Hareketsiz Zaman
/

Hareketsiz Zaman, Ergenlerin Kalbine Önemli Ölçüde Zarar Verebilir

6 dakikalık içerik

Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports’ta yayınlanan bir makaleye göre, hareketsiz zaman geçirme, gençlere önemli ölçüde zarar veriyor. Sedanter zaman denen bu durum her yaş grubu için zararlıyken, ergenlerde orta ila şiddetli fiziksel aktiviteye göre kalp boyutunu üç kat daha fazla artırabiliyor.

Dünyada Ergenlerin Yüzde 80’inden Fazlası Hareketsiz Yaşıyor

Birleşik Krallık’taki Bristol Üniversitesi, Birleşik Krallık’taki Exeter Üniversitesi ve Doğu Finlandiya Üniversitesi işbirliğiyle yürütülen çalışmada bu konu ele alındı. Araştırmacılar; sedanter zaman, hafif fiziksel aktivite ve orta-şiddetli fiziksel aktivite ile kardiyak yapı ve fonksiyon arasındaki ilişkileri araştırdı.

Yakın tarihli Dünya Sağlık Örgütü raporları ve yönergelerine göre, dünya çapında ergenlerin yüzde 80’inden fazlasında hareketsiz yaşam tarzını gözlemlendi. Günlük fiziksel aktivitelerde yetersiz kalan gençlerin sağlığı bu durumdan zarar görüyor. Fiziksel hareketsizlik, yetişkinlerde kardiyovasküler hastalıklar, tip 2 diyabet ve kanser gibi çeşitli bulaşıcı olmayan hastalıklarla ilişkilendiriliyor. Gençlerde ise hareketsiz zaman çalışmalarının çoğu, sedanter davranış ve fiziksel aktivitenin kan basıncı, insülin direnci, kan lipitleri ve vücut kitle indeksini içeren kardiyometabolik sağlık üzerindeki etkisine odaklanıyor.

Hareketsiz Zaman; Kalp Yetmezliği, Miyokard Enfarktüsü, İnme Ve Erken Kardiyovasküler Ölüm Riskini Artırıyor

Pediatrik popülasyonda hareketsiz zaman davranışı, genişlemiş veya hipertrofik bir kalbe işaret eden daha yüksek bir sol ventrikül kütlesi ile azalmış kalp fonksiyonuna işaret eden azalmış bir sol ventrikül fonksiyonu, kombinasyon halinde veya bağımsız olarak kalp yetmezliği, miyokard enfarktüsü, inme ve erken kardiyovasküler ölüm riskinde artışa yol açabiliyor.

Bristol Üniversitesi’nin 90’ların Çocukları çalışmasından (Avon Longitudinal Study of Parents and Children olarak da bilinir) elde edilen verileri kullanan mevcut çalışma; yağ kütlesi, kas kütlesi, glukoz, lipit ölçümleri tamamlanmış 17 yaşındaki 530 ergeni içermektedir.

Hem Sedanter Zaman Hem De Orta-Şiddetli Fiziksel Aktivite Daha Yüksek Sol Ventrikül Kütlesi İle İlişkili

Bu yeni çalışmada ergenler ortalama olarak günde yaklaşık 8 saat hareketsiz zaman ve yaklaşık 49 dakika orta ila şiddetli fiziksel aktivite halinde bulundular. Hem sedanter zamanın hem de orta-şiddetli fiziksel aktivitenin daha yüksek sol ventrikül kütlesi ile ilişkili olduğu gözlendi. Bununla birlikte, sedanter zaman ile ilişkili kardiyak kütle artışı (3,8 g/m 2,7 ), orta-şiddetli fiziksel aktivite ile ilişkili kardiyak kütle artışından (1,2 g/m 2,7) üç kat daha fazlaydı. Bu bulgu, ergenlerde obezite durumuna bakılmaksızın, yani normal kilolu, fazla kilolu veya obez olan ergenlerde gözlendi. Daha da önemlisi, hafif fiziksel aktivite kalp kütlesindeki artışla ilişkili değildi, ancak sol ventrikül diyastolik fonksiyonundan tahmin edilen daha iyi kalp fonksiyonuyla ilişkiliydi.

Bu yeni kanıt, hareketsiz zaman davranışının kalp sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin bilgimizi genişletiyor. Yetişkinler arasında, kalp kütlesindeki 5 g/ m2’lik bir artışın, kardiyovasküler hastalık ve ölüm riskini %7 ila %20 oranında artırabileceği biliniyor. Orta ila şiddetli fiziksel aktivitede bulunmak da kalbi biraz büyütüyor, ancak orta ila şiddetli egzersizin diğer bazı sağlık yararları göz önüne alındığında bu kabul edilebilir bir olumsuz yan etki gibi görünüyor.

Gençlerle İlgilenen Kişiler Ve Halk Sağlığı Uzmanları Fiziksel Aktiviteye Teşvik Etmeli

Bu nedenle Doğu Finlandiya Üniversitesi’nde doktor ve klinik epidemiyolog olan Dr. Andrew Agbaje, “Halk sağlığı uzmanları, sağlık politikalarını belirleyenler, lise yöneticileri ve öğretmenler, çocuk doktorları ve bakıcılar; sağlıklı bir kalp için ergenlerin fiziksel aktiviteye katılımını kolaylaştırmaya teşvik edilmeli” diyor. Böylece hareketsiz zaman davranışı gençlerden uzaklaştırılabilir.

Kaynak: https://www.sciencedaily.com/releases/2023/04/230412131217.htm