//

Dokuları İçten Dışa Doğru İyileştiren Bir Biyomateryal Keşfedildi

5 dakikalık içerik

Yeni bir biyomateryal, dokuların iyileştirilmesi alanında oldukça başarılı oldu. Damara enjekte edilebilen biyomateryal, dokudaki iltihaplanmayı azaltıyor, hücre ve doku onarımını destekliyor.

Hasarlı Doku İçten Dışa Tedavi Ediliyor

Yapılan testlerde hem kemirgen hem de büyük hayvan modellerinde denenen biyomateryal, kalp krizlerinin neden olduğu doku hasarını tedavi etme konusunda test edildi. Yapılan testler sonucu bilim insanları, gayet etkili olduğu sonucuna vardılar. Araştırmacılar ayrıca bir kemirgen modelinde, biyomateryalin travmatik beyin hasarı ve pulmoner arteriyel hipertansiyonu olan hastalara faydalı olabileceğini de keşfetti.

California San Diego Üniversitesi’nde Biyomühendislik bölümü öğretim görevlisi ve aynı zamanda araştırma ekibinin baş araştırmacısı olan Dr. Karen Christman konuyla ilgili, “Bu biyomateryal, hasarlı dokuyu içten dışa doğru tedavi etmeye izin veriyor” dedi.

Dr. Christman, insan deneklerde biyomateryallerin güvenliği ve etkinliği üzerine bir çalışmanın bir ila iki yıl içinde başlayabileceğini de sözlerine ekledi. Biyomühendisler ve doktorları bir araya getiren ekip, bulgularını Nature Biomedical Engineering dergisinin 29 Aralık sayısında sundu.

Konjestif Kalp Yetmezliği Toplumu Etkileyen En Ağır Halk Sağlığı Sorunlarından

Bir kalp krizinden sonra hastalarda, kas fonksiyonunu azaltan ve konjestif kalp yetmezliğine yol açabilen yara dokusu gelişiyor.

San Diego California Üniversitesi Kardiyovasküler Tıp Bölümü’nde doktor olan Dr. Ryan R. Reeves, “Koroner arter hastalığı, akut miyokard enfarktüsü ve konjestif kalp yetmezliği bugün toplumumuzu etkileyen en ağır halk sağlığı sorunları olmaya devam ediyor” diyor. Dr. Reeves hastaların iyileşmelerini kolaylaştıracak yeniliklere açık olduğunu belirterek, “Koroner arter hastalığı ve konjestif kalp yetmezliği olan hastaları günlük olarak tedavi eden girişimsel bir kardiyolog olarak, hasta sonuçlarını iyileştirmek ve zayıflatıcı semptomları azaltmak için başka bir terapi denemeyi çok isterim” ifadelerine yer verdi.

Kalbin Hasarlı Bölgesinde Hücre Onarımı Sağlıyor

Önceki çalışmalarda, Dr. Christman liderliğindeki ekip, hücre dışı matris (ECM) olarak da bilinen kalp kası dokusunun doğal yapısından yapılmış ve bir kateter yoluyla hasarlı kalp kası dokusuna enjekte edilebilen bir hidrojel geliştirdi. Jel, kalbin hasarlı bölgelerinde bir iskele oluşturarak yeni hücre büyümesini ve onarımını teşvik edecekti. Başarılı olan ilk fazdan sonra, insan klinik deneyinin sonuçları 2019 yılının sonbaharında bildirildi. Ancak doğrudan kalp kasına enjekte edilmesi gerektiğinden, kalp krizinden en az bir hafta veya daha uzun bir süre sonra kullanılabilecek bir uygulamaydı.

Erişilmesi Zor Organ ve Dokulara Uygulanabilecek Biyomateryal Terapi

Ekip, kalp krizinden hemen sonra uygulanabilecek bir tedavi geliştirmek istedi. Bu, anjiyoplasti veya stent gibi diğer tedavilerle aynı anda kalpteki bir kan damarına enjekte edilebilecek veya intrdavenöz olarak enjekte edilebilecek bir biyomateryal geliştirmek anlamına geliyordu.

Ekipteki bilim insanlarından Dr. Martin Spang “Erişilmesi zor organlara ve dokulara uygulanabilecek bir biyomateryal terapi tasarlamaya çalıştık. Bu organlara ve dokulara hâlihazırda kan sağlayan damarlar olan kan dolaşımından yararlanma yöntemini bulduk” dedi.