirildiği tam olarak bilinmemekle birlikte, spiritüel inançlar veya toplumsal grup bağlarını güçlendirmek gibi amaçlarla gerçekleştirilmiş olabileceği düşünülmektedir.

Natufian dönemi, insanlık tarihindeki en eski kanibalizm vakalarından biri olarak kabul edilir. Bu, kanibalizmin tarih öncesi dönemlerde bile var olduğunu gösteren önemli bir kanıttır. Kanibalizm, tarihsel ve kültürel bağlamlara bağlı olarak farklı amaçlarla gerçekleştirilebilir ve dönemlere göre değişiklik gösterebilir. Bu tür vakalar, insanlığın davranışsal ve kültürel evrimini anlamak için araştırmacılar tarafından incelenmektedir.

M.Ö. 4000-3000 yılları arasında Neolitik dönemde (Yeni Taş Çağı), Orta Avrupa’da Çizgisel Seramik Kültürü’ne ait bazı arkeolojik buluntularda, insan kemiklerinde kesik izleri ve yanıkların varlığı tespit edilmiştir. Bu buluntular, ritüel kanibalizmin bu dönemde de devam ettiğini göstermektedir. Daha sonra M.Ö. 2500-1600 tarihleri arasında Güney Amerika’da, And Dağları’nda yaşayan Chimu kültürüne ait arkeolojik kalıntılarda, kanibalizme işaret eden kanıtlar bulunmuştur. Örneğin, Chan Chan’daki Chimu sit alanında, insan kemikleri üzerinde kesik izleri ve yanıklar bulunmuştur. M.Ö. 1000-500 yılları arasındaysa  Antik Meksika’da, Oaxaca Vadisi’nde Zapotek kültürüne ait arkeolojik sit alanlarında, ritüel kanibalizme dair izler saptanmıştır. Ölülerin kemikleri üzerinde yapılan analizler, kesik izleri ve yanıkların varlığını ortaya koymuştur. M.S. 1400-1600’da daha uzak bir coğrafyada, Yeni Zelanda’da, Maori kültüründe de kanibalizme rastlanmıştır. Yerliler, savaş esirlerini yemek ve düşmanlarını korkutmak için ritüel kanibalizmi uygulamışlardır. Bu, yerel gelenekler ve savaş kültürüyle ilişkilendirilen bir durumdur.

Bu örnekler, Natufianlardan sonraki zamanlarda da farklı kültürlerde kanibalizmin izlerini taşıdığını göstermektedir. Kanibalizm, farklı dönemlerde farklı amaçlarla gerçekleştirilmiştir ve sosyal, dini, ritüel veya savaş amaçlarına hizmet etmiştir. Ancak, bu tür vakalar, genellikle belirli toplumlar veya dönemlerle sınırlı kalmış ve çoğu zaman toplumların ilerleyen dönemlerinde yok olmuştur. Günümüzde ise kanibalizm, genel olarak etik normlar ve yasal düzenlemelerle kesin bir şekilde yasaklanmıştır.

Hayvanlarda kanibalizm izleri

Hayvanlar dünyasında, bazı türler arasında ilginç bir fenomen olan kanibalizm, doğal yaşamın çeşitli yönlerini yansıtır. Kanibalizm, bir bireyin kendi türünden olan diğer bir bireyi yemesini ifade eder ve farklı nedenlerle gerçekleşebilir. Besin kaynaklarındaki rekabet, populasyon düzenlemesi, adaptasyon ve genetik kalite gibi faktörler, hayvanların kanibalizme başvurmasına yol açabilir. Bazı durumlarda, zayıf, hastalıklı veya ölü bireylerin tüketilmesi, sağlıklı bireylerin hayatta kalma şansını artırabilir ve türün genetik kalitesini koruyabilir. Ancak kanibalizm, tüm türler ve tüm koşullar için geçerli bir davranış olmadığı gibi, bazı türlerde nadiren görülür. Hayvanlarda kanibalizm, doğal seçilim sürecindeki çeşitlilik ve adaptasyonun bir parçası olarak anlaşılmalı ve farklı türlerin beslenme ve sosyal davranışlarıyla ilişkilendirilmelidir.

 • Örümcekler: Bazı örümcek türleri, diğer örümcekleri yemek için kanibalizme başvurabilir. Örneğin, bazı dişi örümcekler, eşleşme sürecinde erkek örümceği yiyebilir. Bunun nedeni, dişinin yavru sayısını artırmak ve beslenme kaynağı sağlamaktır.
 • Denizanaları: Denizanasılar, kendilerinden daha küçük denizanasıları veya hatta aynı türden olanları yiyebilir. Bu durum, besin kaynaklarına ulaşma ve rekabet avantajı elde etme amacıyla gerçekleşir.
 • Balıklar: Bazı balık türleri arasında da kanibalizm gözlemlenir. Özellikle stresli veya yetersiz besin kaynaklarına sahip ortamlarda, büyük balıklar küçük balıkları yiyebilir. Aynı türden olan yavruları yemek, bazı balık türlerinde doğal bir davranıştır ve populasyonun düzenlenmesine yardımcı olur.
 • Kuşlar: Kuşlar arasında da kanibalizm vakaları görülebilir. Özellikle koloniler halinde yaşayan kuşlarda, zayıf veya hastalıklı yavrular bazen diğer bireyler tarafından yenilebilir. Bu, sağlıklı bireylerin hayatta kalma şansını artırmak ve genetik kaliteyi korumak için bir adaptasyon mekanizması olabilir.
 • Hamamböceği ve böcekler: Hamamböcekleri ve bazı böcek türleri, aynı türden olan ölü veya zayıf bireyleri yemek için kanibalizmi kullanabilir. Bu, popülasyonun güçlenmesine yardımcı olur ve rekabeti azaltır.

 

Kaynaklar:

Smithsonian Magazine

Britannica