Çilek dillilik olarak bilinen Kawasaki Hastalığı

ÇİLEK DİLLİLİK OLARAK BİLİNEN KAWASAKİ HASTALIĞI NEDİR?

6 dakikalık içerik

Halk arasında çilek dillilik hastalığı olarak da bilinen Kawasaki Hastalığı nedir? Semptomları Nelerdir? Hastalığa neden olan mikroorganizmalar nelerdir? Hastalığın tanı ve tedavisi nasıldır? Bu yazımızda tüm bu sorulara cevap bulmaya çalışacağız.

KAWASAKİ HASTALIĞI NEDİR?

Kawasaki sendromu olarak da bilinen Kawasaki hastalığı (KH), öncelikle 5 yaşından küçük çocukları etkileyen, nedeni bilinmeyen akut ateşli bir hastalıktır. Hastalık ilk olarak 1967’de Tomisaku Kawasaki tarafından Japonya’da tanımlandı ve Japonya dışındaki ilk vakalar 1976’da Hawaii’de bildirildi. Klinik belirtiler arasında ateş, döküntü, el ve ayaklarda şişme, göz aklarında tahriş ve kızarıklık, boyunda şişmiş lenf bezleri ve ağız, dudaklar ve boğazda tahriş ve iltihaplanma yer alır.

SEMPTOMLARI NELERDİR?

  • AKUT FAZ (1.- 2. HAFTA ARASI):

Yüksek Ateş: Kawasaki hastalığının ilk ve en yaygın semptomu genellikle yüksek ateştir. Yüksek ateş hızla ortaya çıkabilir ve antibiyotiklere yanıt vermez. Bu ateşortalama olarak 5 gün civarında sürer. Hastalık uygun şekilde tedavi edilmezse 10-11 gün sürebilir. Vücut ısısı 40C’ ye ulaşabilir.

Döküntü: Döküntünün durumu çocuklar arasında değişkenlik göstermektedir.

Eller ve ayaklarda şişme: El ve ayaklarda şişme ve sertlikler meydana gelebilir.

Konjonktival enfeksiyon: Gözün beyaz kısmını (konjonktiva) kaplayan ince hücre tabakasının iltihaplandığı konjonktivitten farklı olarak, konjonktival enjeksiyonda gözden sıvı sızmaz. Ağrılı bir tablo değildir.

Dudaklar, ağız, boğaz ve dil:  Dudaklar kırmızı, kuru veya çatlamış olabilir. Ayrıca şişebilir, soyulabilir veya kanayabilir. Ayrıca ağız içi ve boğaz iltihaplanabilir. Diller ise kırmızı ve şiş olabilir. Bu durum ‘çilek dil’ olarak tanımlanır.

  • SUBAKUT FAZ (2.- 4. HAFTA ARASI):

Subakut fazda görülen semptomlar şu şekilde sıralanabilir:

Karın ağrısı, kusma, ishal, irinli idrar, uykulu ve enerjisiz hissetmek (uyuşukluk),baş ağrısı, eklem ağrısı ve şişmiş eklemler, derinin ve gözlerin beyazının sararması (sarılık), el ve ayaklarda ve bazen de avuç içlerinde veya ayak tabanlarında deri soyulması

  • İYİLEŞME FAZI (4.- 6. HAFTA ARASI):

Bu evrede semptomlar düzelmeye başlar ve sonunda tamamen kaybolur. Ancak bu evrede çocukların enerjisiz ve yorgun olma durumu devam edebilmektedir.

HASTALIĞA NEDEN OLAN MİKROORGANİZMALAR NELERDİR?

Kawasaki hastalığına (KD) neden olan mikroorganizmalar arasında Staphylococci, Streptococci, Mycoplasma, Chlamydia , Adenovirus, Parvovirus veya Epstein-Barr virüsü gibi  çok çeşitli mikroorganizmalar neden olmaktadır.

 HASTALIĞIN TANI VE TEDAVİSİ

Kawasaki hastalığının teşhisini desteklemek için çeşitli testler de yapılmaktadır. Bu testler:

  • Bir idrar örneği – beyaz kan hücreleri içerip içermediğini görmek için
  • Kan testleri – beyaz kan hücresi sayımı veya trombosit sayısı gibi
  • BOS örneği- alt omurganın omurları arasından bir iğne yardımıyla beyin omurilik sıvısı örneği alınır

Bu testler tek başlarına kesin sonuç vermeseler de hastalığın semptomları göz önünde bulundurularak kesin tanıya gidilebilir.

Hastalığın tedavisi için aspirin ve intravenöz immünoglobünlerdeb faydalanılır. Aspririn; ağrı ve rahatsızlığı hafifletmekte, ateş düşmesine yardımcı olmakta, şişme ve ödemi azaltmakta ve kan pıhtı oluşumunu engellemektedir. Bu özellikleri Kawasaki hastalığı tedavisinde önemli tercih sebeplerindendir. İmmünoglobulin, sağlıklı donörlerden alınan antikorların bir çözeltisidir. Kawasaki hastalığını tedavi etmek için kullanılan immünoglobulin, gama globulin olarak adlandırılır. Vücuda immunoglobülin verildikten sonra 36 saat içinde ateş düşmektedir, düşmezse ikinci doz önerilmektedir.

KAYNAKLAR

https://www.cdc.gov/kawasaki/index.html

https://www.nhs.uk/conditions/kawasaki-disease/

https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/kawasaki-disease/symptoms-causes/syc-20354598

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5542821/

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25822554/