//////

Kahve Neden Sağlıklıdır? Sorunun Cevabını Türk Bilim İnsanları Verdi

6 dakikalık içerik

Bir süredir sade filtre kahvenin sağlığa olan faydası konuşuluyor. Düzenli filtre kahve içen bireylerde gözlemlenen faydalardan bahsediliyor. Ancak kahvenin neden sağlıklı olduğu, ondaki faydanın nereden geldiği hiç açıklanmamıştı.

İşte 19 Ekim 2022 tarihli bir bilimsel makale bu soruyu yanıtladı. “Coffee-Derived Exosome-Like Nanoparticles: Are They the Secret Heroes?” (Kahve Türevli Exosome Benzeri Nanopartiküller: Gizli Kahramanlar mı?) başlığıyla yayınlanan makalenin araştırma ekibinde yer alanlar ise 13 Türk Bilim İnsanı!

13 Türk Bilim İnsanı Kahvede Bulunan Faydayı Araştırdı

Turkish Journal of Gastroenterology (Türk Gastroenteroloji Dergisi)’de 19 Ekim 2022 tarihinde yayınlanan makalede Prof. Dr. Ahmet Emin Kürekçi, Prof. Dr. Kamil Can Akçalı, Doç. Dr. Murat Kantarcıoğlu, Doç. Dr. Dilara Fatma Akın Balı, Uzm. Dr. Emel Bayrak, Uzm. Dr. Serpil Taşdelen, Dr. Üstün Ezer, Dr. Biyolog Pınar Akpınar Oktar, Dr. Biyolog Serpil Yanbakan, Uzm. Kimyager Gülşen Yıldırım, ODTÜ Arş. Gör. Seçkin Öztürk, Biyolog Zeynep Büşra Özer, Kimyager Deniz Yurtsever Sarıca çalıştı.

Makalenin arka planında, “Düzenli kahve tüketiminin karaciğer ve kronik nörodejeneratif hastalıklar üzerinde yararlı ve önleyici etkileri vardır. Ancak kahve içeceklerinde bulunan maddelerle yapılan çalışmalar sorumlu mekanizmalara açıklık getirmemiştir” ifadeleri yer alıyor.

Eksozom Benzeri Nanoparçacıklar Kahraman Olabilir

Eksozomların, prokaryot ve ökaryot hücreler tarafından salgılanan küçük, zar kaplı kargo paketleri olduğunu söyleyen araştırma, “Eksozomlar, hücreler arası iletişimi düzenler ve farklı türler arasında hücresel metabolik aktiviteleri etkiler. Bu çalışmada, yenilebilir bitki türevi eksozom benzeri nanoparçacıkların kahvenin faydalı etkilerinden sorumlu olduğunu varsayarak, kavrulmuş sıcak kahve içeceklerinden yenilebilir bitki kaynaklı eksozom benzeri nanoparçacıkları izole etmeyi ve karakterize etmeyi amaçladık” diyor.

Araştırma yöntemi ise şu şekilde açıklandı, “İzolasyon işlemi için boyut dışlama kromatografisi ve kimyasal olarak saf olmayan kitler kullanıldı. Verimli kahve yenilebilir bitki türevli eksozom benzeri nanoparçacık fraksiyonları, bir mor ötesi görünür ışık ölçer ile belirlendi. Hasat edilen kahve yenilebilir bitki kaynaklı eksozom benzeri nanoparçacıklar, geçirimli elektron mikroskobu ile karakterize edildi. Ölçme prosedürü kimyasal saflığı olmayan kit kullanılarak yapıldı. Kahve ile yenilebilir bitki türevli eksozom benzeri nanopartiküllerin insan karaciğer yıldızsı hücreleri ve insan hepatoselüler karsinom hücreleri üzerindeki proliferatif etkileri, bir MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide) testi kullanılarak incelenmiştir. Tam eksozom RNA dizilemesi yapıldı”.

Kronik Karaciğer Hastalıkları Üzerinde İyileştirici Etki

Araştırma sonucu makalede şöyle belirtildi, “Literatürde ilk kez kahve ile yenilebilir bitki kaynaklı eksozom benzeri nanopartiküller tanımlandı. Bu nanopartiküllerin kronik karaciğer hastalıkları üzerinde iyileştirici etkileri olabilir. Bu nedenle, etkinliklerini göstermek için hastalık modelleri üzerinde deneysel çalışmalar yapılmalıdır”.

İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Kantarcıoğlu konuyla alakalı yaptığı açıklamada, bugüne kadar kahvenin içindeki hangi bileşiğin insana fayda sağladığının keşfedilemediğini söyleyerek, “Şimdiye kadar hep literatürde filtre kahvenin inanılmaz faydalarından, filtre kahve içenlerin alzheimer hastası olmadıklarından, karaciğer sirozuna yakalanmadıklarından bahsedilip dururdu. Ama kahvenin içindeki hangi bileşiğin bu etkiden sorumlu olduğu keşfedilememişti. Biz bu keşfi gerçekleştirdik” dedi.

“Kanser ve Alzheimer İçin Tedavi Umudumuz Var”

Araştırmada kahvenin dünyada ilk defa eksozom benzeri minik kargo paketlerini görüntülediklerini belirten Doç Dr. Kantarcıoğlu, “Bunların içinde taşınan 15 tane yeni mikroRNA zincirini bulduk. Durmadık. Daha ileri gittik. Bunların karaciğer kanser hücrelerinin üremesini baskıladığını da gösterdik” ifadelerini kullandı. Aslında her şey doğada gizli olduğuna vurgu yapan Doç. Dr. Kantarcıoğlu, “Sadece keşfedilmeyi bekliyorlar. Kanser ve alzheimer için yeni bir tedavi umudumuz var” dedi.

Bilimsel Makale: turkjgastroenterol.org