/

Depresyonun geliştiği beyin bölgesi bulundu!

2 dakikalık içerik

MRI verileri üzerinde çalışan bilim adamları duyguların ve depresyonun kaynaklandığı beyin bölgesini tanımladılar. Araştırmacılar bu çalışmada 900’den fazla insanın MRI görüntüsünü işlediler. Bu çalışmada büyük veri (big data) yöntemlerini kullanan araştırmacılar depresyona sebep olan beyin bölgesinin tanımlanmasının yeni ve etkili ilaçlar geliştirmek için kullanılacağını belirttiler.

2395872938-depression-2

İngiltere’de bulunan University of Warwick ve Çin’de bulunan Fudan University’de görevli olan hesaplamalı psikiyatr Jianfeng Feng ve ekibi, 421’i major depresyon tanısı almış 909 insanın MRI görüntülerini incelemiş ve sonuç olarak depresyonda beyinin orbitofrontal kortekste (OFC) medyal (orta) ve lateral (yan) bölgelerindeki nöral aktivitelerin yoğunlaştığını saptamışlar. Orbitofrontal korteksin medyal bölgesi olumlu olaylarda yoğun aktivite gösteren bir bölge olmasıyla biliniyor. Ancak depresyonlu hastalarda hafıza ile ilişkili olan hipokampus(beyin bölgesi) ile olan iletişiminin zayıf olduğu gözlenmiş. Bu durum depresyonlu insanların olumlu ve mutlu anılarını tekrar hatırlamasında güçlük olduğunu işaret etmekte. Bunun yanı sıra OFC’nin lateral bölgelerinin ise daha güçlü nöral bağlantılar sergilediği ortaya çıkarılmış. OFC’nin lateral bölgeleri ise olumsuzluk ve cezalandırma hislerini işliyor.

drugs-1728381_1920

Depresyonun altında yatan fiziksel sebeplerin bu derece net bir şekilde ortaya çıkarılması depresyon ile mücadele için ciddi bir adım niteliğinde. Depresyon günümüz dünyasında en sık rastlanan mental hastalık olarak karşımıza çıkıyor ve insanların hayatlarını olumsuz etkiliyor.

Brain