charles lyell ve darwin ile mektupları

Charles Lyell’in notlarını kurtarma mücadelesi veriliyor

4 dakikalık içerik

Charles Lyell, Victoria Döneminde kimsenin jeolojiyle ilgilenmediği yıllarda bu alana yönelmiş Britanyalı jeologdur. Lyell’in 294 adet defteri Britanya dışına satılabilir. Bu tarihi koleksiyonu kurtarmak için 1. 4 milyon Euro’ya ihtiyaç var.

Lyell’in notlarını RCEWA (Sanat Eserleri İhracatı Teftiş Komitesi) isimli kurum, bilime ve Victorian dönem tarihine katkı sağlayacak eserlerin değerlendirilmesi amacıyla satışa çıkardı. Çünkü bu not defterleri ve kayıtların çoğu henüz incelenmemiş, bilimsel olarak çalışmalarda yer almamıştır.

İskoçya’da bulunan Edinburgh Üniversitesi eserleri satın almaya çalışıyor ancak yaptığı duyuruyla destek istiyor. Üniversite duyurusunda, “Şu anki zorluğumuz, Lyell not defterlerini kurtarmak için 15 Temmuz 2019’a kadar para toplamak.” şeklinde bir açıklama yaptı.

Not defterleri ve el yazmaları için ihracat lisansı başvurusu kararı 15 Temmuz 2019’a kadar ertelenecek. Edinhburg Üniversitesi, birçok kurum, kuruluş ve araştırmacının çağrıya kayıtsız kalmadığını ve desteklediğini ifade etti. Destekleyenler arasında, coğrafyacı-yazar Nicholas Crane, Dinamik Dünya Bilim Direktörü Dr. Hermione Cockburn, British Geological Survey, Oxford Üniversitesi Bodleian Kütüphaneleri de bulunuyor.

Notlar arasında Charles Lyell ile Darwin’in arasındaki mektuplar bulunuyor

Eserler, Darwin‘in gelişmekte olan evrim teorisine dair mektuplarını içeriyor. Charles Lyell (1797 – 1875), jeoloji ve bilim tarihinde önemli bir şahsiyetti. Jeoloji ilkeleri, üniformitaryanizm fikrini yani jeolojik tarih boyunca yeryüzündeki değişimin, sürekli ve düzgün süreçlerin eyleminden kaynaklandığını gösteren teorisini  yazmasıyla bilinir.

1 milyon 444 bin Euro değerinde 294 defter ve el yazması, Lyell’in evrim fikrinin sahibi Charles Darwin ile yapılan yazışmaları da dahil olmak üzere diğer bilim insanlarıyla yaptığı görüşmeleri kapsıyor. Arşiv ayrıca Lyell’in basılı eserleri için notlarını içeriyor ve iklim değişikliği, neslin tükenmesi ve biyoçeşitlilik hakkındaki ilk fikirler dahil olmak üzere doğanın bütünlüğü hakkındaki gelişmekte olan fikirlerini barındırıyor.

Koleksiyonda, Lyell’in İtalya ve Sicilya’daki 1829 yılına dayanan turunda tutulan 10 not defteri bulunuyor. “Principles of Geology” adlı eseri üzerinde önemli bir etkisi olan dünyanın oluşumu ve yanardağları ile ilgili gözlemlerini de içeriyor. Yedi kitap insanın kökeni ve tarihi hakkında notlarını; Darwin ile olan özel konuşmalarını ve Darwin’in topladığı bilgilerin kopyasını içeriyor. Koleksiyondaki diğer ciltler arasında makalelerden, mektuplardan ve yayınlanmamış yazılardan notları bulunmaktadır.

İngiliz politikacı Michael Ellis, eserlerin Britanya dışına çıkmamasını umut ederek, “Bu arşiv, son 200 yılın en etkili bilim insanlarından birinin çalışmalarını ortaya koyuyor ve bilimin, dünya hakkında uzun zamandır sürdürdüğü inancı değiştirdiği bir zamana dair olağanüstü bir fikir veriyor.” dedi.

Edinburgh Üniversitesi, çok çeşitli disiplinlerin, kültürlerin, teknolojilerin, insanların ve yerlerin incelenmesi için benzersiz kaynaklar sağlayan dünyanın en önemli arşivlerinden ve el yazması koleksiyonlarından bazılarına sahip.

Kaynak;

Edinhburg Üniversitesi