Haber- Sayfa 2

Bilim dünyasında neler oluyor? Hangi araştırmalar gündemde? Yeni bilimsel gelişmeler neler? Dünya'da ve Türkiye'de bilim alanında neler yaşanıyor? Bilimma Haber başlığı altında bunları okuyabilirsiniz.

/

Support Vectors Machines (SVMs)

Destek Vektör Makineleri (SVM’ler) Nedir? Destek Vektör Makineleri (SVM’ler), sınıflandırma, regresyon ve aykırı değer tespiti için kullanılabilen bir tür denetimli öğrenme algoritmasıdır. Farklı sınıfları maksimum düzeyde ayıran yüksek boyutlu bir uzayda bir hiperdüzlem bulma fikrine dayanırlar. Algoritma, her sınıfın en yakın veri…

Kıyamet Günü Saati Einstein uyarıyor

Kıyamet Günü Saati (Doomsday Clock) güncellendi ve gece yarısına 90 saniye olarak yeniden ayarlandı. Kıyamet Günü Saati olarak bilinen bu çalışma aslında Einstein’in insanlığa bir uyarısı olarak sembolik birr saat. Kıyamet Günü Saati Türkiye saatiyle 24 ocak 18:00’da kıyamete 90 saniye kala olarak ayarlandı. Daha önceki değeri ise 2020 yılında gece yarısına 100 saniye olarak ayarlanmıştı ve 2021 ile 2022 yılları arasında değişmemişti. Kıyamet Günü Saati nedir? 20. yüzyılın en ünlü bilim adamlarından biri olan Albert Einstein, aynı zamanda dünya barışının sesli bir savunucusuydu. 1947’de halkı nükleer silahların tehlikeleri hakkında bilgilendirmeyi amaçlayan Atom Bilimcileri Bülteni’nin kurucuları arasında yer aldı. Bülten,…

Lojistik Regresyon Nedir?

/

Lojistik Regresyon Nedir? Lojistik regresyon veri biliminde önemli bir araçtır. Lojistik regresyon bağımsız değişkenlerin değerlerine dayalı olarak meydana gelen bir olayın olasılığını tahmin edilmesine olanak tanır. Genellikle müşteri davranışını tahmin etmek, tıbbi bir durum olasılığını tahmin etmek ve kredi temerrüdü olasılığını tahmin etmek dahil olmak üzere çok çeşitli uygulama alanı vardır. Lojistik regresyon, bir olayın meydana gelme olasılığı veya iki kategoriden birine sınıflandırma gibi ikili sonuçları modellemek için kullanılan istatistiksel bir tekniktir. Öngörülen olasılığı 0 ile 1 arasında bir değere eşleyen bir sigmoid eğrisi olan lojistik fonksiyona dayanır. Lojistik regresyon modelleri, bağımlı değişken (bir olayın meydana gelme olasılığı) ile bağımsız…

Uzun Süreli Oturma Problemine Çözüm: Her Yarım Saatte Bir Yürüyüş

/

Bireylerin günlük yaşamda oturarak vakit geçirme sürelerinde bir artış gözlemleniyor. Çoğu zaman ev ortamlarında karşılaşılan bu durum, şimdilerde iş yerlerinde ya da çevrimiçi işler vasıtasıyla bizlere ulaşıyor. Hareketin kısıtlı olduğu masa ve bilgisayar başı işler, çevrimiçi eğitim gibi faaliyetler bu durumu tetikliyor. Uzun Süreli Oturmalar Sağlığı Tehdit Edebiliyor Bilim insanlarına göre düzenli olarak egzersiz yapsanız dahi, günlük yaşamın temel unsuru olan uzun süreli oturmalar sağlığı tehdit edebiliyor. Yapılan araştırmalardan edinilen bulgulara göre doktorlar tüm yetişkinlere daha az oturmalarını ve daha fazla hareket etmelerini tavsiye ediyor. Bu durumda akıllara gelen soru ise şu, ne kadar sıklıkla oturduğumuz sandalye ve koltuklardan kalmamız…

Yavru çürüklüğü ilacı yerine bal arısı aşısı

/

Yavru çürüklüğü ilacı yerine bal arılarının sağlıklı olması için bal sarısı aşısı geliştirildi. Bal arıları için geliştirilen bu aşı onaylandı. Yavru çürüklüğü ile mücadelede yeni dönem Merkezi Georgia, Atina’da bulunan Dalan Animal Health adlı bir biyoteknoloji şirketi, bal arıları için ilk aşı için ABD Tarım Bakanlığı’ndan şartlı onay aldı. Bal arıları küresel gıda sisteminde hayati bir rol oynadığından, ancak iklim değişikliği, böcek ilaçları, habitat kaybı ve hastalık gibi bir dizi faktör nedeniyle sayıları azaldığından, bu önemli bir atılım olarak değerlendiriliyor. Özellikle yavru çürüklüğü ilacı iile ortaya çıkan kalıntı problemini de çözmesi bekleniyor. Yavru Çürüklüğü ile yeni mücadele Dalan tarafından geliştirilen aşı,…

Lojistik Ve Lineer Regresyon Arasındaki Farklar ve Benzerlikler

/

Lojistik Ve Lineer Regresyon Arasındaki Fark Lojistik regresyon ile lineer regresyon arasında birkaç önemli fark vardır: Sonuç: Lojistik regresyon ile lineer regresyon arasındaki temel fark, tahmin edilen sonucun türüdür. Lojistik regresyon, bir olayın meydana gelme olasılığı veya iki kategoriden birine sınıflandırma gibi ikili sonuçları modellemek için kullanılırken doğrusal regresyon, sayısal bir değer gibi sürekli sonuçları modellemek için kullanılır. Öngörülen değerler: Lojistik ve doğrusal regresyon arasındaki diğer bir önemli fark, tahmin edilen değerlerin aralığıdır. Lojistik regresyonda tahmin edilen değerler 0 ile 1 arasında değişen olasılıklardır, lineer regresyonda tahmin edilen değerler ise veri aralığında herhangi bir değeri alabilen sürekli değerlerdir. Model formu:…

Kraken Varyantı nedir? Türkiye’de var mı?

//

Kraken varyantı Amerika’da yaygınlaşan yeni Covid-19 varyantı olarak son zamanlarda adından sıklıkla bahsettiriyor. Kraken varyantı aslında Omicron’un XBB.1.5 alt varyantına verilen diğer bir isim. Amerika’da hızla yayılan bir alt varyant olan Kraken İngiltere, Danimarka, Fransa, Avusturya, Almanya, İtalya, İspanya, İsveç, İzlanda, Belçika, Çekya, Yunanistan, Karadağ ve Portekiz’de görüldü. Kraken varyantı bağışıklıktan kaçabilmesiyle dikkat çekiyor ve Amerika’daki COVID vakalarında basın hale geldiği biliniyor. Klinik olarak ölümcül olduğu düşünülmeyen Yeni varyant bulaşma konusundaysa oldukça hızlı. Bunun yanı sıra ECDC (Avrupa Birliği Sağlık Kuruluşu) Kraken ile ilgili bir değerlendirme raporu paylaştı. Varyantın risk seviyesinin düşük olduğu ancak ABD’deki hızlı yayılımın diğer alt varyantlara göre daha…

Lineer Regresyon Nedir?

/

Lineer Regresyon Nedir Doğrusal regresyon, bağımlı değişken ile bir veya daha fazla bağımsız değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi modellemek için veri biliminde sıklıkla kullanılan istatistiksel bir tekniktir. Değişkenler arasındaki ilişkiyi açıklayan en uygun çizgiyi veya eğriyi bulma fikrine dayanır ve genellikle bağımsız değişkenlerin değerlerine dayalı olarak bağımlı değişkenin değeri hakkında tahminlerde bulunmak için kullanılır. Doğrusal regresyon, bir bağımlı değişken ile bir veya daha fazla bağımsız değişken arasındaki doğrusal ilişkiyi modellemek için kullanılan istatistiksel bir tekniktir. Değişkenler arasındaki ilişkiyi açıklayan en uygun çizgiyi veya eğriyi bulma fikrine dayanır ve genellikle bağımsız değişkenlerin değerlerine dayalı olarak bağımlı değişkenin değeri hakkında tahminlerde bulunmak için…

Derin Öğrenme ve Yapay Sinir Ağları (YSA)

/

Derin Öğrenme Nedir? Derin öğrenme, insan beyninin yapısından ve işlevinden, özellikle de beyni oluşturan sinir ağlarından ilham alan makine öğreniminin bir alt alanıdır. Örüntü tanıma ve karar verme gibi görevleri yerine getirmek için beynin yapısı ve işlevine göre modellenen bilgisayar sistemleri olan yapay sinir ağlarının kullanılmasını içerir. Derin öğrenme algoritmaları, geri yayılım adı verilen bir işlem kullanılarak büyük veri kümeleri üzerinde eğitilen çok sayıda yapay sinir ağı katmanından oluşur. Bir derin öğrenme modelindeki her katman, girdi verilerini işler ve bir sonraki katmana iletir ve son katman, modelin çıktısını üretir. Veriler ağın katmanlarından geçerken dönüştürülür ve soyutlanır, bu da modelin verilerdeki…

Tahmine Dayalı Modelleme Nedir?

/

Tahmine Dayalı Modelleme Nedir? Tahmine dayalı modelleme, gelecekteki olaylar veya sonuçlar hakkında tahminler yapmak için veri ve algoritmaların kullanılmasını içeren istatistiksel bir tekniktir. Geçmiş verilerin gelecekteki olaylar hakkında bilinçli tahminler yapmak için kullanılabileceği fikrine dayanmaktadır. Tahmine dayalı modelleme, verilere dayalı bir sistemin veya sürecin matematiksel bir temsili olan bir model oluşturmayı içerir. Model, modele uyması için kullanılan bir veri koleksiyonu olan bir veri kümesi üzerinde eğitilmiştir. Model daha sonra, eğitim verilerinde tanımlanan kalıplara ve ilişkilere dayalı olarak gelecekteki olaylar veya sonuçlar hakkında tahminler yapmak için kullanılır. Tahmine dayalı modelleme, karar vermeyi desteklemek ve gerçek dünya sorunlarını çözmek için finans, pazarlama,…

Optimal Hidrasyon Yaşlanma Sürecini Yavaşlatıyor

//

Ulusal Kalp Akciğer ve Kan Enstitüsü’ndeki bilim insanları, 25 yıllık uzun bir takibi olan, popülasyona dayalı büyük bir gözlemsel çalışmada, sıvı alımı azaldığında yükselen serum sodyum seviyeleri ile çeşitli sağlık göstergeleri arasındaki bağlantıları analiz etti. Çalışmada normal aralığın daha yüksek ucundaki serum sodyum seviyelerine sahip yetişkinlerin, orta aralıklarda serum sodyum seviyelerine sahip olanlara göre kronik durumlar geliştirme ve ileri biyolojik yaşlanma belirtileri gösterme olasılığının daha yüksek olduğu ortaya çıktı. Bazı İnsanlar Diğerlerinden Daha Hızlı Yaşlanıyor Bazı insanların diğerlerinden daha hızlı yaşlandığı, bazı insanların hastalıksız bir şekilde yaşlılık dönemine girdiği, bazılarının ise yaşa bağlı kronik hastalıklara yakalandığı bilinen bir gerçek. Ulusal…