İzmir Foça Bilimler Köyü
/

“Bilimler Köyü” İzmir Foça’da kuruluyor

5 dakikalık içerik

İzmir Foça’da Bilimler Köyü kuruluyor.

Bilimler Köyü Vakfı ve Foça Belediyesi arasında, belediyenin Yeniköy mahallesinde sağladığı 74 dönüm arazi üzerine kurulacak Bilimler Köyü için protokol imzalandı.

Bilimler Köyü nedir?

Bilimler Köyü ile bilimsel eğitimi desteklemek, eleştirel düşünme ve dünyaya felsefe ile bakabilme edimlerini geliştirmek, bilimleri sevdirmek ve bilim insanı olmaya özendirmek amaçlanıyor. Bilimler Köyü’nün projelerinde birçok farklı disiplinden insanlar bir araya geliyor.

Bilimler Köyü için 1 yıl önce bir araya gelen ekip, daha kolektif hareket edebilmek için ilk önce dernek ve vakıf kurdu (Bilimler Derneği / Bilimler Vakfı). Bilimler Köyü projesini ilk ortaya atan kişi ise İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Dizdar’dı. Üyelerinin çoğunluğu İzmir Fen Lisesi mezunu olan proje için, öncelikle İzmir Fen Lisesi hocalarına başvuruldu. Ardından İzmir ve İstanbul’da tanıtım toplantıları düzenlendi ve çerçeve genişletildi. Şubat 2018’de Kadıköy’de bir araya gelen İFL mezunlarının hayali nihayetinde çok yakında gerçekleşecek.

Dernek, bilim köyüyle, sorgulayan, merak eden, kitap okuyan, bilgiye aç, verili koşulları sorgulayan gençler, çocuklar yetiştirmek istiyor. Bilimler Derneği, 2007’de kurulan Nesin Matematik Köyü‘nü örnek alıyor.

Bilimler Köyü lisans ve lisansüstü öğrencilere eğitim verecek

Bilimler Köyü’nde ilk yıl için üniversite ve lisansüstü öğrencilerine ders verilmesi planlandı. Dersler, kuantum fiziği, doğa felsefesi, görelilik ve geometri, hesaplama kuramı, milliyetçilik ideoloji ve sinema, sosyal bilimlerde yöntem, kuantum bilgi işlem 1/2, Agamben’in siyaset felsefesi, genel biyoloji, sosyal bilimciler için bilgisayar programlama ve veri analitiği gibi birçok farklı disiplinden seçiliyor. Gelecek yıllarda eğitim kapsamı lise seviyesine genişleyecek.

Bilimlerin felsefi düşünme, entelektüel kavrayış ile sıkı bir ilişki içinde olduğunu ancak bunun anlaşılmadığını vurgulayan ekip, “Geleneksel kabullere göre ‘entelektüel kavrayış‘ın akademik öğretim programları aracılığı ile edinilmesi gerektiği varsayılmaktadır. Ancak eğitim politikalarında meslek, istihdam, sanayi gibi olgulara yönelik yapılan aşırı vurgu, akademilerdeki bilimler öğretiminde entelektüel kavrayışa olan ilgiyi azaltmaktadır. Bu durum, bilimlerin içeriğindeki felsefi kavrayışın yerini gittikçe belirsizleştirirken, akademilerdeki dinsel olanın artan ideolojik manipülasyonları da bilimlerin kuşkucu ve eleştirel niteliğini giderek değersizleştirmektedir.” şeklinde açıklama yapıyor.

Bilimler Köyü, bilim alanlarındaki problemler için farklı tartışma ortamı yaratmayı, alanlarındaki bilgilerin kavranılmasının yöntemlerine ilişkin yeni modeller oluşturmayı; bu sayede bilim kültürünün yaygınlaştırılmasına katkı sağlamayı amaçlayan bir uygulama örneği. Bilimler Köyü, farklı bilim dallarının aynı ortamda, birlikte çalışması aracılığıyla problemlere “yeniden” ve “bütünsel” bakmaya olanak sağlayacak bir “tartışma” (bu sayede öğrenim) programı uygulamayı amaçlamakta.

Bilimler Köyü, Twitter hesabından da ilerleyen dönemlerde gelişmeleri aktaracaklarını bildirdi;

Kaynak;

Bilimler Köyü