bilimde cinsiyet araştırmaları

Kadın araştırmacılar erkeklere kıyasla daha az ödül ve hibe alıyor

3 dakikalık içerik

Bilimde cinsiyet araştırmalarına göre, kadınların, Ulusal Sağlık Enstitüleri’nin (National Institutes of Health/NIH) finansman ödüllerinde erkeklerden yaklaşık 40 bin dolar daha az aldığı belirlendi. Fakat kadınların orta dereceli ödül alma sayısı, erkeklerden daha fazla.

Northwestern Üniversitesi’nde bir grup araştırmacı, 2006’dan 2017’ye kadar 53 bin 903 bursu inceleyerek kadın ve erkek araştırmacılar hakkında çalışma yaptı. Araştırmaya göre örneğin, en büyük on devlet üniversitesinde erkeklere verilen hibeler, kadınlara kıyasla iki kat daha büyük (148 bin 76 dolar ve 66 bin 365 dolar).

Araştırmadan çıkan sonuçlardan biri, ödüllerin çoğunluğunu erkeklerin aldığı yönünde. Kadınların, erkeklere oranla daha çok ödül aldığı yer NIH’in bağımsız çalışmalar kısmı. (kadınlar yüzde 5 daha fazla fon aldı; 364 bin 509 dolar). Yani kadınlar daha çok orta dereceli ödüller alıyor. Fakat bu durum da kadınların erkeklere nispeten daha az proje bağışı almasını değiştirmiyor.

Kadınlar daha az destek gördüğü için işe alımlarda dezavantajlı durumda

Dikkat çekici bir diğer sonuç ise kadınların daha az paraya sahip olması ve araştırmalarını yapabilmek için kaynaklara erişiminin daha sınırlı olması. Bunun sebebi olarak ise kadınların araştırmalarının, erkeklere kıyasla daha az yayınlanması olarak gösteriliyor. Kadınların araştırmaları daha az yayınlandığı ve projeleri daha az destek gördüğü için işe alımlarda dezavantajlı duruma düşüyorlar.

Araştırmacılardan Terasa Woodruff ise bu konuda, kadınların ekipman için daha az paraya sahip olduğunu vurgulayarak, “Bu, kadınların erkek meslektaşlarına göre daha dezavantajlı olduklarını gösteriyor. Bu, bir engel bloğunu temsil ediyor.” dedi.

Araştırmanın bir diğer sonucu ise, 2018’de kadınların genel araştırma projesi hibeleri ortalama 519 bin dolardı bu da erkeklerden yüzde 5 daha az olduğu anlamına geliyor.

Science editörü Jeremy Berg ise, araştırmayı eleştirerek, “Bu çalışma fazla hassas. Araştırmacılara elde ettikleri başarılara göre destek veriliyor. Başarı gösteren erkekler ise onlara daha çok destek verilir.” ifadesini kullandı.

Kaynak; Science Mag