/

Bilimsellikten uzak doktora rağmen sağlıklı çocuklar

7 dakikalık içerik

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde görevli Prof. Dr. Alişan Yıldıran, bir dergide makale yayımladı. Yıldıran yazdığı makale ile başta tıp camiası olmak üzere birçok vatandaşın tepkisini çekti. Yıldıran makalesinde, kısırlığın asıl sebebinin aşılar olduğundan, akraba evliliğinin tıbbi olumsuz etkileri olmadığına kadar birçok tartışmalı ifadelerde bulundu. Makaleden bir bölüm;

Alişan Yıldıray

Samsun Tabip Odası soruşturmayı başlattı

Alişan Yıldıran’ın makalesi tartışılırken, Samsun Tabip Odası’nı arayarak bahsi geçen doktora yönelik yapılacak önlemler hakkında bilgi edindik. Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Murat Erkan ile yaptığımız görüşmede Erkan, Yıldıran hakkında hukuki süreci başlattıklarını, soruşturmanın sürdüğünü söyledi. Dr. Erkan, Yıldıran’ın açıklamalarının toplum sağlığını olumsuz yönde etkileyeceğini belirterek şunları söyledi: “Böylesi bir bilim dışı açıklamanın getirdiği bir takım sonuçlar var. Toplum sağlığını etkileyecek şekilde yanlış yönlendiriyor. Çokça şikayet aldık bu konuda. Sadece sağlık camiasından değil diğer alanlardan da birçok şikayet aldık. Türk Tabipleri Birliği de olayı takip ediyor. TTB’nin yerel birliği olarak biz de yazılanların içeriğiyle ilgili bir soruşturma süreci yürütmeye başladık. Ortaya konulan ürün, bilimsellikle hareket eden meslektaşlarımı rahatsız etti. Yıldıran’ın makalesiyle ilgili, TTB’nin yasal çerçevesinde ve 6021 sayılı yasa kapsamında olayı araştıracağız. Alabileceğimiz önlem bununla sınırlı. Meslek odası olarak biz her daim, toplumu bilimsel olmayan, özellikle son dönemlerde de artış gösteren geleneksel yöntemlerle ilgili uyarıyoruz, doğru bilgi vermeye çalışıyoruz. Bu konuda TTB Halk Sağlığı kolunun çok ciddi çalışmaları, bilimsel yayınları var. Biz bu geleneksel yöntemler olarak ifade edilen şeyin de çok yaygın olarak kullanımı konusunda ve hatta politikalarla desteklenmesi konusunda olumsuz etkisi olacağını düşünüyoruz. Bizim yapabileceğimiz bir meslek örgütü olarak, bu tür, geleneksel yöntemlere veya akademik ağızlardan kendince yorumlanan bilimsel olmayan yorumlara karşı araya girerek, toplumu uyararak, engel olmaya çalışmaktır. Yasalar değerlendirilerek, halkın sağlığını korumaya yönelik ve mesleğin onurunu da korumaya yönelik görevimizi yerine getirmeye çalışacağız.”

Bu açıklama beraberindeki benzer açıklamaları tetikleyebilir

Dr. Murat Erkan’a son yıllardaki aşı karşıtlığının artması, geleneksel yöntemlerin resmileştirilmesinin sebebini de sorduk. Dr. Erkan, bu durumu, “Eğer bir ortam bilimsellikten, akıldan uzaklaşırsa bir takım da politikalar, inanç simsarcıları da devreye girerse bunlar olur. Bir de tabi, belli bir iradenin ortaya konması gerekiyor. Akademilerin de bu konuda suçu daha doğrusu sorumluluğu var. Bakanlık ve politika yapıcıların, aşı karşıtlığının karşısında olması gerekirken, bunları koruduğunu görüyoruz. Anayasa Mahkemesi, aşıyla ilgili esasen Bakanlığın gerekli düzenlemeyi yapması gerektiğini belirtiyor. Ama Bakanlık bu konuda, politik davranıyor. Aşılar olmasaydı bugün belki de bu kadar insan hayatta olmayacaktı. Bu en basit tabirle ifadesidir. Dolayısıyla aşı karşıtlığıyla beraber toplumda artan aşısızlık, yıllarca emek harcanmış olan bu kazanımları, bir anda yok ediyor. Bu işi yürüten iradenin bir mantık hatası var; bazı konuları, kendi siyasetinizle geliştirebilirsiniz ancak evrensel uygulamaları olan konularda kendi yorumunuzu katamazsınız. Eğer karşı bir bilimsel tez ortaya konulmadığı sürece.” diyerek ifade etti.

Samsun Tabip Odası Başkanı Dr. Erkan son olarak ise, çağdaşlıktan, bilimsellikten uzaklaşan bir ortamın oluşmaya başladığını vurguladı. Erkan, bir an önce bu durumun düzelmesi gerektiğini belirterek, “Alişan Yıldıran olayı belki de peşinden başka yorumları beraberinde getirecek. Geleneksel tıp yöntemleri gibi uygulamalar toplumu ekonomik ve sağlıksal açıdan sömürüyor. Her gün yenileri ekleniyor bunlara. Bunlar tükenmez, sonu gelmez.” dedi.