Birden çok sosyal medya hesabı anksiyeteye sebep oluyor

0
163

Son yapılan araştırma kullanılan sosyal medya platformu sayısıyla anksiyete ve depresyon arasında ilişki olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacı Brian A. Primack, anksiyete ve depresyon semptomlarına sahip insanların kullandıkları sosyal medya platformu sayısına dikkat çekiyor ve bu semptomların sebeplerinden olabileceğinin altını çiziyor.

depresyon, facebook, twitter

Yapılan çalışmada yaşları 19 ve 32 arasında değişen 1787 Amerikalı genç ile çalışıldı. Sosyal medya platformları ile ilgili anket uygulaması ile kullanım alışkanlıkları ve PROMIS (Patient-Reported Outcomes Measurment Information System) ile depresyon ve anksiyete semptomları incelendi. Çalışma soncunda ise özellikle 0 ile 2 arasında sosyal medya platformunda hesabı bulunanlar ile 7 ile 11 sosyal medya platformunda hesabı bulunanlar arasında önemli farklar gözlemlendi. Özellikle 7 ile 11 sosyal medya platformunda heabı bulunanların depresyon ve anksiyete yatkınlığı çok daha yüksek olduğu ortaya kondu.

twitter-292994_1920

Çalışmada, Facebook, YouTube, Twitter, Google Plus, Instagram, Snapchat, Reddit, Tumblr, Pinterest, Vine ve Linkedin olmak üzere 11 sosyal medya platformu ele alındı. Bu platformaların 7’sinden fazlasında hesaba sahip olan katılımcıların 2 ve daha az hesabı olanlara göre 3.1 kat daha fazla depresyon riski olduğu ortaya çıktı. Çalışma gerçekleştirilirken depresyon ile ilişkili olabilecek anksiyete, etnisite, cinsiyet, ilişki durumu, gelir düzeyi, eğitim ve sosyal medyada geçirilen toplam süre de göz önüne alındı.

socialmedia-952091_1920

Araştırma lideri Brian A. Primack  bu durum hakkında üç farklı ihtimalin olabileceğinden bahsediyor. Bunlardan ilki çoklu işten (multitasking) kaynaklanan bir durum, yani platformlar arasındaki sürekli geçişin bilişsel zayıflama ve mental sağlığı etkileyebileceği yönünde. İkincisi, her platformun kendine ait yazılı olmayan kurallar ve kültüre sahip olması ve platform sayısı arttıkça bunu yönetmenin zorlaşıyor olması. Üçüncüsü ise platform sayısı arttıkça pot kırma ihtimalinin artıyor olması ve bunun yarattığı stres durumu.


Computers in Human Behavior


http://www.bilimma.com/depresyonun-gelistigi-beyin-bolgesi-bulundu/

 

Bir Cevap Yazın