Kültürel evrim iklim değişikliğini gölgede bıraktı – Çin megafauna çalışması

5 dakikalık içerik

Kültürel evrim, Çin genelinde büyük memelilerin büyük çaplı tarihsel düşüşlerine neden oldu.

Son çalışmalara göre, Çin’in büyük bir kısımında son 2 bin yıl içinde 5 megafauna (büyük / dev hayvanlar) taksonunun yok olmasına, iklim değişikliğinden ziyade kültürel evrim yol açtı.

Çalışma, Aarhus Üniversitesi (Danimarka) liderliğindeki bir araştırma ekibi ve Nanjing Üniversitesi‘nin (Çin) katkısıyla yapıldı. Ekip, Çin’deki iklim verilerinin yanı sıra megafauna dağılım dinamikleri ve toplumsal gelişim haritalarını analiz etti. Kültürel evrim, Common Era’nın (Ortak Dönem) başlangıcından bu yana, megafauna taksonlarında alan daralmalarının baskın itici gücü olmuştur; iklimin etkisi olsun ya da olmasın.

Ana itici güç iklim değişikliği değil kültürel evrim

İnsan faaliyetleri, Dünya’nın biyolojik çeşitliliğinde değişikliklerin yönlendirilmesinde baskın bir rol oynamaktadır. Aynı zamanda, yeni başlayan altıncı kitlesel yok oluştan da sorumludur. Ancak bu duruma yol açan tarihsel süreçler, çoğu zaman antropojenik etkilerin altında yatan kültürel evrime vurgu yapılmadan zayıf bir şekilde anlaşılmıştır. Aarhus Nanjing üniversitesilerinin işbirliğinde yapılan çalışma, kültürel evrimin, iklim değişikliğini gölgede bıraktığını gösterdi.

Değişen Dünyada Biyoçeşitlilik Dinamiği Merkezi (BIOCHANGE) müdürü Prof. Dr. Jens-Christian Svenning (Aarhus Üniversitesi’nden), “Çin’in 2000 yılı aşkın süredir iyi korunmuş yazılı kayıtları bulunuyor. Bunlar, büyük coğrafi boyutlarda kültür-doğa etkileşimlerinin uzun vadeli dinamiklerini yeniden inşa etmek için fırsat sunuyor.” dedi.

İncelenen hayvanlar; Asya fili (Elephas maximus), Asya gergedanı (Rhinoceros sondaicus, R. unicornis ve Dicerorhinus sumatrensis), kaplan (Panthera tigris), Asya siyah ayısı (Ursus thibetanus), Asya boz ayısı (Ursus arctos). Bu megafaunaların hepsi çalışma alanına yayılmış ve antik Çin’in kültürel faaliyetlerinde önemli bir rol oynamıştır.

Tarım ve sanayi faaliyetleri megafaunaların yok olmasına yol açtı

Araştırmanın baş yazarı olan doktora sonrası araştırmacı Shuqing Teng çalışma hakkında konuştu: “Antik Çin, günümüzde Kuzey Çin Ovası ve Orta-Alt Yangtze Ovası gibi yoğun nüfuslu bölgelerinde bile büyük memelilerin yüksek oranda biyolojik çeşitliliğe sahip bir topluluğuna ev sahipliği yapıyordu. Araştırmamız, bu zengin megafaunanın, nispeten yakın zamandaki kaybını büyük ölçüde, Kuzey Çin’de ortaya çıkan Han kültürü ile yoğunlaştırılmış tarımsal uygulamaların güneye doğru genişlemesi olarak göstermiştir.”

Son iki bin yıl boyunca, Orta Çağ Sıcak Dönemi ve Küçük Buz Çağı da dahil olmak üzere en az iki göze çarpan soğuma-ısınma döngüsü yaşandı. Ortalama yıllık sıcaklık 1 ila 1,5 ° C arasında dalgalandı ancak bunların hiçbiri megafauna üzerinde belirgin bir etkiye sahip bulunamadı.

Çalışma, insan toplumlarının son zaman dilimlerine kadar böylesine büyük uzamsal ölçeklerde biyoçeşitlilik dinamiklerini yönlendirmede önemli olmadığı inancının aksine kanıtlar sunuyor. Araştırmada, kültürel evrimin tarihsel olarak geniş ölçekli megafauna modellerini şekillendirmedeki geçmiş iklim değişikliğini gölgede bıraktığı gösteriliyor – Sanayii Devrimi gibi.

Kaynak;

EurekAlert