Erkek farenin geni aktif edildi ve depresyon ortadan kalktı

4 dakikalık içerik

Yeni bir araştırmaya göre, erkek farelerin beynindeki bir geni aktive etmek depresyonun tersine dönmesini sağladı. Genin aktif hale getirilmesi, sosyal izolasyon ve ilgi kaybı gibi klasik depresyon semptomlarının tersine çevrilmesine yardımcı olabilir.

Yeni araştırmalar, hücresel metabolizmayı düzenleyen bir gen olan SIRT1’i klasik depresyon belirtilerini yok etmede kullanıyor.

Çalışma bir hayvan modeli kullanılarak yapıldı ancak ekip, bulguların insanlar için de geçerli olduğundan emin.

Antidepresan gibi bir etkisi var

Augusta Üniversitesi Georgia Tıp Fakültesi’de Sinirbilim ve Rejeneratif Tıp Anabilim Dalı’nda profesör Dr. Xin-Yun Lu: “Antidepresan benzeri bir etkiye sahip” diyor.

Geçmiş araştırmalara dayanarak, PfC bölgesindeki hareketsizlik, depresyon ile ilişkilendirilir (PfC, Prefrontal Korteks’tir. Bu bölge düşünce ve davranışlarımızı yönlendirir.).

PfC’deki aktiviteyi artırmanın yolunu arayan ekip, uyarıcı bir gen olan SIRT1’i inceledi. SIRT1, hücrelerin aktivitesini modüle etmede kilit rol oynar. Ekibin planı bu geni uyarıcı nöronlarda zorla aktive etmekti.

İlk olarak, erkek farelerde uyarıcı nöronlarda bu geni inaktive etmeye çalıştılar. Farelerde hızla sosyal izolasyon ve ilgi kaybı gibi depresyon belirtileri ortaya çıktı. Bu durum ekibe doğru yolda olduklarını işaret ediyordu. Böylece bir sonraki adım için tam tersini denediler. Yani ekip, SIRT1 genini aynı nöronlarda kimyasal olarak aktive etti.

Lu’nun ekibi, SIRT1’in bu anti-depresif etkiyi açıklayabilecek başka bir rolü olduğunu da açıklıyor – mitokondriyal işlevi düzenliyor. SIRT1’in etkisiz hale getirilmesi sırasında görülen depresif semptomların en azından bir kısmı, ATP (adenosin trifosfat, temel olarak hücresel yakıt) üretiminde yer alan azalmış sayıda mitokondri ve bozulmuş ekspresyon ile açıklanabilir. Uyarıcı nöronlar, SIRT1’in düzgün çalışmadığı zamanlarda çalışacak yeterli enerjiye sahip değildir ve bu da PfC’deki genel etkinliği azaltır.

Bir yandan, SIRT1 inaktivasyonu (stres nedeniyle), ruh düzeninde yer alan beynin sinirsel aktivitesini azaltarak depresyon semptomlarına yol açar.

Depresyonun genel olarak genetik ve çevresel faktörlerin bir kombinasyonundan kaynaklandığı düşünülmektedir. Lu, bazı bireylerin muhtemelen depresyona yatkın bir SIRT1 varyantı ile doğduğunu söyledi.

Deney, dişi farelerde işe yaramadı

Ayrıca, SIRT1 varyantının ilk önce depresif kadınlarla ilgili bir çalışmada tanımlanmasına rağmen, dişi farelerde bu işlem işe yaramadı. Bunun, iki cinsiyet arasında PfC’de nöronların sayısı ve sinaps mimarisi gibi fiziksel farklılıklara bağlı olduğuna inanıyorlar. Lu, şu anda depresyonda önemli bir beyin bölgesi olan hipokampüsün benzer cinsiyet eşitsizliklerini gösterip göstermediğini araştırıyor.