/

“Jurassic Park, üzgünüm ama dinozor kükremiyor!”

4 dakikalık içerik

Dinozor kükrer mi? Yeni yapılan araştırma bu soruya beklenmedik bir cevap veriyor. Yeni fosil kanıtlar dinozorların kuşların ses organına benzer organlara sahip olduğunu ortaya çıkardı. Yani dinozorlar kükrememiş ve tam tersine kuşlara benzeyen sesler çıkarmış olabilirler. Pek çok filmde kükreyerek ses çıkaran dinozorların aslında kuşlara benzer ses çıkardığı düşünülmekte.

dinozor
Dinozorlar kükredi mi ?

Dinozor ve kuş cıvıltısı?

Sirinks (syrinx) olarak isimlendirilen kuşların ses üretmesini ve ötmesini sağlayan organdır. Son çıkarılan dinozor fosillerinde ise benzer bir organ bulunmaktadır. Nature’da yayınlanan son çalışma ve önceki çalışmalar, dinozorlarda da ses üretmeyi benzer bir yapının sağladığını ortaya çıkardı. Daha önceki çalışmalarda genel olarak kıkırdak dokudan oluşan bu dokunun fosili bozulmuş ya da detaylarını kaybetmiş oluyordu. Bu da önceki fosil örneklerinde dinozorların ses organalarına dair yeterli detayda örnek bulunmamasına sebep oluyordu. Antartika’da bulunan ve mezozoik çağdan (66-69 milyon yıl önce) kalmış olan yeni bir fosil örneğinde ses organının daha iyi korunduğu gözlemlendi. Yeterli detaylara sahip bu fosil örneği, dinozor ve kuşların ses organını karşılaştırmayı mümkün kıldı. Bu örneğin ses organı böylece 3 boyutlu olarak tanımlanabildi.

nature19852-pf3-001

Yapılan çalışmada Vegavis iaai  türüne ait fosiller ortaya çıakrıldı. Vegavis iaai türüne ait kafatasına ve vücudun diğer parçalarına ait kemiklerin de bilgisayarlı tomografilerinin çekildi. Böylece bir dinozor ses organına dair detaylı bilgiler elde edildi ve aynı yöntemle çalışılan fosil kuş kemikleri ile karşılaştırıldı. Sonuç olarak bu iki grubun sirinkslerindeki benzerlik ortaya kondu. Yapıların 3 boyutlu modellerinin fenotipik olarak karşılaştırılmasıyla benzerlikler gösterildi. Filogenetik olarak sürüngenlerdeki larinks, kuşlardaki sirinks ve dinozor ses organı karşılaştırıldığında kuşlarla olan yakınlığı açık olarak ortaya çıkarıldı.

Kuş taksonu, evrimsel olarak dinozorlardan köken almakta. Başta uçma ve tüyler olmak üzere pek çok özellik dinozorlardan evrilmiş durumda. Özellikle tüyler ve uçma yetilerinin kökeni, ilk uçan dinozor türlerine dayanmakta. Bu çalışma ile aslında sadece tüyler ve uçmaktan çok daha fazla özelliğin ortak olabileceği ortaya çıakrıldı. Kuşlar ve dinozorlar arasındaki evrimsel ilişkiye şimdi de dinozorların ses organları katılmış oldu.

Nature