/

El Aletleriyle İş Yapmak Dil Becerilerimizi Geliştiriyor

2 dakikalık içerik

Karmaşık cümlelerin sözdizimini anlama yeteneğimiz, edinilmesi en zor dil becerilerinden biridir. Dil, uzun zamandır belirli beyin ağlarını harekete geçiren çok karmaşık bir beceri olarak görülüyordu. Ancak, son yıllarda bilim insanları bu fikri tekrar gözden geçirdiler.

Ya karmaşık hareketleri içeren belirli araçların kullanımı ile sözdizimi gibi karmaşık dilsel işlevleri yapabilmek aynı beyin kaynaklarına dayanıyorsa? Araştırmalar, kelime anlamlarının işlenmesi gibi belirli dilsel işlevleri kontrol eden beyin bölgelerinin de ince motor becerilerin kontrolünde yer aldığını gösteriyor.

Bu iki beceri türünün aynı beyin kaynaklarını kullandığı göz önüne alındığında, birini geliştirmek için diğeri üzerinde pratik yapmak işe yarar mı?

Yapılan araştırmada el aletleriyle 30 dakikalık psikomotor aktivitesinin öncesinden ve ardından bir takım söz dizimi çalışmaları gerçekleştirildi. Psikomotor aktivitesinden sonra katılımcıların daha zor olduğu düşünülen cümlelerde daha iyi olduğu, aynı dilsel görevi yapan, ancak el aletleriyle psikomotor aktivitesi yapmayan veya çıplak el ile bir takım aktiviteler yapan kontrol gruplarının bir gelişme göstermediği ortaya koydu.

Yapılan araştırma dil evrimimizin alet edevat kullanmaya başlamamız ile doğru orantılı bir şekilde geliştiğini doğrularken yeni dil öğrenme gibi becerilerimizi geliştirmek için yeni metotlar oluşturmada yeni bir kapı açması bekleniyor.

Kaynaklar:

Tool use and language share syntactic processes and neural patterns in the basal ganglia – Simon Thibault  DOI: 10.1126/science.abe0874