Köşe Yazıları

Çocuklarınızı Bilimle Tanıştırın

Merak duygusu, bilimsel duyarlılığın geliştirilmesi için bir temel oluşturmaktadır. Doğası gereği meraklı olan her çocuğun bilimle tanıştırılması için en iyi zaman, çevrelerindeki dünyayı merak etmeye başladıkları zamandır. Çocuklar; araştırmacı, sorgulayıcı ve hayal güçleri kuvvetli oldukları için bu dönemde çocuğun yaparak ve yaşayarak öğrenme sürecinin esas alınması çocukların bilimsel süreç becerilerinin gelişmesinde önemli bir etkiye sahiptir.

Bilimsel süreç becerileri, bir bilgiyi oluştururken problem çözme sürecinde kullanılan düşünme becerileridir. American Association for the Advancement of Science (AAAS), Science-A Process Aproach’da bilimsel süreç becerileri, temel ve bütünleyici olmak üzere ikiye ayrılmaktadır; 

  1. Temel beceriler; gözlem yapmak, tahmin etmek, ölçüm yapmak, sunum yapmak, sonuca varmak ve sınıflandırma.
  2. Üst düzey beceriler ise, değişkenlerin belirlenmesi, değişkenlerin kontrol edilmesi, hipotez kurmak, deney yapmak, verilere dayanarak sonuçların ifade edilmesi, grafik çizmek, yorum yapmak ve modelleme şeklinde özetlenebilir.
bilim ve çocuk
Foto; Hilal Bardakcı / Science Expo 2019’da Bilim Kutusu’nun deney atölyesi.

Temel süreç becerilerinin öğrenilmesi bütünleştirilmiş süreç becerilerinin geliştirilmesi için ön koşuldur. Çocukların bütünleştirilmiş süreç becerilerini kazanmaları temel süreç becerilerinin geliştirilip pekiştirilmesiyle mümkün olmaktadır.

Etkili bir fen ve teknoloji eğitiminin gerçekleştirilebilmesi için; çocukların öğrenme kalitesini arttırmak, öğrenmelerini kolaylaştırmak, onları öğrenmeye karşı istekli kılmak ve araştırma yapmaya teşvik etmek oldukça önemlidir. Bu sebeple fen ve teknoloji eğitiminde çocuğun araştırma, inceleme ve gözlem yapma becerilerinin geliştirilmesine, sağlam bilimsel temeller oluşturularak bilimsel düşünmeyi öğrenebilmesine fırsat verilmesi gerekmektedir. Ayrıca ezbere dayalı fen ve teknoloji eğitiminin çocukların zihinsel gelişimine katkı sağlamamasının yanı sıra bilgilerin belli bir dönem sonra unutulmasına neden olmaktadır.

Foto; Hilal Bardakcı / Science Expo 2019 Bursa Amatör Astronomi Kulübü’nün atölyesi.

Neden-sonuç ilişkileri kurabilen, problemleri tanımlayıp çözümler üretebilen, yaratıcı bireyler yetiştirmek için çocukların yaşayarak, gözlem yaparak, deneyerek, kendisini keşfetmesine imkan sağlayan öğrenme ortamlarının hazırlanması gerekmektedir.

Yazar Hakkında

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarımsal Biyoteknoloji bölümünden 2017 yılında mezun olan Şafak Esra Bitkisel Biyoteknoloji Bilim Dalında lisansüstü eğitimine devam etmektedir. Lisans sürecinde stres koşullarına dayanıklı bitki geliştirilmesi projesi ile TÜBİTAK 2209-A programı kapsamında proje yürütücülüğü yapmıştır, yüksek lisans tez konusu ise CRISPR/Cas9 sistemi aracılığıyla erkek kısır bitki geliştirilmesi üzerine olup aynı zamanda Curtovirüslere karşı şeker pancarında CRISPR/Cas9 temelli dayanıklılık sisteminin geliştirilmesi projesinde görev almıştır. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinde İş ve Proje Geliştirme Uzmanı olarak çalışmaktadır. Bitkilerde gen transformasyonu ve gen modifikasyonuna ilgi duymakla birlikte bitkilerin etken maddelerinin ilaç olma potansiyellerini araştırmaktan zevk almaktadır.
Bilim dünyasının son haberlerini kaçırmamak için eposta bültenimize hemen üye olun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir