/

Deniz yosunu tüketen inekler %70 az metan üretecek

2 dakikalık içerik

Küresel ısınmanın sebeplerinden biri metan gazıdır ve metan gazını yoğun olarak çiftlik hayvanları üretmektedir. Yani inek ve koyunlar bolca metan gazı üretmekte ve iklim değişikliğinde rol almaktadırlar.

Küresel ısınmanın sebeplerinden olan metan, karbondioksitten 36 kat daha fazla ısınmaya sebep oluyor. Çiftlik hayvanları her yıl yellenerek ve geğirerek 3.1 gigaton metan salmaktalar.

7946694-3x2-940x627Yapılan son çalışma ile çiftlik hayvanlarının yemlerine eklenecek deniz yosunu katkısının metan çıkışını %70 oranında azalttığı tespit edilmiş. Bu ise 3.1 giga ton metanın 2.17 gigaton azalması anlamı anlamına geliyor. Bu miktar neredeyse sadece Hindistan’ın her yıl saldığı karbondioksit miktarına denk düşüyor.

7946702-3x2-940x627James Cook University’den Rocky de Nys gerçekleştirdikleri çalışmada in vitro olarak yaptıkları çalışmada koyunların %2 Asparagopsis isimli kırmızı alg katkısı bulunan yem ile beslenmeleri sonucunda %50 ila %70 oranında daha az metan üreteceklerini gösterdiklerini belirtiyor. Kırmızı alglerde bulunan bromoform bileşiklerinin metan üretimine sebep olan bakterilerdeki (çiftlik hayvanlarının işkembelerinde bulunan bakteriler) enzimleri inhibe etmesinden dolayı olduğunu açıklıyorlar.

Araştırma ekibinden Rocky de Nys, önümüzdeki yılın ortalarında hayvan denemelerine başlayacaklarını ve bu yem katkısının etkinliğini hayvanlar üzerinde de ortaya çıkaracaklarını aktarmakta.

CSIRO
http://www.abc.net.au/news/2016-10-19/environmental-concerns-cows-eating-seaweed/7946630?pfmredir=sm