biyobenzer biyouyumlu ilaç sempozyumu
//

Biyobenzer İlaçlarda Arge’den Regülasyona Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu İçin Kayıtlar başladı!

Biyobenzer İlaçlarda Arge’den Regülasyona Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu

5 dakikalık içerik

Biyobenzer İlaçlarda Arge’den Regülasyona Güncel Yaklaşımlar Sempozyumu İçin Kayıtlar başladı!

TİTCK, TÜSEB ve Marmara Üniversitesi Eczacılık Fak. Farmasötik Biyoteknoloji ABD işbirliği, AIFD | Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası (İEİS)/Pharmaceutical Manufacturers Association of Turkey , Klinik Araştırmalar Derneği- Turkish Clinical Research Association ve Türkiye İlaç Sanayi Derneği destekleri ile 8-9 Nisan 2021 tarihleri arasında Bioexpo Online ile eş zamanlı düzenlenecek ” Biyobenzer İlaçlarda ArGeden Regülasyona Güncel Yaklaşımlar” Sempozyumu için kayıtlar açıldı. Sempozyumun konuları ise şöyle belirlendi:

Tematik Oturumlar:
1- Biyobenzer İlaçların Üretim Prosesleri
2- Dünyada ve Türkiye’de Tedaviye Sunulan Biyobenzerler
3- Biyobenzer İlaçlarda Klinik Çalışmalar
4- Biyobenzer İlaçlarda Regülasyon, Proje Destek Programları ve Fikri Haklar

Endüstri Oturumları;
5- İEİS – Biyobenzer İlaç Geliştirme Projelerinde Neredeyiz? Engeller ve Fırsatlar
6- AİFD – Biyoteknolojik İlaçlarda Sürdürülebilirlik İçin Küresel ve Ulusal Yaklaşımlar
7- KAD – Hücreden Bitmiş Ürüne Biyobenzerler: Kalite, Etkinlik ve Güvenlik
8- TİSD – Türkiye’de Üretilen Biyoteknolojik İlaçların İlaçta Dış Ticaret Açığının Kapatılmasına Etkileri

 

” Biyobenzer İlaçlarda ArGeden Regülasyona Güncel Yaklaşımlar” Programı

Açılış Konuşmaları
Prof.Dr. Ali Demir SEZER – Marmara Üni. Eczacılık Fak. Farmasötik Biyoteknoloji ABD Bşk.
Prof.Dr. Erhan AKDOĞAN – TÜSEB Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı Başkanı
Doç.Dr. Tolga TOLUNAY – TİTCK Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanı
TEMATİK OTURUMLAR

Oturum 1 : Biyobenzer İlaçların Üretim Prosesleri
Moderatör: Prof. Dr. Türkan ELDEM – Hacettepe Üni. Eczacılık Fak. Farmasötik Biyoteknoloji ABD Bşk.

Oturum 2 : Dünyada ve Türkiye’de Tedaviye Sunulan Biyobenzerler
Moderatör: Uzm. Dr. Elif Hilal VURAL – TİTCK Başkan Yardımcısı

Oturum 3 : Biyobenzer İlaçlarda Klinik Çalışmalar
Moderatör: Prof. Dr.Yağız ÜRESİN – İstanbul Üni. İstanbul Tıp Fak. Tıbbi Farmakoloji/Klinik Farmakoloji ABD Bşk.
Oturum 4 : Biyobenzer İlaçlarda Regülasyon, Proje Destek Programları ve Fikri Haklar
Moderatör: Prof. Dr. Ali Demir SEZER – Marmara Üni. Eczacılık Fak. Farmasötik Biyoteknoloji ABD Bşk.

ENDÜSTRİ OTURUMLARI

Oturum 5 : Biyobenzer İlaç Geliştirme Projelerinde Neredeyiz? Engeller ve Fırsatlar
Moderatör: İEİS

Oturum 6 : Biyoteknolojik İlaçlarda Sürdürülebilirlik İçin Küresel ve Ulusal Yaklaşımlar
Moderatör: AİFD

Oturum 7 : Hücreden Bitmiş Ürüne Biyobenzerler: Kalite, Etkilik ve Güvenlilik
Moderatör: Prof. Dr.Aydın Erenmemişoğlu, Alpan Farma – Farmagen Yönetim Krl. Bşk.

Oturum 8 : Türkiye’de Üretilen Biyoteknolojik İlaçların İlaçta Dış Ticaret Açığının Kapatılmasına Etkileri
Moderatör: TİSD

* Etkinlik kaydınızı buraya tıklayarak yapabilirsiniz. 

** Programın güncel haline www.bioexpo.com.tr/etkinlikler sayfasından ulaşabilirsiniz.

*** Program detaylarını Linked Etkinlikler’de incelemek için buraya bakabilirsiniz. 

Eşzamanlı Bioexpo Online 2021 etkinlikleri
7-9 Nisan 2021

7-9 Nisan 2021 tarihinde gerçekleşecek Bioexpo Online 2021’de eşzamanlı olarak aşağıdaki etkinlikler gerçekleşecek.

Biyogüvenlik Paneli
Koordinasyon: Temizoda Teknolojileri Derneği

Tanı Teknolojilerinde Yapay Zeka

Yaşam Bilimlerinde Multidisipliner Bilim Zirvesi
Koordinasyon: BioYoung

Biyogirişimcilik Zirvesi
Koordinasyon: Redis İnnovation

Teknik Eğitim Seminerleri
Koordinasyon: Bioexpo