Kızamık hastalığında artış
//

İstanbul Tabip Odası: “İstanbul’da kızamık hastalığı endişe verici”

9 dakikalık içerik

İstanbul’da farklı ilçelerde sağlık kuruluşlarına kızamık nedeniyle başvuru yapanların sayısı endişe verici boyutlarda. İstanbul Tabip Odası 13 Haziran 2023 Salı günü kızamık ve kızamık aşılanması ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Toplantıda, İstanbul Tabip Odası Yönetim Kurulu Üyeleri Dr. Saffet Ercan, Dr. Esin Tuncay, Dr. Ayşen Yavru ve Türk Tabipleri Birliği Aile Hekimleri Kolundan Dr. Özden Güngör açıklama yaptı.

İstanbul Tabip Odası, basın açıklamasında hastalıkların ortaya çıkıp, büyük topluluklara yayılarak halk sağılığını tehlikeye atma durumundan önce koruyucu hekimlik uygulamalarını tedbirlerini hatırlatmanın meslek odasının en önemli sorumluluğu olduğunu açıkladı.

İstanbul Tabip Odası açıklamasında İstanbul’da kızamık hastalığının artışa geçtiğini ve bu durumun endişe verici olduğunu belirtirken kaybedilen çocuklar olduğunu ifade etti. Bu seyrin en kısa zamanda önlenmesi gerektiğini anlatan İstanbul Tabip Odası, kızamığın bulaşıcılığı yüksek bir hastalık olduğunu vurguladı.

İstanbul'da kızamık vakalarında artış görüldü

Aşıyla Önlenebilir

Basın açıklamasında, kızamık tarihinin çok eskilere dayandığını ve birçok insanın hayatını kaybetmesine yol açıp, sakatlıklara neden olduğu anlatıldı. İstanbul Tabip Odası yarım asırdır uygulanan kızamık aşısıyla günümüzde önlenebilir bir hastalık olan kızamığın son zamanlarda İstanbul’da çocukların hayatını riske attığını dile getirdi.

İstanbul Tabip Odası tarafından açıklanan verilere göre, aşılamanın yaygınlaşmadığı yıllarda kızamık hastalığı Dünya çapında her yıl 2,6 milyon ölüme neden oluyorken, Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı açıklamaya göre 2000-2013 yılları arasında aşılamanın sonucunda 15.6 milyon insanın ölümünün önlendiği bilgisi verildi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa Bölgesi Kızamık Eliminasyon’u hedefi olarak öncelikle 2010 yılı belirlendiğini ancak hedefe ulaşılamadığı için 2015 yılını hedef olarak belirlediğini açıklayan İstanbul Tabip Odası Türkiye’nin bu hedeflere ulaşamadığını belirtti.

Sahada çalışan doktorlardan alınan bilgilere göre Mart ayından itibaren yeni kızamık olgularının olduğunu iddia eden İstanbul Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı’nın verileri şeffaf paylaşmadığı gerekçesiyle rakamlara ulaşılamadığını ileri sürdü.

İstanbul Tabip Odası, bu konuya ilişkin “Epidemiyoloji biliminin genel kurallarına göre kamu otoritesi güven inşa etmeli, erken duyurmalı ve şeffaf olmalıdır” ifadelerini kullandı.

Kızamık virüsünün dolaşımının durdurulabilmesi için toplumun yüzde 92-95’lik kısmının aşı olması gerektiğini vurgulayan İstanbul Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı’nın 2021 yılında Dünya Sağlık Örgütü ile paylaştığı verilerden yola çıkarak Türkiye’de bu orana ulaşılmadığını söyledi.

İstanbul Tabip Odası, insanların aşı olmamasındaki en etkili faktörleri; aşı reddi ve kararsızlığı, göç olgusu, aşı takviminde yapılan plansız değişiklik, bağışıklamada yaşanan bölgeler arası eşitsizlikler ve kayıt altına alınmamış nüfus olarak sıraladı.Kızamık vakalarına en etkin çözüm aşı

 

Sağlık Baknlığı Şeffaf Olmalı

İstanbul Tabip Odası, Sağlık Bakanlığı’na, “İstanbul’da ve diğer illerde kaç kızamık vakası olduğunu, bu hastalık nedeniyle hastanede yatan hasta sayısının kaç olduğunu ve kaç kişinin yaşamını kaybettiğini, kızamık vakalarının görüldüğü illerin hangi ilçelerinde kümelenme olduğunu, epidemiyolojik haritalamanın yapılıp yapılmadığını, görülen vakaların yaş grubunu aşılı olup olmadıklarını, aşılıysalar kaç doz aşılı oldukları bilgisine sahip olup olmadığını bu vakaların kaçının yerli kaçının yurtdışı (importe) kaynaklı olduğunu, İstanbul’daki kayıt dışı nüfusun oranını ve bu insanlarda bağışıklama ve sürveyans çalışmalarının ne şekilde yapıldığını, bu konuda sahada ne gibi aksaklıklar yaşandığını, kızamık salgının daha fazla büyümemesi için aşılama oranında artış sağlamak için bağışıklama programında değişiklik yapmayı düşünüp düşünemediğini, aşı reddi ve aşı kararsızlığıyla ilgili toplumun güvenini artırmaya yönelik ne gibi adımlar atmayı düşünüldüğünü, aşı reddinin önüne geçmek adına TTB’nin önerdiği Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ile ilgili yasa teklifini gündeme almayı düşünüp düşünülmediği” sorularının cevaplarını kamuoyuyla paylaşma çağrısı yaptı.

İstanbul Tabip Odası, İstanbul’da bir kızamık salgınının yaşandığını ve bundan korunmanın en kolay yolunun aşı yaptırmak olduğunu açıkladı.  

Kızamık virüsü

Kaynakça:

İstanbul Tabip Odası