/

Kadınları Kanser Değil Eşitsizlik Öldürüyor!

4 dakikalık içerik

Yapılan araştırmalara göre kadınların en yaygın ölüm nedenlerinden biri kanser. Her yıl dünya genelinde 800 bin kadın kanserden değil, kansere uygun bakım yapılmadığı için ölüyor. Sağlık uzmanları bu adaletsizliği önlemek adına “Kansere feminist yaklaşım” spotuyla çalışıyor.

Lancert dergisine göre, toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle kadınlar kanser risklerinden kaçınamadığı gibi toplumsal baskı nedeniyle zamanında teşhis konulamıyor ve bakım yapılmıyor. Lancert’da yayınlanan rapora göre 185 ülkede kadınlar ve kanserleri incelendi.  İnceleme sonucunda toplumdaki eşitsiz dinamitlerin kadınlarda kanseri önleme ve tedavi yöntemleri üzerine olumsuz etkiler bıraktığı ifade edildi. Lancet Komisyonu cinsiyet eşitsizliğini ortada kaldırmak adına kansere feminist yaklaşım çağırısında bulunuyor. Komisyon üyelerinden Dr. Ophira Ginsburg ataerkil toplumun kadınların kanser deneyimlerinde olumsuz etkiye sahip olduğunu söyledi. Ginsburg, Dünya genelinde kadın sağlığının üreme ve anne olmaya indirgendiğini ve kanser temsiliyetinin yetersiz olduğunu açıkladı. Lancert’ın raporuna göre toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle kadınlar mesleki ilerleme kaydedemiyor ve kadın merkezli kanser bakımı eksikliklerini sürdürüyor.

Başka bir çalışmada ise, 30-69 yaş arasındaki kadınların kanser nedeniyle erken ölümleri araştırıldı ve doğru bakım sağlandığında 800 bin kadının hayatının kurtarılabileceği ortaya kondu.

kanser

Sadece Meme ve Rahim Kanseriyle Sınırlı Değil…

Kadınlarda kanserle ilgili konuşulduğunda genelde akla direkt meme kanseri veya rahim kanseri geliyor ancak araştırmalar bize gösteriyor ki her yıl 70 yaş altı 300 bin kadın akciğer kanserinden, 160 bin kadın ise kolon kanserinden hayatını kaybediyor.

Lancert komisyonu kanserde feminist yaklaşım politikasıyla bu ölümlerin azalabileceğini ifade ediyor. Komisyona göre toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için “Cinsiyet ve toplumsal cinsiyet konusu kanserle ilgili tüm politika ve kılavuzlara dahil edilmeli, kadınların kanser risk faktörleri ve semptomları konusunda farkındalığını artırmayı hedefleyen stratejiler belirlenmeli, kanserin erken teşhisi ve tedavisine eşit erişimin sağlanması” kriterleri önem arz ediyor.

Ulusal Kanser Enstitüsününse konuya ilişkin açıklaması kadınların iyileştirilmesi hane halkları ve toplum adına önemli olduğu yönünde.

Bizde Bilimma ekibi olarak “Kanserde feminist yaklaşım” politikasını destekliyor, tüm kadınların daha sağlıklı bir yaşam sürmesi için toplumun bilinçlenmeye ihtiyacı olduğunu savunuyoruz. Biliyoruz ki; öldürücü olan şey kanser değil, yalnızca bilinçsizlik…

Kaynakça:

LANCERT 

BBC